وکیل ضمانت نامه بانکی

وکیل ضمانت نامه بانکی (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل ضمانت نامه بانکی

وکیل ضمانت نامه بانکی در تهران

وکیل ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یکی از اسناد مهم و رسمی در حوزه پولی و مالی محسوب می شود. بر اساس این سند بانک ضمانت می کند در زمان معین و در صورت برقراری شرایط مشخص ضمانت مورد توافق میان طرفین را به اجرا بگذارد. بنابراین ضمانت نامه بانکی یک نوع قرارداد میان دو طرف و بر اساس نظارت بانک است. اینجاست که وکیل ضمانت نامه بانکی می تواند وارد کار شود. به بیان ساده تر اگر خواهیم بگوییم وکیل ضمانت نامه بانکی می تواند از لحظه عقد قرارداد و تدوین ضمانت نامه تا اجرایی شدن آن در کنار موکل خود حضور داشته باشد. همچنین این قرارداد و توافق نیز مانند هر قرارداد و توافق دیگر ممکن است به یک سری تعارضات قانونی برخورد کند. از این رو برای عبور از این چنین مسیرهایی بهتر است از یک وکیل ضمانت نامه بانکی استفاده شود. در ادامه می خواهیم تحت قالب وکیل ضمانت نامه بانکی به مفهوم ضمانت نامه بانکی، انواع این ضمانت نامه ها، شرایط قانون و … بپردازیم. بر اساس این مفاهیم می توانیم ساده تر با کارایی و کارکرد وکیل ضمانت نامه بانکی آشنا شویم. با ما در ادامه همراه باشید.

وکیل ضمانت نامه بانکی و مفهوم این ضمانت

اگر بخواهیم ساده و صریح صحبت کنیم، ضمانت نامه بانکی چند مفهوم در کنار خود دارد. اولین مفهوم این است که این ضمانت نامه یک سند محسوب می شود و این سند از نوع رسمی است. بنابراین ابتدا باید بدانیم سند چیست و نوع رسمی آن چه تفاوتی با سایر انواع سند از دید قانون دارد. این مفهوم در اولین گام می تواند چراغ راه خوبی برای ادامه مسیر فهم کارکرد وکیل ضمانت نامه بانکی باشد.

ضمانت نامه بانکی یک سند است. این جمله به چه معنی است؟ سند یک مدرک محسوب می شود که بر اساس آن می توان یک سری شرایط، ویژگی ها یا هر فاکتور مربوط دیگری را مشخص کرد و بر اساس آن ادامه مسیر را پیمود. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم سند یک نوع شاخص در هر مفهومی شناخته می شود.

مثلا زمانی که گفته می شود سند مالکیت بدین معنی است که این سند نشان می دهد مالک این مال کیست. یعنی به عنوان یک شاخص قانونی و قابل اعتماد می توان به آن تکیه کرد و بر اساس آن سایر مفاهیم  را پیش برد.

به طور کلی هر چیزی که در قانون به آن تکیه می شود و بر اساس آن پیش می رود یک نوع سند محسوب می شود. اسناد از این رو به عنوان یک اساس و پایه مهم قانون شناخته می شود. بنابراین وقتی گفته می شود ضمانت نامه بانکی یک سند است بدین معنی است که شما در حال صحبت در مورد یکی از مهمترین اساس های قانونی هستید و وکیل ضمانت نامه بانکی باید بتواند بر اساس این مفهوم بسیار مهم پیش برود.

اگر بخواهیم از جنبه تاریخی نیز به این موضوع نگاه کنیم این گونه می توانیم بیان کنیم که اسناد به عنوان یک نظم دهنده و مشخص کننده روابط مورد استفاده قرار می گیرد. شما بر اساس یک سند می توانید حیطه فعالیت و زندگی خودتان را مشخص کنید. این کاری است که اسناد به سادگی انجام می دهند. از این رو نه طی سال های گذشته، بلکه از همان ابتدای تاریخ و تا جایی که حافظه انسانی یاری می کند اسناد به شکل های مختلف در زندگی انسان ها وجود داشته است. اما رفته رفته با تغییر رفتارهای انسانی و ایجاد شکل های جدیدی از روابط به ناچار اسناد نیز رنگ و بوی جدید تری به خود گرفته اند. یکی از جدید ترین مفاهیم مرتبط با اسناد همان رسمی یا غیر رسمی بودن آن است. حال در ادامه می خواهیم بدانیم یک وکیل ضمانت نامه بانکی چه کارکردی در قبال این سند رسمی می تواند داشته باشد؟ اساسا یک سند رسمی به چه چیزی گفته می شود؟

