وکیل شکایت از پزشک

وکیل شکایت از پزشک (2)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل شکایت از پزشک

وکیل برای شکایت از پزشک

منظور از وکیل شکایت از پزشک کیست؟

درباره وکیل شکایت از پزشک و فعالیت وی در حیطه پزشکی گفتنی های سودمند بسیاری است. در هر جامعه و با هر میزان سواد و فرهنگ یا در هر حرفه و صنعتی، عملی یا ترک عملی به نام جرم شناخته می شود. به بیانی ساده تر در هر کاری جرمی صورت خواهد گرفت که در صورت وقوع جرم قانون موظف به رسیدگی به جرایم طبق آیین دادرسی مربوط به هر حرفه و‌کاری خواهد بود. اعمالی که در قانون جرم خوانده شده اند و انجام آن را توسط  شخص، خلاف قانون می دانند و تخطی کننده را مجرم می خوانند. ممکن است پزشکان نیز مانند همه مردم جامعه در حیطه وظایف خود اهمال بورزند. پزشک  با جان و روح بیمار در ارتباط هست و طبیعی است، هر گونه سهل انگاری از سوی او و همکارانش شاید صدمات جبران ناپذیری متوجه بیمار یا بیماران کند. بنابراین گاهی قانون در برابر پزشکان سهل انگار و یا در برابر اعمال عمدی و غیر عمدی آنان بسیار سخت گیر خواهد بود.  اهمال و سهل انگاری پزشک، شاید ناشی از حواس پرتی و یا عدم دانش کافی باشد و یا ناشی از  اشتباهات عمدی پزشک در روند درمان بیمار و یا سهل انگاری عمدی از رسیدگی به مراجعه کننده اورژانسی باشد.

اطلاع از وکیل جرائم پزشکی

جرایم پزشکی نوعی از جرایم‌ مشهود به حساب می آید. یعنی آثار آن و مدارک موجود از اهمال در جسم فرد بیمار دیده می شود. در هر صورت، اگر بیمار یا شخص شاکی  به دعوی حقوق علیه پزشک بپردازد و ادعای او ثابت شود، پزشک مجرم شناخته خواهد شد. مراجع قانونی طبق قانون و با استفاده از کارشناسان و وکلای پایه یک دادگستری از جمله وکیل شکایت از پزشک، نسبت به شکایت از پزشک مربوطه اقدامات لازم را به عمل می آورند. وکیل شکایت از پزشک شکایت نامه ای را مطرح خواهد کرد که طبق آن خواستار حق شاکی از پزشک خواهد شد و این شکایت نامه را به مراجع مربوطه که در ادامه در مورد آنها توضیح داده خواهد شد، ارجاع می شود. رسیدگی به شکایات پزشکی فرآیند خاصی را دنبال خواهد کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است تا تمامی سوالات احتمالی خوانندگان را در نظر داشته باشد. 

نقش وکیل شکایت از پزشک در جرائم پزشکی

هر زمان که در روند درمان خود یا کسی از خانواده متوجه اهمال و یا قصور پزشکی از جانب پزشک معالج شویم، با کمک وکیل شکایت از پزشک به دادسرای انتظامی پزشکی به دادخواهی علیه پزشک معالج، اعاده حق خواهیم کرد. وکیل شکایت از پزشک، وکیل متخصص در امور رسیدگی به شکایت و جرائم پزشکی به نفع بیمار یا شاکی عمل خواهد کرد. وکیل متخصص ابتدا، به بررسی کامل مستندات و جرم پزشک و ادعای بیمار یا شاکی در خصوص قصور پزشک معالج می پردازد.   سپس تشخیص در صورت ارتکاب جرم از سوی پزشک و تشخیص جرم از سوی وکیل، اقدام به تنظیم و طرح شکایت از پزشک خواهد نمود و به دفاع از حقوق شاکی می پردازد. وی  به منظور جلوگیری از اتلاف وقت شاکی  به سرعت وارد عمل خواهد شد. تا در کمترین زمان به حق و حقوق موکل خود برسد. اما این سوال پیش خواهد آمد که؛ چه زمانی بیمار حق دارد یا می تواند از پزشک معالج خود و یا کادر درمانی و یا کلینیک درمانی شکایت کند؟ آیا زمان در پیش رفتن پرونده و  شکایت موثر خواهد بود؟ برای جواب به این سوال به تفصیل در متن ذیل به آیتم زمان در این مبحث حقوقی  خواهیم پرداخت. 

