وکیل تحریر و مهر و موم ترکه

وکیل تحریر و مهر و موم ترکه (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

 وکیل تحریر و مهر و موم ترکه

 آیا تاکنون در مورد وکیل تحریر و مهر و موم ترکه، چیزی شنیده اید؟ آیا اصلا شما می دانید که بعد از فوت یک فرد باید ورثه او چه اقدامات قانونی را انجام دهند؟ از ویژگی ها و توانایی های وکیل تحریر و مهر و موم ترکه اطلاع دارید؟ در مورد چگونگی تحریر ترکه یا مهر و موم آن، چیزی می دانید؟

یکی از اعمال احتیاطی که در قانون کشور ما برای حراست از اموال متوفی از آن استفاده می شود، تحریر ترکه می باشد. هنگامی یک فرد فوت می شود، اموالی از او باقی می ماند که وظیفه اداره این اموال و مشخص کردن بدهی ها و دارایی ها بر عهده قانون می باشد. در اصطلاح حقوقی چنین عملی را تحریر ترکه می گویند.

از آنجایی که بعد از مرگ یک فرد، اعمال حقوقی او نیز متوقف می شود، قانون برای تعیین و تکلیف وضعیت اموال او و حفظ حقوق وراث و طلبکاران، قوانین بسیار زیادی را در رابطه با مهر و موم ترکه پیش بینی کرده است. تمامی جزئیات مربوط به تحریر و مهمر و موم ترکه به طور کامل در قانون امور حسبی امده است؛ اما تمامی مردم از این قوانین آگاهی ندارند.

عدم داشتن اطلاع در مورد قوانین مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه باعث می شود تا حقوق بسیاری از افراد مورد تضییع واقع شود. به همین علت نیز بهترین کاری که می توان در چنین شرایطی انجام داد آن است که به یک فرد متخصص و حرفه ای مراجعه کرد.

امروزه وکیل تحریر و مهر و موم ترکه، بهتر از ر شخص دیگری می تواند به افراد کمک کند تا در جهتت احقاق حقوق خود قدم بردارند.  در امورراجع به ترکه معمولا مراجع قضایی دارای روند دادرسی نسبتا پیچیده ای می باشد که تنها می توان با کمک یک وکیل تحریر و مهر و موم ترکه از آنها اطلاع کسب کرد.

چرا باید به سراغ وکیل تحریر و مهر و موم ترکه برویم؟

یکی از اصلی ترین مواردی که باعث می شود تا حقوق مردم مورد تضییع واقع شد یا توسط دیگران تهدید شودف آن می باشد که آنان موضوع مربوط به حق قانونی خود را از طریق محاکم قضایی پیگیر نمی کنند. یکی از دلایلی که باعث می شود افراد به سراغ پیگیری قضایی چنین موضوعاتی نروند، دغدغه های زندگی روزانه و کمبود وقت می باشد. در چنین شرایطی کمتر کسی را می توان یافت که برای پیگیری موضوع پرونده های حقوقی مختلفی مانند مهر و موم ترکه اقدام کنند. وکیل تحریر و مهر و موم ترکه، کسی است که با در نظر گرفتن این نیاز اساسی مردم برای ارائه خدمات حقوقی و کمک به آنان فعالیت می کند.

هنگاممی که وکیل تحریر و مهر و موم ترکه، وکالت پرونده هی مختلف را برعهده می گیرد، دیگر نیاز نیست تا خود فرد موکل نیز در اکثر جلسات دادگاه حضور پیدا کند. وکیل تحریر و مهر و موم ترکه به جای موکل خود می تواند رد تمامی جلسات رسمی دادگاه شرکت کند و تمامی مدارک و ادله اثبات را برای دفاع از حق موکلش ارائه دهد.

شاید در نگاه اول اینطور به نظر آید که برای مهر و موم ترکه نیازی نیست تا به وکیل مراجعه کرد و افراد خود به تنهایی نیز از عهده حل و فصل چنین پرونده هایی بر می آیند، اما حقیقت آن است که تنها کسی که از راه قانونی و مراحل دادرسی در پرونده های مربوط به ترکه آگاهی دارد، وکیل تحریر و مهر و موم ترکه است و اگر بخواهینم به تنهایی مراحل قانونی پرونده های مربوط به ترکه را پشت سر بگذاريم، زمان بسیار زیادی را از دست می دهیم و اطناب مراحل دادرسی نیز باعث میشود و هزینه های دادرسی نیز تا حد زیادی افزایش پیدا کند.

