17 دی 1400

17 دی 1400
وکیل زنا (7)

وکیل زنا

 وکیل زنا  وکیل زنا تهران  وکیل زنا دارای چه وظایفی است و چگونه از حقوق موکلان خود دفاع می کند؟ آیا تاکنون به وکیل زنا مراجعه […]
17 دی 1400
درخواست کاهش اقساط مهریه (3)

دادخواست کاهش اقساط مهریه

دادخواست کاهش اقساط مهریه درخواست کاهش اقساط مهریه یا تعدیل مهریه توسط دادخواست کاهش اقساط مهریه به دادگاه خانواده ارائه خواهد شد. در دو حالت دادخواست […]
17 دی 1400
دادخواست الزام به فک پلاک (1)

دادخواست الزام به فک پلاک

دادخواست الزام به فک پلاک دادخواست الزام به فک پلاک در راستای توقیف و فک سند خودرو یا  پلاک آن به مرجع ذیربط ارائه شود. دادخواست […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×