چه زمانی از پزشک می توان شکایت کرد؟

چه زمانی با کمک وکیل شکایت از پزشک، بر علیه پزشکی می توان شکایت کرد؟؟ طبق قانون آیین دادرسی، سازمان نظام پزشکی و آیین نامه های مربوط، هر زمان که پزشک معالج از مقررات و انتظامات قانونی  تخطی نماید و خارج از محدوده تخصص خود عمل کند، مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. و فرد شاکی و متضرر می تواند با کمک وکیل شکایت از پزشک و یا از طریق نهاد ها و سازمان های مربوط شکایت خود را بر علیه پزشک اعمال کند. زمانی می توان عمل انجام شده از سوی پزشک را جرم تلقی کرد که از سوی قانون جرم انگاری شده باشد. منظور از جرم انگاری این است که در قانون انجام این  اعمال و ترک اعمالی جرم خوانده شود و قانون پیش بینی این گونه جرایم را داشته باشد. در علم و صنعت پزشکی امروزه شاهد چشمگیر پیشرفت ها و نوآوری در این زمینه شده ایم.

چیزی که مشخص است در هر حوزه کاری، هر چقدر مراجعه کننده زیادتر باشد و استفاده های متنوعی از ابزار و تکنولوژی شود و هر میزان نیاز مردم به آن حرفه یا صنعت بیشتر باشد، به تبع تخلفات و قصور و همچنین جرایم در آن بیشتر خواهد شد. از این رو قانون اساسی و سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی و جلوگیری از این تخلفات و ارتکاب جرایم، قوانینی را ثبت و تبیین کرده اند. پس عمل نکردن به  قوانین مصوب به معنی مجرم بودن است و شاکی حق شکایت از پزشک را خواهد داشت. شکایت از پزشک می تواند در راستای اقدامات پزشکی وی و یا در راستای جرایم عمومی مانند؛ توهین باشد و شکایت از پزشک صورت بگیرد و یا در خصوص شکایت از پزشک در راستای قصورات پزشکی باشد. وکیل شکایت از پزشک، جرایم و تخلفاتی را که به واسطه آن می توان از پزشک معالج شکایت به عمل آورد را به قرار زیر بر شمرده است؛

اهمال و سهل انگاری و در کل قصور پزشکی

افشاء اسرار بیمار

زیر پا گذاشتن و یا رعایت نکردن انتظامات دولتی و آیینی در روند درمان بیمار

هر کدام از این سه موارد، دلایلی محکم بر شکایت از پزشک معالج خواهد بود. و شاکی می تواند بر ادله  یکی از این سه مورد اقدام به شکایت نماید. اگر اتهام به پزشک محرز شد، طبق قانون به تعیین مجازات برای پزشک رسیدگی خواهد شد و اگر هر گونه اتهام وارد شده رد شد و ثابت شود قصور از سهل انگاری بیمار بوده است و یا نتیجه عوامل پیش بینی نشده باشد، شکایت خود به خود لغو و از پزشک رفع اتهام خواهد شد. البته به جز سه مورد فوق، موارد دیگر جزء جرایمی هستند که با طرح شکایت از پزشک رسیدگی می شوند. مواردی چون؛

برخورد نامناسب پزشک و کادر درمان او با مراجعین و بیماران

ارائه داروهای اشتباه و یا جایگزین دارو های دیگر به جای دارو های اصلی

عدم امکانات پزشکی لازم

پذیرش نکردن بیماران اورژانسی در بیمارستان یا مرکز درمانی خود

رعایت نکردن طبق تعرفه های مصوب.

این موارد بیان شده هر کدام می توانند به طرح و تنظیم شکایت از پزشک منجر شود. که در زیر مجموعه سه مورد گفته شده در ابتدای متن است. زیرا تمامی این اعمال بر خلاف قانون بوده است و با حقوق شهروندان و حتی با حفظ جان آنان در تضاد می باشد. بدیهی است که شخص شاکی به شکایت از مقصر بپردازد.         