بنابراین کار عاقلانه و هوشمندانه آن می باشد که از همان ابتدا به وکیل تحریر و مهر و موم ترکه مراجععه نماییم. با مراجعه به وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می توان در صرف هزینه زمان صرفه جویی کرد. از انجایی که وکیل تحریر و مهر و موم ترکه دارای تجربه و مهارت کافی است به خوبی می تواند از ادله اثبات و مدارک قانونی صحیحی استفاده کند.

چه کسانی می توانند برای سپردن وکالت به وکیل تحریر و مهر و موم ترکه مراجعه کنند؟

مسلما هر کسی نمی تواند درخواست مهر و موم ترکه را تهیه و تنظیم کند و آن را به مراجع ذیصلاح قانونی تحویل هدف تنها کسانی می توانند این کار را انجام دهند که از لحاظ قانونی جز افراد ذی نفع باشند. اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

الف. هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

 ب. موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

ج. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تأمین طلب نشده باشد.

 د. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

اگر شما جز هر یک از افرادی هستید که در دسته بندی قانونی بالا به انها اشاره کردیم، به راحتی می توانید در هر زمان که می خواهید به وکیل تحریر و مهر و موم ترکه مراجعه نمایید.

تحریر ترکه چیست و چگونه انجام می شود؟

همانطور که در بالاتر گفتیم تحریر ترکه به معنی لیست کردن اموال منقول و غیر منقول متوفی است. بر اساس این کار تمامی اموالی که باید در انحصار وراثت و تقسیم مال مورد بررسی کارشناس مخصوص مرجع قضایی قرار بگیرد مشخص می شود. از طرف دیگر وراث با استفاده از این کار می تواند ریز اموال مورد بحث را مشخص کند.

اولین نکته که ای باید در این باره بدانید این است که تحریر ترکه بر اساس تنظیم دادخواست از طرف یک یا جمعی از وراث به دادگاه یا مرجع قضایی صورت می گیرد. بر اساس این دادخواست به مراجع قضایی، دادگاه اعلام به نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار می کند تا در صورتی که وارث یا ذی نفعی بر این اموال وجود داشته باشد پیدا شود و همچنین به سایر وراث و ذی نفعان اطلاع داده می شود تا در زمان مشخص در دادگاه حاضر شوند تا تحریر ترکه اتفاق بیفتد.

توجه داشته باشید که تحریر ترکه تنها توسط وراث قابل درخواست است و ذی نفعان دیگر مانند طلبکاران امکان ارائه دادخواست تحریر ترکه را ندارند. وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می تواند در این زمینه اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار دهد.

از طرف دیگر در زمان تحریر ترکه ذی نفعان و وراث اجازه هیچ تغییر یا تصرفی در اموال ندارند، مگر در مواردی که برای اداره امور همین اموال لازم باشد.

اگر ترکه ای وارث مشخصی نداشته باشد، مدیری برای این اموال مشخص می شود و این مدیر می تواند نسبت به ارائه دادخواست تحریر ترکه اقدام کند. توجه کنید که داشتن تحریر ترکه برای انحصار وراثت ضرورت دارد. این موضوع نکته مهمی است که وکیل تحریر و مهر و موم ترکه به خوبی به آن آگاه است و می تواند شما را راهنمایی کند.

مهر و موم ترکه چیست؟

در ابتدای این مقاله گفته شد که مهر و موم اموال به نوعی گرفتن حق تصرف، تغییر یا فروش و اجاره اموال متوفی تا زمان تعیین تکلیف آن است. هر کدام از وراث می توانند به هر دلیلی دادخواست مهر و موم ترکه را به دادگاه ارائه بدهند. بر اساس این دادخواست، دادگاه دستور مهر و موم اموال ترکه تا زمان انحصار وراثت و مشخص شدن وضعیت اموال را صادر می کند.

