دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

دادخواست جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث چیست؟

دادخواست جلب ثالث که در صورت لزوم در جلسات دادگاه مطرح می شود و یکی از انواع دعوا مطرح شده از طرف طاری است. و اما منظور از دعوای طاری چیست؟ در برخی موارد شرایط پرونده تا حدودی دچار پیچیدگی می شود، که غیر از حضور طرفین اصلی دعوا نیاز به ورود شخص ثالث است. در این صورت باید فرد دیگری در این پروسه ورود پیدا کند تا منجر به حل مشکل پیش آمده شود.
دادخواست جلب ثالث دارای مراحل مختلف است و نیاز به بررسی دارد. حتما باید تشریفاتی از جمله رعایت مهلت و زمان ارائه دادخواست به مرجع خاص و یا در اختیار گذاشتن دلایل و مدارک در زمان مشخص را در نظر داشت. ورود شخص ثالث در روند پرونده زمانی به قطعیت خواهد رسید که طرفین به حضور وی و تاثیر آن بر روی پرونده اذعان داشته باشند.

برای دریافت دادخواست جلب ثالث، باید خواهان، دلایل خود را به دادگاه ارائه و پس از سه روز کاری اقدام به تقدیم دادخواست جلب نماید. نکته قابل توجه این است که این دادخواست را نمی توان در زمان دادگاه فرجام خواهی درخواست کرد. خواهان تنها می تواند در زمان اولیه رسیدگی و تنظیم و دادگاه تجدید نظر، آن را درخواست کند.

در صورتی که هر کدام از طرفین دعوا در مدت زمان مشخص شده دادخواست جلب ثالث را تقاضا نکنند، می توانند از دادگاه درخواست توقف در دادرسی را بخواهند، که در این صورت دادگاه تصمیم گیرنده خواهد بود. پس از تشخیص دادگاه مبنی بر تاثیر حضور شخص ثالث در روند پرونده آن را به طرفین دعوا اعلام خواهند کرد. در این صورت این شخص به دادگاه خوانده شده و از تمامی حقوقی که قانون برای خوانده در نظر دارد، برخوردار خواهد بود. لازم به ذکر است که این شخص می تواند در دفاعیات خود از مواد قانونی استفاده کند.

مزیت های دادخواست جلب ثالث چیست؟

یکی از اساسی ترین مزیت های دادخواست جلب ثالث این است، که اگر طرفین دعوا نگران اند که پس از صدور رای شخص دیگری از اعتراض ثالث استفاده کند، وی از قبل در جریان قرار داده شده و در همین دادگاه محکوم شود.

مزیت دیگری که دادخواست جلب ثالث می تواند داشته باشد، اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با توجه به آن شخص ثالث دیگر نمی تواند نسبت به همان دعوا حق و حقوقی داشته باشد و آن را در دادگاه مطرح کند. بنابراین طرفین، شخص ثالث را به صورت اجباری به دعوای خود دعوت می کنند. به شخصی که ثالث را جلب میکند جالب و به شخص ثالثی که جلب می شود مجلوب ثالث گفته می شود.

انواع جلب ثالث

دادخواست جلب ثالث در دو مورد مشخص ارائه می شود و می توان از آن استفاده کرد. این دو مورد عبارتند از:

جلب ثالث اصلی: این نوع جلب را خواهان دعوای اصلی و اولیه درخواست میکند تا شخص ثالث را مانند خوانده دعوای اصلی، محکوم کند. محکومیت وی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و به خواست دعوای اصلی باشد، که حتما باید با هم در ارتباط باشند. در این صورت خواهان اصلی میتواند شخص ثالث را در محکومیت خود شریک و یا در برخی مواقع او را به جای خود محکوم کند.

جلب ثالث تقویتی: دادخواست جلب ثالث می تواند کمکی و یا تقویتی باشد، تا طرف اصلی دعوا شانس بیشتری برای برنده شدن داشته باشد.  توجه داشته باشید که دعوای جلب ثالث تقویتی نیز باید با دعوای اصلی هم منشا باشد و با هم ارتباط داشته باشند.

موارد قانونی در خصوص دادخواست جلب ثالث

در ماده 135 قانون دادرسی، تا قبل از اتمام دادگاه بدوی و یا جلسه اول رسیدگی به پرونده، طرفین دعوا زمان دارند تا دادخواست جلب ثالث را ارائه دهند. بنابراین شخص متقاضی می تواند طی سه روز پس از پایان جلسه، از دادگاه درخواست جلب ثالث کند. در طی این جلسات طرفین دعوا می‌ توانند تمامی ادله و اظهارات خود را ارائه داده و طی مرحله دادگاه بدوی و یا تجدید نظر دادخواست خود را تنظیم کنند.

در ماده 137 قانون دادرسی، توجه داشته باشید که دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک باید به تعداد افراد حاضر در دعوا به همراه نسخه اضافه باشد. در این صورت برای هر کدام از طرفین دعوا یک نسخه مجزا ارسال میشود و دادگاه مانند طرح دعوای اصلی به آن رسیدگی خواهد کرد.

در ماده 139 قانون  دادرسی، شخص ثالث می تواند از تمامی حقوقی که شخص خوانده در قانون برخوردار است، استفاده کند. در این صورت اگر دادگاه تشخیص دهد که حضور شخص ثالث در روند دادگاه و رسیدگی به پرونده تاخیر به وجود آورده، می تواند آن را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به صورت جداگانه به آن رسیدگی کند.

نحوه بررسی و رسیدگی به دادخواست های جلب ثالث

هنگام رسیدگی به دادخواست جلب ثالث در صورتی که خوانده اصلی پرونده، این دادخواست را جهت تسری دادن آثار محکومیت خود بخواهد، رای دادگاه به دو مورد تقسیم خواهد شد:

در مورد اول دادگاه تصمیم میگیرد که ابتدا به دعوای اصلی ما بین خوانده اصلی و خواهان اصلی رسیدگی کرده و پس از اتمام آن به سراغ دعوای طاری جلب ثالث بپردازد.

در مورد دوم در صورتی که هر کدام از طرفین دادخواست جلب ثالث را جهت استفاده از مدارک و اسناد وی ارائه دهند و اگر دادگاه دفاعیات شخص ثالث را در نتیجه آن موثر بداند، در صادر کردن رای خود تنها به دفاعیات او استناد خواهد کرد. لازم به ذکر است، در صورتی که حضور جلب ثالث تنها برای پاسخگویی به دعوای خواهان اصلی باشد، خواهان این دادخواست نمی تواند تامین خواسته های خود را از دارایی شخص ثالث بخواهد. اما اگر حضور شخص ثالث به جهت محکومیت وی باشد، ممکن است این درخواست را از او داشته باشند.

برخی از افراد تصور می کنند که شخص ثالث می تواند به جای خوانده اصلی در برابر دادگاه حضور پیدا کند. در صورتی که دادگاه هیچگاه جلب ثالث را در مقام پاسخگویی به جای خوانده اصلی قرار نخواهد داد. در خصوص ارائه و تنظیم دادخواست جلب ثالث توصیه میکنیم قبل از حضور در دادگاه حتما با وکلای زبده و با تجربه مشورت های لازم را بعمل آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×