لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری

لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری (2)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ارائه لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری:

در خصوص ارائه لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری، ابتدا باید بدانیم کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست و اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند.

کمیسیون ماده 100 شهرداری، مهم ترین مرجع در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمان سازی و تمامی تخلفات عمرانی است. تخلفاتی از جمله ساخت تراکم اضافه، عدم مقاومت بنا نسبت به زلزله، احداث بدون مجوز بنا، احداث نکردن پارکینگ، عدم رعایت اصول معماری و شهرسازی، تجاوزات به معابر شهری، تغییر کاربری های بدون مجوز، رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر ساختمان.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز از نماینده فرمانداری، نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری و نماینده شهرداری تشکیل شده است. البته نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رأی ندارد و فقط به ادای برخی توضیحات می پردازد. در نوشتن لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری باید به تبصره های این کمیسیون که شامل 11 تبصره می باشد، توجه کرد.

نحوه رسیدگی کردن به پرونده های کمیسیون:

کمیسیون های موضوع این ماده، بنا به تقاضای شهرداری شروع می شود. در مواردی که به لحاظ اصول معماری و شهرسازی، یا فنی و بهداشتی با پروانه ساخت مغایرت وجود داشته باشد، یا پروانه ساخت صادر نشده باشد، شهرداری موظف به مطرح کردن موضوع در یکی از کمیسیون های ماده 100 می گردد. بعد از وصول پرونده توسط کمیسیون مربوطه، مدت زمان 10 روز برای ذینفع درنظر گرفته می شود. به ذینفع اعلام می شود که طی این مدت نسبت به دفاع از خود، با توضیحات کتبی و ارائه لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری اقدام نماید.

رسیدگی به لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری به صورت غیابی انجام می شود. به این ترتیب ذینفع در کمیسیون ماده 100 حضور ندارد. اما این فرد می تواند با نوشتن لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری از حق خودش دفاع نماید. در مواردی خاص که لازم به ارائه توضیح توسط فرد ذینفع باشد، حضورش مانعی ندارد.

پس از انجام بررسی های لازم توسط کمسیون ماده 100 شهرداری، جلسه با حضور نماینده شهرداری تشکیل می شود. این کمسیون باید ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

بعد از اینکه رأی صادر شد، شهرداری و مالک بنا، یا قائم مقام آنها به مدت زمان 10 روز از تاریخی که رأی ابلاغ شد می توانند نسبت به آن اعتراض کنند. مرجع صالحی که در خصوص رسیدگی به این اعتراض عمل خواهد کرد، یکی دیگر از کمسیون های ماده 100 شهرداری است. رأی این کمیسیون به صورت قطعی می باشد.

نوشتن لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری:

نوشتن لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شیوه خاصی دارد که در برگیرنده همه مستندات قانونی در این خصوص می باشد. اگر بر طبق سالی که تخلف در آن صورت گرفته، جریمه مشخص نشده باشد، حتما باید در لایحه برای کمیسیون ماده 100، به آن اشاره کرد. با توجه به اینکه در سال های مختلف ارزش معاملات تغییر می کنند، باید در مورد تخلفات قدیمی به زمان معامله و ارزش معاملات در همان زمانی که تخلف صورت گرفته توجه کرد. در تبصره 1 کمیسیون ماده 100، اشاره به اخطاریه ای شده است که باید برای مالک ارسال بشود. اگر این موضوع نادیده انگاشته شود حتما در لایحه قابل استناد خواهد بود.

انواع آراء صادره توسط کمیسیون ماده 100:

در کمیسیون ماده 100 شهرداری رأی به تخریب و رأی به اخذ جریمه صادر می شود.

رأی تخریب:

کمیسیون ماده 100 شهرداری، در مواردی تصمیم به تخریب کل بنا یا قسمتی از آن می نماید. تصمیم مذبور را شهرداری باید به مالک آن بنا ابلاغ کند. در این خصوص به مالک مهلت مناسبی داده می شود، که این مهلت زمانی نباید بیشتر از دو ماه باشد. اگر در مدت زمانی که از طرف کمیسیون تعیین شد، مالک بنا را تخریب نکرده باشد، در این حالت شهرداری خودش بنا را تخریب می کند. اگر شهرداری نسبت به عمل تخریب اقدام کند، تمام هزینه های این کار را طبق آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک به صورت کامل دریافت خواهد کرد.

رأی اخذ جریمه:

در صورتی که ضرورتی به تخریب بنا، درباره اضافه بنایی که نسبت به مساحت مندرج در پروانه ساخت صورت گرفته نباشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری، رأی اخذ جریمه را صادر می نماید. برطبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها، در صورتی که بنا داخل در حوزه های استفاده از زمین های مسکونی باشد، رأی اخذ جریمه صادر می گردد.

مبالغ این نوع جریمه، بر مبنای استفاده ای که از قسمت اضافه بنا می شود، همچنین با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ملک تعیین می شود. برای تعیین کردن مبلغ جریمه، کمیسیون باید نوع آن ساختمان را به جهت مصالحی که در آن به کار گرفته شده در نظر بگیرد. اگر مالک مبلغ جریمه را پرداخت کرد که هیچ، وگرنه در صورت خودداری نمودن مالک از پرداخت جریمه شهرداری مجددا موضوع را در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می کند و تقاضای تخریب بنا را می نماید. کمیسیون در این مورد حکم تخریب بنای مورد نظر را صادر می نماید.

اگر در مواردی که مطرح شد بنا در حوزه اراضی صنعتی، تجاری و اداری باشد هم کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند در صورت وجود شرایط فوق، رأی اخذ جریمه را صادر کند. تفاوتی که در مورد جریمه اضافه ساخت بنا در اراضی مسکونی نسبت به اراضی صنعتی، تجاری و اداری وجود دارد، در میزان حداقل و حداکثر نرخ جریمه ای است که در نظر گرفته می شود.

بنا در صورتی که در اراضی مسکونی واقع شده باشد، نباید مبلغ جریمه اش بیشتر از دو برابر ارزش معاملاتی در هر متر از زمین و کمتر از سه برابر ارزش معاملاتی آن در هر متر از زمین باشد. اما در خصوص بناهایی که در حوزه اراضی صنعتی، تجاری و اداری قرار دارند، نباید مبلغ جریمه بیشتر از چهار برابر ارزش معاملاتی بنا و کمتر از دو برابر ارزش معاملاتی بنا باشد.

بنابراین یکی از موارد تقدیم لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری، می تواند این موارد فوق باشد.

تنظیم نمودن و نگارش لایحه برای کمیسیون ماده 100 شهرداری، دارای شرایط پیچیده ای است. روند رسیدگی کمیسیون ماده 100 نکات حقوقی فراوانی داردکه در این زمینه باید حتما به آنها توجه کرد. در نهایت بهتر است از وکلای کاربلد و متخصص در این امر کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×