مقالات

صورت مجلس تفکیکی (3)

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی تفکیک: در معنای لغوی جدا کردن قطعات از یکدیگر را گویند و در موضوعات حقوق ثبتی به معنای کوچکتر کردن مال غیر منقول

ادامه مطلب »
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×