ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب (2)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

ورشکستگی به تقلب

در مورد ورشکستگی به تقلب چه می دانید؟ آیا تفاوت حقوقی عبارت ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را می دانید؟ به نظر شما مجازات هر یک از این رفتارها چه می باشد و چگونه میتوان از شدت این مجازات ها کاست؟

شاید هنگامی که در مورد عبارت ورشکستگی صحبت می کنیم، بسیاری از افراد دقیقا ندانند که این عبارت ممکن است رد برخی از موارد جرم تلقی شود. هنگام صحبت کردن درمورد ورشکستگی، بیشتر افراد با خود فکر می کنند که یک تاجر ورشکسته دچار ضرر و زیان مادی بسیار زیادی شده است و اموال خود را از دست داده است، اما حقیقت آن است که همیشه نیز اینگونه نمی باشد.

از آنجایی که ورشکستگی در قانون تجارت دارای عواقب قانونی خاصی است، بسیاری از افراد سعی می کنند که با حیله و فریب، از این عواقب برای پیشبرد اهداف سودجویانه خود استفاده کنند و با توسل به حیله، تقلب و …. سعی می کنند تا خود را ورشکسته جلوه دهند  و از  عواقب حقوقی ورشکستگی در راستای تضییع حقوق دیگران استفاده کنند. بنابر این کاملا طبیعی است که اگر و ورشکستگی به تقلب ثابت شود، مجازات قانونی آن نیز شامل حال مرتکب این جرم بشود.

در برخی از مواقع نیز ممکن است تاجری به طور واقعی دچار ورشکستگی شده باشد و هیچگونه حیله و فریبی را در این راستا به کار نگرفته باشد، اما ظاهر و ادله ای مبنی بر ورشکستگی به تقلب وجود داشته باشد. در چنین مواردی  تکلیف چیست؟ آیا قانون حکم را مبنی بر مجازات چنین فردی صادر می کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که یک وکیل متخصص و حرفه ای میتواند در چنین مواقعی به فرد کمک کند تا ادله مناسبی در جهت بی گناه بودن خود و عدم وجود هیچگونه تقلب و حیله را ارائه کند. یک وکیل خبره دادگستری تمامی مراحل و جزئیات مربوط به پرونده های ورشکستگی به تقلب را می شناسد و می تواند در راستای احقاق حقوق موکل خود قدم بر دارد. در چنین مواقعی وکیل سعی می کند تا برای ورشکستگی به تقصیر، تامین دلیل کند و مجازات موکل خود را تا حد زیادی کاهش دهد.

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، ورشکستگی به تقلب زمانی معنا می یابد که تاجر خود با ارائه و آگاهی کامل، اقدام به انجام اعمالی کند که خود را ورشکسته جلوه دهد و این در حالی است که در بسیاری از موارد نیز ورشکستگی تاجر به اراده او بستگی ندارد؛ به بیانی  بهتر در ورشکستگی به تقلب، تاجر دارای قصد و نیت سو استفاده کردن از ظرفیت های قانونی و پایمال کردن حقوق دیگران می باشد اما در رابطه با ورشکستگی به تقصیر چنین موضوعی صدق نمی کند.

هنگامی تاجر دچار ورشکستگی به تقصیر می گردد که هیچ سو نیتی نداشته است و از قبل برای انجام عمل مجرمانه ای برنامه ریزی نکرده بوده که خودش را ورشکسته جلوه دهد. علت اصلی بوجود آمدن ورشکستگی به تقصیر، کوتاهی های ناخواسته ای است که از جانب تاجر انجام شده است. بر اساس ماده 541 قانون تجارت،  تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

 در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.

اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

 ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت

برای انکه بتوانیم با معنای دقیق ورشکستگی به تقلب آشنا شویم و مجازات های مربوط به آن را بشناسیم باید به ماده 549 قانون تجارت رجوع کنیم. با توجه به متن این قانون:

 هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

 در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی‌نمایند.

اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده باشد.

اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرج در قانون تجارت را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

عواقب حقوقی ورشکستگی به تقلب

اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگه دارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.

 اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.

هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.

کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر، تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از دسته از مواردی که به انها اشاره کردیم، صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×