وکیل ضمانت نامه بانکی و رویارویی با یک سند رسمی

اما بیایید کمی دقیق تر به مفهوم ضمانت نامه بانکی و کارکرد وکیل ضمانت نامه بانکی بپردازیم. به طور کلی می توانیم اینگونه گفت که اسناد به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود.

بر اساس قانون هر سندی که تحت نظارت یک نماینده قانونی – مشخص شده در قانون – تدوین و ثبت شود به عنوان یک سند رسمی شناخته می شود. اسنادی که این شرایط را نداشته باشند یک سند غیر رسمی محسوب می شود.

بگذارید با یک مثال ساده این موضوع را توضیح دهیم. اسنادی مانند سند تک برگ مالکیت خانه به عنوان یک سند رسمی از دید قانون معرفی می شود. این سند توسط یک نماینده قانون – دفتر اسناد رسمی – تدوین و ثبت می شود و سند نهایی توسط اداره ثبت اسناد که یک نهاد و نماینده دولتی و قانونی است صادر می شود. بنابراین این نوع سند یک سند کاملا رسمی از دید قانون است.

اما اسنادی مانند قولنامه که توسط یک بنگاه معاملاتی تدوین و امضا می شود به سبب این که توسط نماینده قانون تایید و ثبت نشده عملا به عنوان یک سند رسمی شناخته نمی شود. اما در این بین نقش وکیل ضمانت نامه بانکی چیست؟

کمی واضح تر توضیح می دهیم. مهمترین تفاوتی که میان اسناد رسمی و غیر رسمی وجود دارد این است که اعتبار قانونی اسناد رسمی چند ده برابر بیشتر از اسناد غیر رسمی است. در واقع با وجود این که اسناد غیر رسمی وجاهت قانونی دارد و دادگاه و قانون می تواند با استناد به آن حرف بزند، اما همچنان این سند قانونی است که حرف اول را می زند. در واقع اگر در یک مسیر قانونی سند رسمی در برابر سند غیر رسمی قرار بگیرد دادگاه و قانون سند رسمی را به عنوان شاخص قبول می کنند.

بنابراین وقتی گفته می شود ضمانت نامه بانکی یک سند رسمی محسوب می شود بدین معنی است که اساسا از دید قانون بسیار معتبر و قابل اتکاست. بنابراین هر چیزی که در این سند گفته و تدوین شده در صورتی که منافی قانون نباشد لازم الاجرا محسوب می شود. بنابراین کاملا مشخص است که وکیل ضمانت نامه بانکی کار مهمی در همان لحظه اول و تدوین قرارداد دارد. در واقع اگر این قرارداد به درستی منعقد نشود و شرایط مورد توافق به درستی فهم نشود می تواند تعهدات سنگینی برای ضمانت دهنده ایجاد کند. اینجاست که وکیل ضمانت نامه بانکی می تواند کارایی خودش را نشان دهد.

ضمانت نامه بانکی قرارداد است!

اما ویژگی دیگری که ضمانت نامه بانکی دارد این است که این ضمانت نامه یک قرارداد است. در واقع ضمانت نامه بانکی یک قرارداد میان طرفین است که بانک به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی به آن رسمیت می بخشد و به نوعی این قرارداد را به یک سند رسمی تبدیل می کند.

بنابراین وکیل ضمانت نامه بانکی علاوه بر این که باید با مفهوم سند سروکار داشته باشد باید در مورد مفاهیم قرارداد به خصوص قرارداد تجاری نیز تجربه خوبی داشته باشد تا بتواند در مورد قرارداد ضمانت نامه بانکی کارایی خوبی داشته باشد.

