پس گرفتن پول با داشتن مدرک چگونه است؟

پس گرفتن پول با داشتن مدرک چگونه است؟ (2)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

پس گرفتن پول با داشتن مدرک چگونه است؟

یکی از موضوعات مورد مناقشه در مراجع قضایی مربوط به دعوایی است که افراد پولی را به عنوان قرض به افراد دیگر داده اند اما اشخاص از پس دادن آن امتناع می کنند. بخش مهمی از دعواهایی که در مراجع قضایی مطرح می شود دعاوی مالی هستند و بخش اعظم این دعاوی مربوط به پس ندادن مال یا کالا و یا پول به صاحب اصلی است. حقوقدانان معتقدند که برای پیشگیری از بروز چنین اختلافاتی و برای کاهش دعاوی مالی در مراجع قضایی لازم است تا مسئولیت پذیر بودن افراد کاملا شناسایی شود سپس به این افراد قرض داده شود. برای احقاق حق و ساده تر شدن روند دادگاه در صورت بروز اختلاف افراد بایستی در مقابل دادن قرض و پول به افراد رسید و‌ مدرک قابل قبولی را از طرف مقابل دریافت نمایند. هیچگاه بدون مدرک نباید حتی به افراد نزدیک خود نیز پول قرض داد. نباید اشخاص تعارفی با یکدیگر داشته باشند و در صورت دادن پول به عنوان قرض به شخصی حد امکان رسید و یا کاغذی به شیوه دستی و غیر رسمی تهیه شود و در انتها شخص بدهکار آن را مهر و امضا کند. این رسید و دست نوشته در دادگاه مورد قبول واقع می شود.

 پس گرفتن پول با داشتن مدرک چگونه است؟

باز پس گرفتن پول با داشتن مدرک کاری ساده و آسان است و روند پیگیری چندان وقت گیر و یا پیچیده نخواهد شد. داشتن مدارکی چون رسید و یا دست نوشته یا قراردادی رسمی کار را برای خواهان دعوا راحت تر خواهد کرد. دادگاه با بررسی اسناد و ادله موجود حکم بر بازپرداخت پول و بدهی به طلبکار صادر می کند. پس داشتن مدرک در اقامه دعوا بسیار تاثیر گذار است. اما اگر خواهان مدرکی در دست نداشته و بخواهد پولی را که به دیگری داده است پس بگیرد روند قانونی کمی مشکل خواهد بود. اما قانون گذار در چنین مواقعی راه هایی را برای باز پس گرفتن حق خود در نظر گرفته است. طبیعت انسان کمک کردن به هم نوع است و قرض دادن پول یکی از حالات همدردی و کمک کردن می باشد اما همیشه خوردن حق و پس ندادن حق به شخص وجود داشته است. باید همه جوانب قرض دادن به شخص را رعایت کرد تا حد امکان از بروز مشکلات در پس گرفتن پول جلوگیری کرد.

پس گرفتن پول بدون داشتن مدرک

برای پس گرفتن پول و یا مال از شخص بدون داشتن مدرک دشوار خواهد بود. همانطور که گفته شد پس گرفتن پول با مدرک روندی ساده تر خواهد داشت. اما در حالتی که شخص بدون مدرک مشخصی باشد چگونه باید مراحل شکایت را انجام دهد. فرد طلبکار حتی با انکار بدهکار باز هم می تواند از او شکایت کند مراحل به این ترتیب خواهد بود؛

قدم اول شکایت از شخص و اقامه دعوا در دادگاه است که در قالب دادخواست به مرجع مربوطه ارائه خواهد شد. ابتدا خواهان دعوا باید ارزش واقعی بدهی خود را برحسب ریال محاسبه نماید. مقدار ریالی پول طلبکار در تعیین اقامه دعوا در مرجع مربوطه موثر است. مطابق قانون چنانچه طلب شخص کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد می تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و با ارسال اظهار نامه ای به شخص خواهان وصول بدهی می شود. اگر مبلغ بدهی بیشتر از بیست میلیون تومان باشد مرجع رسیدگی مربوطه دادگاه عمومی خواهد بود.

قبل از طرح شکایت بایستی دادخواست در سامانه ثنا ثبت شود. هزینه دادرسی باید پرداخت شود زیرا قبل از رسیدگی به دعاوی مالی حتما هزینه دادرسی باید پرداخت شود. هزینه دادرسی به این شکل میباشد اگر مبلغ بدهی کمتر از بیست میلیون تومان باشد معادل دو و نیم درصد کل پول هزینه دادرسی خواهد شد و اگر مبلغ بدهی بیشتر از بیست میلیون تومان باشد سه و نیم درصد از کل بدهی باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود. چنانچه شخص قادر به پرداخت مبلغ دادرسی نباشد باید دادخواست اعسار به دادگاه ارائه دهد در صورت پذیرفته شدن روند شکایت ادامه پیدا خواهد کرد.

زمانی که دعوا در دادگاه اقامه شد خوانده یا بدهکار یا به بدهکار بودن خود اقرار می کند و یا آن را رد می کند. در صورت اقرار شفاهی یا کتبی بدهکار کار آسان می شود زیرا یکی از بهترین و محکمترین راه های اثبات اقرار شخص به ضرر خود و به نفع دیگری می باشد. در صورتی که شخص اقرار به بدهکاری نکرد خواهان یا طلبکار باید راه های دیگری را برای اثبات بدهی خود انتخاب نماید.

شهادت شهود یکی از راه های اثبات است اگر شخص در زمان قرض دادن به بدهکار شاهدانس داشته باشد روند وصول مطالبه خود به مراتب راحت تر خواهد بود. شهادت شهود در دادگاه یکی از راه اثبات اقامه دعوا می باشد.

ادای سوگند یکی از راه های دیگر اثبات ادعا در صورت نداشتن مدرک در پس گرفتن پول و بدهی از بدهکار است. در جلسه ادای سوگند خواهان سوگند بر دادن پول می خورد و بدهکار نیز باید سوگند بخورد که بدهکار نیست. کسی که به کتاب خدا قرآن کریم معتقد باشد قسم ناحق نمی خورد.

وجود فیلم یا عکس نیز یکی دیگر از راه های اثبات ادعا می باشد دوربین مداربسته و مواردی مشابه آن راهی برای اثبات ادعا می باشد. البته فقط برای قاضی وجود بدهی محرز می شود و به تنهایی برای دادگاه برای اثبات ادعا کافی نیست. اما یک قدم شخص را برای احقاق حق نزدیک خواهد کرد. 

یکی دیگر از راه های اثبات وجود بدهی این است اگر شخص پول را برای شخص واریز کرده  و یا برای وی کارت به کارت کرده است رسید با دریافت گردش حساب از بانک مدرکی برای اثبات وجود بدهی خواهد بود.

ارسال اظهارنامه به بدهکار

گاهی ارسال اظهار نامه به شخص بدهکار بسیار جوابگو خواهد بود. اگر شخص قبل از اقامه شکایت اقدام به ارسال اظهارنامه نماید معمولا بدهکار از ترس شکایت و خوانده شده توسط دادگاه اقدام به تصفیه بدهی خواهد کرد. در اظهار نامه طلبکار می تواند مدت زمانی را به عنوان مهلت در نظر بگیرد و پس از پایان مهلت مشخص شده در اظهارنامه در صورت عدم توجه بدهکار به اظهارنامه طلبکار می تواند اقدام به طرح شکایت نماید.    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×