تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل چگونه است؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که درگیر تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل شوید؟ چگونه باید یک فرد متخصص پیا کنیم تا تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل به مرحله عمل برسد؟ چه شرایطی برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل وجود دارد؟در مورد تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل در قانون چه چیزی آمده است؟ تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل راحتتر است یا انک خودمان آن را تنظیم کنیم؟ چگونه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل را با موفقیت پشت سر بگذاریم؟ تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل دارای چه چالش هایی است؟

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل باعث می شود تا افراد بتوانند از بوجود آمدن بسیاری از مشکل ها و چالش های احتمالی جلوگیری کنند. قرارداد مشارکت ساخت به قراردادی می گویند که در آن دو طرف حضور دارند، یکی سازنده است و دیگری نیز فرد مالک زمین. در چنین مواردی معمولا صاحب اصلی زمین دارای توانایی مالی برای ساخت ملک و مسکن به تنهایی نیست و همین باعث میشوند تا یک سازنده این وظیفه را برعهده گیرد و در قبال آن میان طرفین قرارداد مشارکت تنظیم می شود که در این قرارداد میزان حق و حقوق هریک به وضوح مشخص می شود.

شاید در ظاهر اینطور به نظر میاد که به صورت روزانه قراردادهای مشارکت بسیار یادی تنظیم می شود که افراد عادی نیز میتوانند به راحتی در آنها ح داشته باشند اما حقیقت آن است که افرادی که به تنهایی و بدون حضور وکیل اقدام به تهیه قرارداد های مختلف مشارکت می کنند معمولا پس از مدتی دچار مشکلات بسیار زیادی می شوند و خسارت هایی به آنها وارد می شود که جبران کردن آنها بسیار سخت است و گاهی هم غیر ممکن میشود و در نهایت حقوق فرد مذکر مورد تضییع واقع می گردد. در چنین شرایطی بهترین راهکار ممکن آن است که از یک فرد متخصص که در این زمینه تخصص و مهارت دارد کمک گرفت تا قرارداد بدون هیچگونه خلا قانونی تنظیم شود. تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل دارای مزایای بسیار زیادی ات که در ادامه متن تمامی این موارد را توضیح می دهیم و در مورد آنها صحبت می کنیم.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل باید حاوی چه نکاتی باشد؟

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل یکی از مهمترین موضوعاتی است که در عرصه ساخت و ساز مسکن مطرح می گردد و دارای اهمیت موضوعی بسیار زیادی است.امروزه بسیاری از افراد با قوانین مربوط به آن آشنایی دارند بهتر است به سراغ متخصصین با تجربه در این حوزه بروند. تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل باید دارای حاوی نکات مختلفی باشد. به چند مورد از نکات و مسائلی که باید در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل رعایت شود اشاره می کنیم تا در مورد آنها اطلاعات دقیقی بدست آورید بتوانید با داشتن اطلاعات حقوقی کامل اقدامات لازم را در جهت احقاق حقوق خود انجام دهید:

مدت زمان: در قرارداد مشارکت در ساخت باید مدت زمان تکمیل پروژه توسط طرفین مشخص شود تا افراد بتوانند به راحتی برنامه ریزی های لازم برای تکمیل پروژه را انجام دهند.

تعیین شرایط: هر دو طرفین تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل باید بتوانند شرایط مورد نظر خود را مشخص کنند تا چارچوب های کلی قرارداد مشخص باشد و میزان اختلاف  و ابهام به حداقل برسد. هنگامی شرایط در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل ذکر شود دیگر دارای سندیت می شود و حتی در بروز دعوا نیز می توان از آنها به عنوان یک دلیل محکمه پسند برای حفظ حقوق موکل استفاده کرد.

حدود اختیارات سازنده: حدود اختیارات سازنده در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل باید مشخص شود و فرد سازنده نیز پس از تنظیم چنین قراردادی نباید خارج از آن چیزی که تعهد کرده است عمل نمایید در غیر اینصورت مالک می تواند به اعتبار قرارداد مشارکتی که دارد به سراغ مراجع قانونی صالح برود.

وجه التزام ضمانت: در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل باید یک وجه التزامی به عنوان ضمانت تعیین گردد تا هر دو طرفین منعقد کننده با اطمینان خاطر در جریان پروژه حضور یابند و دارای آرامش باشند.

تعیین خسارت تاخیر: خسارت یکی از مهم ترین ابزارهایی است که باعث می شود افراد به تعهدات خود در هر قراردادی عمل کنند و سعی کنند تا حد زیادی آنها را به مرحله اجرا بگذارند تا مجبور نشوند خسارات  مربوطه را پرداخت کنند. عدم تاخیر در تحویل پروژه باعث ایجاد نظم در جریان آن می شود.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل (2)
تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل (2)

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل در قانون

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل  جز آن دسته از موضوعاتی است که توجه بسیار زیاد به آن میشود و حتی در قانون نیز به آن اشاره شده است که به طور کلی به چند مورد از مباحث مربوط به تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل  اشاره می کنیم:

قرارداد مشارکت، قراردادی است که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری جبران می‌شود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.

ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ یا ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی دارایی‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی، از ﻇﺮفیت‌ﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤاید. در این ﺳﺎزوﮐﺎر، ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری یا ارایه ﮐﺎﻻ یا ﺧﺪﻣﺖ و یا ﻫﺮ دو این وﻇﺎیف را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم یا ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎیف و ﻣﺴﺌﻮلیت‌ﻫﺎی ﺗﺄمین این ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪیدآوری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺄمین ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺠهیز، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، تعمیر و ﻧﮕﻬﺪاری، پیاده­ سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه بگیرد.

ﻀﺎمین و یا ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ارایه ﻣﯽ‌ﻧﻤاید، باید ﭘﺲ از پیش‌بینی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد به طور ﺷﻔﺎف بیان ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×