توقیف مال نزد شخص ثالث

توقیف مال نزد شخص ثالث (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

توقیف مال نزد شخص ثالث

توقیف مال نزد شخص ثالث چگونه است؟

توقیف مال نزد شخص ثالث به این معنا می باشد که شخص ثالث مال فرد دیگر را به عنوان دین یا امانت نزد خود نگه می دارد و شخص محکوم له(شخصی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم می کند) جهت گرفتن طلب خود به طور کامل، مال و همچنین منافع و عواید محکوم علیه( فردی که به انجام کاری محکوم شده است) که در گرو شخص ثالث است و در دست محکوم علیه نمی باشد به اسم محکوم به( چیزی که بین محکوم له و محکوم علیه به آن حکم شده است) معرفی می شود.

دو حالت برای توقیف مال نزد شخص ثالث وجود دارد. در حالت اول شخص ثالث نسبت به اموال هیچ ادعایی ندارد بلکه به عنوان یک شخص اموال منتسب به محکوم علیه پیش او می باشد و وظیفه دارد که از این اموال محافظت و نگهداری کند و آن را به محکوم علیه تحویل ندهد. در حالت دوم شخص ثالث اموال یا طلب شخص محکوم علیه در گرو خود را تکذیب کرده و یا طلب و اموال در نزد خود را انکار می کند که تعهد ضمانتی برای شخص ثالث به همراه دارد و باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. طوری که بعد از پذیرش این مسئله  اگر اموال را به اجرا در نیاورد از سایر اموال شخص ثالث برداشت و سپس توقیف می شود. در اینجا شخص ثالث نقش امین و حافظ را دارد. بنابراین تنها تفاوت این امانت با سایر امانت در این می باشد که تصرف شخص ثالث نقش امانی ندارد بلکه ضمانی می باشد. زمانی تمام مسئولیت های شخص ثالث تحقق می یابد که در این رابطه به صورت کامل به وی ابلاغ شده باشد. همچنین شخص ثالث برای اینکه از این مسئولیت نجات یابد بهتر است تمام اموال را به واحد اجرا تسلیم کند تا مسئولیتی جهت محافظت از این اموال را نداشته باشد.

طریقه توقیف مال نزد شخص ثالث

توقیف مال نزد شخص ثالث به این طریق است که  هر وقت شخص متعهد اموال یا وجه نقد را تحت هر شرایطی گرو شخص ثالث داشته باشد و بتوان آن را بازداشت کرد. شخص متعهدله( کسی که عهد و پیمان به نفع او بسته شده باشد) می تواند مال یا وجه مذکور را جهت گرفتن حق طلب بازداشت کند. بنابراین آئین نامه به این علت بر ابلاغ واقعی تاکید دارد که شخص ثالث در جریان بازداشت به صورت واقعی قرار گیرد و مال یا وجه بازداشتی را به مالک آن برگرداند. حال اگر مال یا وجه نقدی از بدهکار نزد او نباشد باید با گذشت پنج روز بعد از تاریخ ابلاغ بازداشت، رئیس  ثبت را مطلع کند. وگرنه مسئول خواهد بود و همانند متعهد اصلی با او برخورد خواهد شد. همچنین اگر شخص ثالث ادعای مالکیت در قبال اموال مذکور را داشته باشد، نمی توان وی را بازداشت کرد و متعهدله می تواند به مراکز قضایی برای تایید تعلق آن به شخص بدهکار مراجعه کند. البته بازداشت حقوق و امتیازات شخص بدهکار به وسیله سازمان محل خدمت وی یا امور مالی دستگاه و همچنین می توان سپرده های بانکی شخص بدهکار در بانک ها را بازداشت کرد.

در مرحله دوم جهت توقیف مال نزد شخص ثالث، ابلاغ اجرا می شود و شخص متعهد ده روز بعد از تاریخ ابلاغ باید به مراکز قضایی مراجعه کرده و دین خود را پرداخت کند. حال اگر در مدت این ده روز شخص متعهد به پرداخت آن اقدام نکند باید شخص متعهدله اموال قابل بازداشت و بلامعارض او را به اجرای ثبت معارفه کند. طوری که قیمت اموال معرفی شده ی بازداشتی با دین هم سطح باشد.

شخص ثالث می تواند اموال را جهت گرفتن حق متعهدله به دادگاه معرفی کند. همچنین می تواند این کار را از طریق وکالت رسمی(البته باید در وکالتنامه این امر ذکر شده باشد) انجام دهد. بنابراین اموال معارفه شده بازداشت و فرد ثالث حق پس دهی اموال ذکر شده را ندارد. مگر در شرایطی که اموال سهم الوصول یا بلامعارض از شخص متعهد جهت بازداشت شناسایی و سپس معرفی شود. بنابراین بعد از بازداشت اموال ذکر شده از اموال معرفی شده فرد ثالث دیگر مسئولیتی ندارد. طوری که کارایی این تقاضا فقط یکبار است و قبل از انتشار آگهی برای مزایده قابل قبول می باشد.

توقیف مال نزد شخص ثالث در صورت امتناع ثالث از تسلیم عین مال

اگر شخص ثالث عین اموال توقیف شده را تسلیم نکند مامور اجرا سعی می کند به اموال مذکور دسترسی پیدا کند حال اگر دسترسی به آن امکان پذیر نبود معادل قیمت اموال مورد نظر را از دارایی وی توقیف می کند. این دارایی می تواند وجه نقد، عین مال شخص دیگری یا طلب دیگر شخص ثالث باشد که تعریف آن در پروسه دارایی به تکلیف و حقوق مالی گفته می شود. همچنین دارایی مثبت از دیدگاه قانون، اجرای احکام می باشد که همان طلب های شخص ثالث یا اموال موجود است در نتیجه به محض ابا، مامور اجرا در توقیف اموال تعجیل نمی کند. طوری که در مرحله اول شروع به جست و جوی عین اموال توقیفی می کند در صورت نبود عین اموال با رعایت شرایط پایین اموال را از دارایی مثبت شخص ثالث را توقیف می کند.

پنج شرط لازم جهت توقیف مال نزد شخص ثالث

نزد شخص ثالث اموالی از محکوم علیه توقیف شده باشد.

دادگر از شخص ثالث درخواست کند که عین مال توقیف شده محکوم علیه را تسلیم کند.

شخص ثالث از تسلیم شدن امتناع کند.

مال توقیفی باید به صورت عین باشد وگرنه وجه نقد یا طلب قابل قبول نیست.

دادگر نهایت سعی خود را در دسترسی به عین اموال کرده باشد و با این وجود نتیجه ای از آن حاصل نشده باشد.

توقیف مال نزد شخص ثالث و امتناع ثالث از تادیه وجوه توقیف شده

طبق قانون احکام مدنی توقیف مال نزد شخص ثالث و امتناع از پرداخت طلب حال یا وجه نقد، دادگر دارایی مثبت شخص ثالث را اعم از طلب، اموال غیر منقول و منقول را توقیف می کند. زیرا طلب یا وجه نقد در حقیقت اعتبار پیش شخص ثالث توقیف شده و این اعتبار قابل لمس و دیدن نیست.

مقالات مرتبط:

وکیل کیفری

وکیل شکایت از پزشک

لایحه در خصوص کمیسیون ماده صد شهرداری

تنظیم دادخواست توسط وکیل

لایحه رفع توقیف ملک

وکیل جرایم پزشکی

لایحه رفع توقیف حساب بانکی

لایحه در خصوص قصور پزشکی

لایحه تجدید نظر خواهی

لایحه اعتراض به نظر کارشناس

وکیل ملکی

لایحه اعتراض به رای دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×