اما قرارداد از دید قانون چه ویژگی و شرایطی دارد؟ قرارداد بدین معنی است که دو طرف – یا بیشتر – بر اساس شرایط و ویژگی های مشخص و بر اساس نیاز خودشان به توافق می رسند و قرار می گذارند که بر اساس این توافق وظایف خودشان را انجام دهند. اگر بخواهیم دقیق تر به این مفهوم نگاه کنیم متوجه می شویم که اساسا تمام فعالیت های که در جامعه صورت می گیرد به صورت خواسته یا ناخواسته، پیدا یا پنهان بر اساس قراردادهای مشخص پیش میرود. در واقع خود قانون نیز یک قرارداد است. بر اساس این قرارداد هر فرد در هر موقعیتی می داند باید چه رفتارهایی از خود نشان دهد.

هر قرارداد بر اساس موقعیت طرفین و بر اساس شرایط مشخص، ویژگی های خاصی دارد. در مورد ضمانت نامه بانکی یک وکیل ضمانت نامه بانکی به خوبی می داند که این قرارداد میان ضمانت کننده و کسی که خواستار ضمانت است صورت می گیرد. بر اساس این ضمانت فرد ضامن تعهد می دهد که تحت شرایط مشخص و مورد توافق و در زمان مورد نظر مبلغ تعیین شده را به طرف مقابل پرداخت کند. نقش بانک در این بین این است که بانک این قرارداد و ضمانت را تدوین و ثبت می کند و نشان می دهد که این ضمانت از اعتبار رسمی برخوردار است.

نکته مهمی که به صورت کلی در مورد قراردادها وجود دارد این است که هر قرارداد از مفاد مختلفی تشکیل شده است و طرفین بعد از امضای قرارداد مکلف به اجرای این مفاد هستند. به بیان ساده تر با امضای این قرارداد بندها برای طرفین لازم الاجرا هستند. نکته مهم دیگر است که قرارداد به عنوان یک سند رسمی یا غیر رسمی به عنوان یک سند در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد. بهتر است اینگونه بیان کنیم قرارداد خود به عنوان یک شاخص مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو گفته می شود که در تدوین و امضای قرارداد سعی کنید از یک وکیل در کنار خود بهره ببرید. این همان نکته ای است که می تواند یکی از مهمترین کارکردهای وکیل ضمانت نامه بانکی را به ما نشان دهد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که قرارداد در هر نوع آن به عنوان یک سند قانونی شناخته می شود. یعنی بر اساس زبان قانون تدوین می شود. از این رو طرفین باید بدانند که اساسا قرار است در این قرارداد چه مفاهیم قانونی مورد بررسی قرار بگیرد. به بیان ساده تر طرفین قرارداد باید زبان قانون را بدانند تا بفهمند که یک قرارداد چه تعهداتی دارد و چگونه باید این تعهدات اجرا باشد. گاهی استفاده از یک کلمه یا یک جمله می تواند تعهداتی ایجاد کند که خودتان هم آن را ندانید. زمانی که به یک تعارض قانونی برخورد می کنید تازه متوجه خواهید شد که قرارداد چه تعهدی برای شما در نظر گرفته است. یادتان باشد این تعهد لازم الاجرا خواهد بود و شما نمی تواند تحت هیچ عنوان آن را اجرا نکنید. اینجاست که یک قرارداد و تدوین آن می تواند کار سختی به حساب بیاید و کارکرد یک وکیل را نشان دهد. بنابراین اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم با وجود این ضمانت نامه بانکی عموما توسط بانک ها تدوین و ثبت می شود بهتر است در مسیر این کار از یک وکیل ضمانت نامه بانکی استفاده کنید. وکیل ضمانت نامه بانکی بر اساس دانش و تجربه خود می داند که چه مواردی را باید رعایت کند و می تواند برای شما بهترین تعهد و قرارداد را ایجاد کند. در این جا باید دوباره تکرار کنیم که ضمانت نامه بانکی یک قرارداد کاملا قانونی و رسمی و اجرای مفاد آن کاملا لازم الاجرا است.

چرا ضمانت بانکی؟

حال که از دید قانونی دانستیم که ضمانت نامه بانکی چیست و از چه مفاهیمی تشکیل شده می توانیم کمی ساده تر با این مفهوم کنار بیاییم. تا به این جا دانستیم که ضمانت نامه بانکی یک قرارداد رسمی است که توسط بانک تدوین و ثبت می شود. بنابراین وکیل ضمانت نامه بانکی باید وکیلی باشد که در چند حوزه سند، قرارداد و … تخصص خوبی داشته باشد.

اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که اساسا ضمانت نامه بانکی چه کارکردی دارد؟ یکی از مهمترین مفاهیم ضمانت نامه بانکی که اکنون می خواهیم به آن بپردازیم ” تجاری ” بودن این قرارداد قانونی و رسمی است. این مفهوم می تواند به ما نشان دهد که اساسا چرا ما به ضمانت نامه بانکی نیاز داریم.

همانطور که در بالا بیان کردیم، قرارداد یک نوع تفاهم میان طرفین برای اجرای یک سری تعهدات نسبت به یک دیگر است. حال سوال اینجاست اگر یکی از طرفین نسبت به اجرای تعهدات خود کوتاهی کند یا نخواهد آن ها را اجرا کند، تکلیف چه خواهد بود؟ معمولا یک قرارداد باید بتواند این شرایط را به خوبی پیش بینی کند و برای جلوگیری از آن مواردی را در نظر بگیرد و یا در صورت بروز چنین اتفاقی شرایطی را در نظر بگیرد تا ضرر و زیان طرف مقابل تا حدودی جبران شود.

به طور مثال در یک قرارداد تامین مواد اولیه یک کارخانه، تولید کننده تعهد کرده است که در ماه اول ده تن از این مواد را تحویل کارخانه دهد. بر اساس این تعهد کارخانه سفارشات خود را تنظیم می کند. در واقع بر اساس این قرارداد کارخانه شروع به عقد قرارداد با مشتریان خود می کند. حال اگر تامین کننده نخواهد یا نتواند میزان تعهد داده شده را تامین کند مسلما کارخانه نیز نمی تواند تعهدات مربوط به فروش خود را تکمیل کند و این جاست که باید ضرر و زیان حاصل از این اتفاق را تحمل کند. از این رو تولید کننده باید با توجه به عدم تحویل مواد اولیه باید این ضرر و زیان را جبران کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که این مسئله باید در قرارداد ذکر شده باشد. از آن جایی که طرفین نسبت به اجرایی شدن قرارداد مطمئن باشند و بتواند روابط تجاری درستی برقرار کنند بر اساس قرارداد و بر اساس بند فسخ قرارداد معمولا سعی می کنند ضمانت اجرایی مالی در نظر بگیرند تا در صورت عدم اجرایی شدن تعهدات این ضمانت به اجرا در بیاید و ضرر و زیان جبران شود. در قرارداد های با حجم مالی کم این ضمانت اجرایی معمولا چک یا سفته است. به طور مثال در قرارداد میان کارگر و کارفرما، در قرارداد از کارگر چک یا سفته گرفته می شود. اما در مورد قرارداد های چند ده میلیاردی – کمتر یا بیشتر – ضمانت اجرایی رقم بسیار بالایی است. از این رو برای اطمینان از قابلیت اجرایی شدن این قرارداد و ضمانت آن باید این ضمانت به صورت رسمی و توسط یک نهاد رسمی تایید و ثبت شود. بنابراین کاملا مشخص است که وکیل ضمانت نامه بانکی در چه حوزه ای فعال است.

نکته ای که وجود دارد این است که بانک به عنوان یک نهاد رسمی و به عنوان مهمترین و عالی ترین مرجع اقتصادی در کشور تنها نهادی است که می تواند گردش های مالی افراد را زیر نظر داشته باشد و بر اساس این گردش ها و نحوه واریز و برداشت هایی که دارند اعتبارهایی به آن ها تخصیص بدهد. اینجاست که می توان گفت بانک نه تنها به عنوان صادر کننده و تدوین کننده ضمانت بلکه به عنوان یک نوع ضامن وارد عمل می شود و به نوعی به این ضمانت اعتبار بیشتری می بخشد. به بیان ساده تر بانک بر اساس اعتبار پولی و مالی افراد به آن ها ضمانت نامه رسمی می دهد. از این رو احتمال اجرایی شدن این ضمانت بسیار بالا خواهد بود. در این بین وکیل ضمانت نامه بانکی بر اساس همین موضوع سعی می کند در جهت تدوین و اجرای درست ضمانت نامه بانکی در کنار موکل خود باشد.

