دادخواست کاهش اقساط مهریه

درخواست کاهش اقساط مهریه (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

دادخواست کاهش اقساط مهریه

درخواست کاهش اقساط مهریه یا تعدیل مهریه توسط دادخواست کاهش اقساط مهریه به دادگاه خانواده ارائه خواهد شد. در دو حالت دادخواست کاهش اقساط مهریه به دادگاه مربوطه ارسال خواهد شد. در زمان صدور حکم طلاق زوجین و در صورتی که زوجه در حین زندگی درخواست مهریه را از زوج داشته باشد. در این دو حالت زوج دادخواست کاهش اقساط مهریه را به دادگاه خانواده ارائه خواهد داد. در ادامه این مقاله به نکات حقوقی دادخواست کاهش اقساط مهریه و ماده قانونی تعدیل مهریه می پردازیم.

دادخواست کاهش اقساط مهریه چیست؟

یکی از موضوعات حقوقی مربوط به موضوع مهریه دادخواست کاهش اقساط مهریه می باشد. مهریه از حقوق مادی زن است که در هر حالتی مهریه به زن تعلق خواهد گرفت. پرداخت مهریه هر روز سخت تر خواهد شد زیرا با وضع اقتصادی موجود و افزایش نرخ سکه و طلا عملا مرد ها در پرداخت مهریه به زن دچار مشکلاتی خواهد شد. پس قانون با در نظر گرفتن این موضوع امکان ارائه دادخواست کاهش اقساط مهریه را برای مرد ها فراهم کرده است. قانون تعدیل مهریه تا حدودی کمک کننده خواهد بود و در اکثر مواقع افراد از این دادخواست برای کاهش اقساط مهریه انجام خواهند داد.

به هر حال مهریه حقی است بر ذمه مرد و باید در هر حالتی آن را به زن پرداخت نماید. بسیاری از دعاوی مربوط به حوزه حقوقی خانواده مربوط به اقامه دعوا و ارائه دادخواست هایی است که مربوط به پرداخت و یا عدم پرداخت  یا تقسیط و یا کاهش اقساط مهریه است. رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه در دادگاه بر مبنای اظهارات زوجه و زوج و اموال و دارایی ها زوج است. دادخواست کاهش اقساط مهریه مرد درخواست تعدیل مهریه و کاهش مبلغ اقساط مهریه را از دادگاه خواهد شد.

دلایل ارائه دادخواست کاهش اقساط مهریه کدام است؟

همانطور که گفته شد؛ دادخواست کاهش اقساط مهریه بر اساس خواسته زوج تهیه و در دادگاه خانواده اقامه خواهد شد. مهریه پرداختی برای مرد قسط بندی خواهد شد و باید هر ماه مقدار مشخصی وجه نقد یا سکه به زوجه پرداخت نماید. دادگاه بر اساس شغل و درآمد و دارایی ها و منابع مالی زوج اقساط مهریه را مشخص خواهد کرد. چنانچه پرداخت اقساط و یا مبلغ آن برای مرد سنگین باشد به دادگاه صادر کننده رای درخواست تعدیل اقساط را خواهد داشت و در دادخواست اظهار اعسار خواهد کرد. عرف مهریه در ایران سکه طلا می باشد و دادگاه معادل نرخ روز یا ربع و یا نیم سکه در ماه را برای زوج قسط بندی خواهد کرد. از آنجایی که قیمت سکه روز به روز رو به افزایش است و درآمد مرد نیز ممکن است هیچ تغییری نکرده باشد و یا چه بسا درآمد وی کاهش پیدا کرده باشد. در نتیجه قانون با در نظر گرفتن این موضوع یکی از دلایل اصلی ارائه دادخواست کاهش اقساط مهریه به دادگاه همین مسئله افزایش تورم اقتصادی باشد.

در حالت کلی زمانی که مرد از عهده پرداخت قسط های مهریه برنیاید در قالب دادخواستی و با شرح حال خود و شرح حال درآمد و منابع مالی خود خواستار کاهش اقساط مهریه و تعدیل مهریه خواهد شد. طبق قانون زوج برای ارائه دادخواست خود لازم است دلایل و مدارک محکمه پسندی را برای درخواست خود مطرح نماید.

دادخواست کاهش اقساط مهریه یا تعدیل مهریه؟

تعدیل مهریه قانونی است که دادخواست کاهش اقساط مهریه بر اساس این قانون تنظیم خواهد شد. در کل تعدیل مهریه و یا کاهش اقساط مهریه یکی از موضوعات مهم در خصوص مطالبه مهریه است که در خصوص پرداخت مهریه به شکل تعادلی وضع شده است. هدف از وضع این قوانین همسو شدن با شرایط موجود اقتصاد و کاهش فشار اقتصادی به مردان در مورد پرداخت مهریه است. همانطور که گفته شد یکی از چالش های مهم در پرداخت مهریه افزایش روز افزون نرخ و قیمت سکه می باشد که بنا بر وضعیت موجود قوانین مربوط به تعدیل مهریه تبیین شد. به هر حال مهریه در هر زمان و با هر شیوه ای بایستی به زن پرداخت شود و در سال های اخیر قوانین به گونه ای وضع شده است که اکثر پرداخت های مهریه قسطی و یا با کاهش آن همراه است و مردان برای موضوع مهریه و عدم پرداخت آن زندانی نخواهند شد.

بنابراین مردان با ارائه درخواست اعسار در زمان ارائه دادخواست کاهش اقساط مهریه می توانند دلایل خود را بیان نمایند. دادگاه نیز با بررسی اظهارات مرد و بررسی مدارک و شهادت شهود حکم اعسار و معسر بودن مرد را ارائه خواهند داد. البته لازم به تذکر است که زن نیز با ارائه دادخواست تعدیل مهریه اقدام به دفاع از پرداخت اقساطی مهریه نماید و خواستار تعدیل اقساط مهریه شود و در دادخواست مدعی بهتر شدن وضعیت مالی مرد شود و یا اموال یا دارایی هایی از مرد را شناسایی و لیستی از آن را به دادگاه ارائه نماید در این صورت قاضی پرونده با بررسی این موارد و اظهارات هر یک رای عادلانه را صادر خواهد کرد. 

ماده قانونی دادخواست کاهش اقساط مهریه کدام است؟

بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون اجرای محکومیت های مالی چنانچه هر یک از افراد محکوم علیه و محکوم له مجازند با ارائه دادخواستی تعدیل اقساط محکومیت مالی خود را از دادگاه بخواهند. دادگاه نیز با نظر به نرخ تورم و بر اساس اعلام مراجع قانونی و رسمی کشور با تغییر در وضعیت درآمد و معیشت محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام خواهد کرد.

پس اصل و ماهیت ارائه دادخواست کاهش اقساط مهریه استناد به این ماده و تبصره قانونی است و مطابق با این ماده زوج بر اساس معیشت و درآمد خود دادخواست مربوطه را به دادگاه خانواده ارائه خواهد داد. همچنین لازم به ذکر است که زوجه نیز طبق قانون تعدیل مهریه می تواند دادخواست تعدیل مهریه را به دادگاه جهت افزایش اقساط مهریه ارائه نماید.

در نتیجه در هر حالتی که زوج یا زوجه دادخواست تعدیل اقساط مهریه را ارائه می دهند، دادگاه با نظر به وضعیت اقتصادی موجود جامعه و شغل و درآمد زوج و وضعیت معیشتی او رای خود را صادر خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×