دادخواست الزام به فک پلاک

دادخواست الزام به فک پلاک (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

دادخواست الزام به فک پلاک

دادخواست الزام به فک پلاک در راستای توقیف و فک سند خودرو یا  پلاک آن به مرجع ذیربط ارائه شود. دادخواست الزام به فک پلاک یکی از دادخواست های مهمی است که مربوط به سند مالکیت خودرو می باشد. پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاکی مشخص است. دادخواست مزبور زمانی به دادگاه مربوطه ارائه خواهد شد که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند و مالکیت خودرو انجام ندهند.

به هر حال انتقال مالکیت پس از قرارداد بیع مهم و لازم خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است پیامدهای زیانباری متوجه هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. پس در واقع الزام به فک پلاک از دعاوی مهمی است که در دادگاه حقوقی اقامه خواهد شد. در ادامه این مقاله به نکات حقوقی مربوط به دادخواست الزام به فک پلاک از جمله زمان ارائه آن و افراد مجاز به ارائه درخواست و همچنین مرجع دارای صلاحیت به این دادخواست خواهیم پرداخت.

دادخواست الزام به فک پلاک چیست؟

دادخواست الزام به فک پلاک یکی از انواع دادخواست های مربوط به سند و پلاک خودرو است. طبق قانون و عرف معاملات خودرو در زمان خرید خودرو بایستی در قرارداد فروش مشخص شود که فروشنده در مهلت مقرر شده ای سند و پلاک خودرو را به خریدار انتقال خواهد داد. ممکن است قرارداد کتبی یا شفاهی باشد و در صورتی که فرد فروشنده به قول و قرار و تعهدات خود در قرارداد تعهد ننماید خریدار برای جلوگیری از مشکلات حقوقی دادخواست الزام به فک پلاک را به مرجع ذیصلاح ارائه خواهد داد.

پس در حالتی که فروشنده در موعد مقرر در دفتر ثبت اسناد برای انتقال سند و پلاک حاضر نشود و یا در حالتی که فروشنده نسبت به اخطار و اظهارنامه خریدار توجه ننماید و یا حاضر به دادن وکالت نامه به خریدار نشود، خریدار مجاز به ارائه دادخواست الزام به فک پلاک خواهد شد تا قانون نسبت به انتقال سند و پلاک خودرو رسیدگی های لازم را انجام دهد. ممکن است در زمان خرید و فروش خودرو فروشنده به خریدار وکالت نامه تام الاختیار در خصوص انتقال سند دهد. خریدار طبق این وکالت نامه می تواند در مدت وکالت نامه کارهای انتقال سند و پلاک خودرو را انجام دهد. در صورتی که خریدار در مهلت وکالت نامه اقدامات لازم را انجام ندهد فروشنده می تواند دادخواست الزام به فک پلاک خودرو را به دادگاه ارائه دهد.

چه زمانی دادخواست الزام به فک پلاک ارائه خواهد شد؟

طبق قوانین فک پلاک بر عهده خریدار خودرو است و باید فروشنده اقدامات لازم را برای انجام این موضوع انجام دهد در صورتی که فروشنده به هر دلیلی از این کار ممانعت نماید، دادخواست الزام به فک پلاک به دادگاه ارائه خواهد شد. پس از اینکه خودرو فروخته شود باید تمامی حقوق و سند مالکیتی خودرو به نام خریدار شود. زیرا مطابق مقررات مسئولیت تمامی تخلفات راهنمایی و رانندگی و همچنین انجام هر تخلفی به وسیله خودرو بر ذمه مالک پلاک می باشد لذا پس از فروش خودرو افراد برای انتقال مالکیت باید هرچه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند.

در حالتی ممکن است خریدار برای انتقال مالکیت به هر دلیلی اقدامی انجام ندهد و ممکن است عملیات های خرابکارانه ای با پلاک خودرو انجام دهد. یا اینکه فروشنده وکالت نامه ای را به خریدار داده و تا در مهلت اعتبار وکالت نامه اقدامات لازم برای انتقال مالکیت پلاک خودرو انجام دهد و خریدار در این مدت زمان هیچ اقدامی را انجام نخواهد داد. در چنین حالتی که افراد برای انتقال سند خودرو اقدام لازم را انجام نمی دهند طرف مقابل قرارداد بنا بر لزوم دادخواست الزام به فک پلاک را تنظیم و به دادگاه ارائه خواهد داد.

چه کسی حق ارائه دادخواست الزام به فک پلاک را خواهد داشت؟

ارائه دادخواست الزام به فک پلاک فقط از طرف کسی ممکن است که قانونا پلاک به نام وی ثبت شده است. همچنین طبق گفته های قبلی در حالتی که خودرو خریداری شده است و فروشنده از تنظیم سند امتناع می نماید الزام فک پلاک از طریق دادگاه لازم و ضروری خواهد بود. پس هر یک از طرفین قرارداد و معامله خرید و فروش خودرو در صورت لزوم مجاز به ارائه دادخواست الزام به فک پلاک خواهد شد. همانطور که می دانیم قرارداد های بیع یکی از مهم ترین انواع قرارداد هایی است که بین فروشنده و خریدار عقد خواهد شد. خریدار زمانی مالک مال خریداری خواهد شد که ثمن معامله را پرداخت نماید و فروشنده سند مالکیت را به خریدار انتقال دهد. در صورتی که سند مالکیت به خریدار انتقال نیابد خریدار حتی با وجود پرداخت کامل ثمن معامله، خریدار به لحاظ قانونی مالک خودرو نخواهد بود.

مرجع صالح برای ارائه دادخواست الزام به فک پلاک کدام است؟

دادخواست الزام به فک پلاک به دادگاه حقوقی ارائه خواهد شد. دعوای مطرح شده باید در دادگاه محل خوانده اقامه شود و از حیث صلاحیت شکلی دادخواست الزام به فک پلاک در دادگاهی اقامه خواهد شد که دارای صلاحیت باشد. همچنین لازم به ذکر است که بنابر ارزش خودرو ممکن است در دادگاه یا در شورای حل اختلاف اقامه دعوا صورت بگیرد. چنانچه ارزش خودرو بیست میلیون و کمتر از این مبلغ باشد ابتدا باید در شورای حل اختلاف دعوا اقامه شود. در این حالت برای خوانده دعوا اظهارنامه ای ارسال خواهد شد و به فرد خوانده مهلت مشخصی داده می شود تا فرد در اسرع وقت اقدام لازم را جهت انتقال سند انجام دهد. در صورتی که فرد در موعد مقرر شده اقدامی در راستای انتقال مالکیت انجام ندهد خوانده مجاز به ارائه دعوا در دادگاه حقوقی خواهد بود. به هر حال اقامه دعوا در هر یک از مراجع صالح به منظور انتقال پلاک و مالکیت خودرو به خریدار می باشد. داشتن برگه سبز برای مالک و دریافت مالکیت خودرو کافی است و نیازی به انتقال قطعی نخواهد بود ولی عرفا در دفتر خانه سند رسمی انتقال سند رسمی انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×