 همچنین در نظر داشته باشید که ذی نفعان در این اموال مانند طلبکاران نیز حق استفاده از دادخواست مهر و موم ترکه را دارند. به جز این افراد، کسانی که به نفع آن ها وصیت شده است نیز حق استفاده از این ابزار قانونی را دارند. استفاده از یک وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

نکته مهمی که باید بدانید این است که در مهر و موم ترکه معمولا ریز اموال نوشته و تحریر می شود. از این رو عملا استفاده از ابزار تحریر قبل یا بعد از مهر و موم ترکه عملی بی فایده است.

نکته دیگر این است که خود افرادی که اقدام به ارائه دادخواست مهر و موم ترکه کرده اند می توانند به سادگی اقدام به فک مهر و موم کنند، اما در صورتی که سایر افراد یا وراث بخواهند این کار را انجام دهند، شورای حل اختلاف مسئول رسیدگی به آن خواهد بود. معمولا در این حالت ریز اموال ترکه نوشته می شود. در این مورد وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می تواند بیشتر شما را راهنمایی کند.

لزوم استفاده از وکیل تحریر و مهر و موم ترکه

همانطور که بیان شد تحریر یا مهر و موم ترکه یکی از ابزارهای مهم قانون در جهت حفظ حق وراث و سایر افراد ذی نفع است. بر این اساس این ابزار قانونی یک ذی نفع یا یک وارث هم می تواند به تنهایی دادخواست تحریر یا مهر و موم ترکه را به دادگاه ارائه دهد.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که لزوما دادگاه بعد از دریافت این دادخواست به سرعت دستور تحریر یا مهر و موم ترکه را صادر نمی کند. به طور مثال برای تحریر اموال ترکه حداقل باید یک ماه از زمان نشر آگهی گذشته باشد و این زمان می تواند تا سه ماه ادامه دار باشد.

از این رو به نظر می رسد استفاده از یک وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می تواند کارها را سرعت ببخشد و به شما راه درست استفاده از این ابزار را نشان دهد. به طور مثال همانطور که گفته شد اگر قصد شما مهر و موم کردن ترکه باشد دیگر لزومی به ارائه دادخواست تحریر اموال نیست. این کار تنها و تنها زمان شما را تلف می کند و در این مدت ممکن است شما متحمل ضرر مادی شوید. استفاده از یک وکیل تحریر و مهر و موم ترکه مناسب می تواند به شما این امکان را بدهد که در کوتاه ترین زمان و بهترین مسیر به هدف خود برسید.

صلاحیت رسیدگی به پرونده های تحریر، مهر و موم ترکه

یکی از اصلی ترین سوالاتی که معمولا در هنگام مراجعه به وکیل تحریر و مهر و موم ترکه برای افراد پیش می آید آن است که اصلا صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی در اختیار کدام مرجع قانونی است و برای ارائه دادخواست مهر و موم ترکه یا تحریر ان باید به کجا مراجعه کنیم؟

از انجایی که وکیل تحریر و مهر و موم ترکه به تمامی قواعد مربوط به چنین پرونده هایی اگاهی دارد، با استناد به قانون امور حسبی پاسخ تمامی سوالات حقوقی شما را ارائه می دهد. بر اساس مفاد 162 الی 165 این قانون می توان در مورد صلاحیت رسیدگی قانونی به چنین پرونده هایی به موارد زیر اشاره کرد:

امورراجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌و اداره ترکه و غیره.

‌ امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد‌دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاه است‌که قبلاً شروع به اقدام کرده.

هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو‌ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستند.

قانون امور حسبی در مورد مهر و موم ترکه

یکی دیگر از مباحث بسیار مهمی که معمولا در جلسات مشاوره با وکیل تحریر و مهر و موم ترکه مورد بررسی قرار می گیرد، قانون امور حسبی در مورد مهر و موم ترکه می باشد. با استناد به این قانون می توان گفت:

دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد. 

مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینکه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد‌مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر‌معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفل هایی را که به روی آن مهر و موم‌خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.

در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

در صورتی که بین ورثه غایب باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را‌به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

رییس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس می‌نویسد.

صورتجلسه مهر و موم ترکه

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم، برای مهر و موم ترکه باید صورتجلسه ای انجام شود. به شما توصیه می کنیم که در تمامی این موارد حتما در حضور یک وکیل تحریر و مهر و موم ترکه، اقدامات لازم را انجام دهید. براساس ماده 176 قانون امور حسبی  در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.

 نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

 علتی که موجب مهر و موم شده است.

نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌صورتمجلس می‌نویسد.

نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

 تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق – صندوقخانه و گنجه.

 وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.

 اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.

 نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.

 اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

‌صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند‌یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورتمجلس ذکر می‌شود.

کلید قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.

در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

نکاتی که باید در مورد تحریر، مهر و موم ترکه بدانید:

در مواردی که وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور‌مذکور انجام داده شود.

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می‌شود.

آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم‌نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد.

هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس  صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود.

چگونگی برداشتن مهر و موم ترکه

 وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می تواند راه حل های قانونی مربوط به برداشتن مهر و موم را نیز به افراد ارائه دهد. بر اساس مفاد 195 الی 200 قانون امور حسبی می توان نحوه برداشتن مهر و موم ترکه را به موارد زیر تقسیم کرد:

کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.

دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به  جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.

عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

در صورتی که بین ورثه غایب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب و تعیین قیم برای محجور به عمل‌خواهد آمد.

دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

 تاریخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.

 نام و مشخصات درخواست‌کننده.

 حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.

 مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.

 نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.

 امضاء کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.

تعیین دیون متوفی به کمک وکیل تحریر و مهر و موم ترکه

  راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.

دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.

صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.

‌هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.

خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌شد.

درخواست تقسیم سهم توسط وکیل تحریر و مهر و موم ترکه

تهیه درخواست تقسیم سهم الارث نیز یکی دیگر از وظایف وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می باشد. اکنون ممکن است برای بسیاری از افراد این سوال به وجود آید که اصلا چگونه می توان درخواست تقسیم سهم الارث را ارائه داد و نکات حقوقی مربوط به آن چیست؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت:

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست‌را بنمایند.

  هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1- نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.

2- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

 پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌می‌خواهد.

دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.

درخواست‌کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار نموده باشند دادگاه نتیجه‌تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

توجه:

  هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.

کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموالحصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی نمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

هرگاه یکی از ورثه غایب یا محجور باشد برای غایب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.

 وکیل تحریر و مهر و موم ترکه و اتباع خارجه

به نظر شما آیا وکیل تحریر و مهر و موم ترکه می تواند به امور حقوقی مربوط به اتباع خارجه نیز رسیدگی کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که:

  مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارج فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع‌است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.

دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که‌در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.

در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط‌تمام یا قسمتی از ترکه برود می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نماید.

در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا‌اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

وکیل تحریر و مهر و موم ترکه را جدی بگیرید.

تحریر ترکه و مهر و موم ترکه دو مفهوم کاملا مجزا در قانون ایران محسوب می شود. به طور کلی اگر بخواهیم بیان کنیم، تحریر ترکه به معنی مشخص کردن لیست اموال متوفی ( اعم از منقول و غیر منقول ) و مهر و موم ترکه به معنی گرفتن هر نوع حق دخل و تصرف وراث در اموال متوفی تا زمان تعیین تکلیف است.

در واقع تحریر و مهر و موم ترکه یکی از ابزارهای قانونی محسوب می شود که بر اساس آن وراث و ذی نفعان در اموال متوفی بتوانند نسبت به ثابت ماندن اموال قبل از تقسیم مال و انحصار وراثت مطمئن شوند. مسلما هر کدام از ابزارهای تحریر و مهر و موم ترکه شرایط و قوانین خاص خودش را دارد. شرایطی که عمدتا وکیل تحریر و مهر و موم ترکه آن ها را به خوبی می داند. 

اگر شما نیز جزء آن دسته از کسانی هستید که به وکیل تحریر و مهر و موم ترکه احتیاج داریدف به شما توصیه می کنیم که به سراغ افراد حرفه ای و متخصص در این زمینه بروید. موسسه حقوقی وکلای پارسا با در نظر داشتن اهمیت این موضوع حقوقی در جامعه به شما کمک می کند تا با بهترین وکیل تحریر و مهر و موم ترکه آشنا شوید وکالت پرونده خود را به او بسپارید.

مقالات مرتبط:

وکیل سرقفلی

وکیل دیوان عالی کشور

وکیل حقوقی

وکیل ملکی

وکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×