انواع ضمانت نامه های بانکی

تا به این جا به طور کلی با مفهوم ضمانت نامه بانکی آشنا شدیم و دانستیم که این ضمانت نامه ها در سطوح بالای اقتصادی به عنوان یک ابزار مهم مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در غالب موارد زمانی که صحبت از ضمانت نامه بانکی می شود می توان حدس زد که پای چند میلیارد – کمتر یا بیشتر – پول در میان است. همین موضوع حساسیت کار وکیل ضمانت نامه بانکی را بیشتر می کند.

اما اگر بخواهیم کمی اختصاصی تر بیان کنیم، ضمانت نامه های بانکی بر اساس فاکتورهای مختلف به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. در ادامه می خواهیم به صورت کاملا اجمالی به برخی از این ضمانت نامه ها اشاره کنیم.

ضمانت نامه های مناقصه یا مزایده

ضمانت نامه بازپرداخت

ضمانت نامه پیمان

ضمانت نامه حسن انجام کار

ضمانت نامه حسن انجام تعهد

و …

همانطور که می بینید در عنوان ضمانت نامه ها به نوعی خود به خود مفهوم ضمانت در اصل قرارداد وجود دارد. به طور مثال در مورد ضمانت نامه پیمان باید گفت که این ضمانت نامه میان پیمانکار و یک نهاد دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این ضمانت نامه پیمانکار تضمین می کند که تمام کارهای خواسته شده را به درستی انجام دهد و در صورت عدم اجرایی شدن این تعهدات نهاد دولتی با دستور دادگاه امکان به اجرا درآوردن بند ضمانت نامه و دریافت خسارت خود را پیدا می کند.

ویژگی های یک وکیل ضمانت نامه بانکی

اما سوال پایانی این است که یک وکیل ضمانت نامه بانکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ به بیان ساده تر به هر ترتیب ما می خواهیم سراغ بهترین وکیل ضمانت نامه بانکی برویم، این وکیل را چگونه می توانیم پیدا کنیم؟ این وکیل باید چه ویژگی هایی داشته باشد که بتوان به آن عنوان بهترین وکیل ضمانت نامه بانکی لقب داد؟

اولین نکته ای که وجود دارد این است که شما بر اساس قانون نیازی به استفاده از وکیل ضمانت نامه بانکی در این مسیر ندارید، اما با توجه به این که این ضمانت نامه ها در قبال مقدار قابل توجهی سرمایه صادر می شود، عملا نمی توان ریسک کرد و بهتر است از همان ابتدا سراغ یک وکیل ضمانت نامه بانکی رفت. اما در مسیرهای قضایی مربوط به این ضمانت نامه ها نیز می توان از این وکیل بهره برد.

نکته دوم این است که یادتان باشد قانون هیچ محدودیتی در استفاده از عنوان وکیل برای شما ایجاد نکرده است. یعنی شما می توانید از یک وکیل طلاق در این مسیر بهره ببرید. اما آیا این منطقی است؟ مسلما خیر!

بنابراین در اولین گام شما باید نیاز واقعی و قانونی خودتان را کشف کنید و بدانید اساسا در چه حوزه و زمینه ای به وکیل ضمانت نامه بانکی نیاز دارید. این کاری است که می توانید به کمک یک مشاوره حقوقی انجام دهید. بعد از اجرای این مرحله نوبت این است که بشناسیم بهترین وکیل ضمانت نامه بانکی چه ویژگی هایی دارد.

وکیل ضمانت نامه بانکی باید به قوانین تجاری کشور، قوانین اختصاصی بانکی و مسائل فقهی مربوط به آن ها آگاه باشد و در کنار این موضوع تسلط کافی در حوزه قراردادها به خصوص قراردادهای تجاری داشته باشد. این موضوع در کنار تجربه می تواند کارایی بسیار خوبی برای فرد داشته باشد. به بیان ساده تر وقتی شما از یک وکیل با تجربه در مسیر قضایی خود بهره می برید بدین معنی است که از فردی کمک گرفته اید که سال هاست تمام این مسیر را می شناسد و می داند که در هر موقعیتی باید چه رفتارهایی از خود نشان دهد. اینجاست که سرعت رسیدگی به دعوی شما بیشتر می شود و شما سریع تر به نتیجه مطلوب خود می رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×