منظور از قصور پزشکی در شکایت از پزشک چیست؟

یکی از دلایلی که وکیل شکایت از پزشک برای شکایت از پزشک عنوان می کند؛ قصور پزشکی می باشد. قصور در معنای لغوی به معنی کوتاهی نمودن و یا سستی کردن است. منظور از قصور پزشکی اعمالی است که پزشک در روند معالجه بیمار، نسبت به وظایف خود کوتاهی کرده است. حال آنکه این کوتاهی عمدی یا غیر عمدی باشد، به اصطلاح قصور پزشکی گفته می شود. البته منظور از قصور پزشکی بیشتر به اهمال و سهل انگاری غیر عمدی پزشک  اشاره دارد. اگر سهل انگاری و تخلف از عمد باشد، تقصیر پزشکی خوانده می شود. در هر دو حالت، پزشک مرتکب جرم شده است و باید به جرم او مانند هر فرد دیگر جامعه به آن رسیدگی شود. واضح و مبرهن است که مجازات اعمال و جرایم عمدی بیشتر از جرایم غیر عمدی می باشد.

اقدامات وکیل متخصص در امور پزشکی چگونه است؟

کمک گرفتن از وکیل شکایت از پزشک، این امکان را فراهم می سازد تا روند رسیدگی به شکایت و‌ پرونده را به صورت قانونی طی شود. هر زمان که قصور پزشک در درمان بیمار یا بیماران خود ثابت شود، شاکی و یا مدعیان برای دادخواهی حق خود به طرح شکایت از پزشک می پردازند. بدیهی است که در امر پزشکی همانند هر شغل دیگری درصد امکان بروز اشتباه و خطا زیاد است. چه بسا در پزشکی که با جان انسان در ارتباط است بیشتر از هر حرفه دیگری باشد. اگر تخلفی صورت گرفته شده باشد، لازم است اطلاعاتی در زمینه شکایت از پزشک به دست آوریم. برای طرح شکایت از پزشک ابتدا باید به سازمان مربوط به رسیدگی به جرایم پزشکی مراجعه نمود. رسیدگی به تخلفات پزشکی مربوط به دادسرای انتظامی پزشکی است. اگر اتهام بر پزشک مشخص و معلوم شد، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد.

همانطور که پیشتر  اشاره شد ممکن است تخلف پزشک ناشی از دلایل مختلف باشد. نحوه شکایت و نحوه تعیین مجازات بستگی به دلیل ارتکاب عملی است که در پرونده حقوقی به آن اشاره شده و صحت آن مشخص شده باشد. مثلا دلایلی  چون، بی احتیاطی، یا به دلیل نداشتن مهارت و دانش کافی و یا بنا بر دلیل بی مبالاتی و یا شاید عدم رعایت قوانین باشد. هر کدام از این موارد می تواند موجب بروز تخلف از سوی پزشک شود و هر کدام از دلایل تخلف مجازات مشخص به خود را خواهند داشت. بی احتیاطی شاید نتیجه زیاده روی پزشک و یا نبود دقت کافی در درمان بیمار باشد. جنبه مثبت این جرم این است که مجازات آن به نسبت کمتر خواهد بود. اما اگر دلیل ارتکاب جرم توسط پزشک بی مبالاتی باشد، قطعا قانون مجازات بیشتری برای وی در نظر خواهد داشت. زیرا بی مبالاتی به معنی این است که پزشک از نظر علمی و توانایی انجام کاری را داشته باشد، اما از انجام آن به هر دلیلی صرف نظر کند. برای آشنایی به روش های  شکایت از پزشک و مراحل انجام این کار و نحوه رسیدگی به شکایت تا پایان مقاله همراه ما باشد. در این خصوص  به طور مفصل در متن زیر به آن‌ می پردازیم.

رسیدگی به شکایت از پزشک بر عهده چه سازمان و یا نهادی است؟

به طور کلی  سازمان و یا نهاد موجود برای رسیدگی به شکایت از پزشک وجود دارد که با مشورت وکیل شکایت از پزشک رجوع به هر کدام از مراجع قابلیت های خود را دارد.  شما برای ثبت شکواییه خود به هر کدام از مراجع زیر می توانید رجوع کنید. 

دادسرا

اولین ارگان یا سازمانی که برای رسیدگی به کلیه جرایم به نفع شاکی در نظر گرفته شده است، دادسرا می باشد. پرونده های دعوی و رسیدگی به شکایت در این مرجع صورت خواهد گرفت. وکیل شکایت از پزشک با مراجعه به دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، شکایت شاکی را به این مرجع تحویل داده و مراجع موظفند تا به بررسی تمام شواهد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و تحقیق از خود شاکی و انجام آزمایشات و بررسی های پزشکی بر شخص شاکی به مورد رسیدگی کنند. در پایان این تحقیقات و آزمایشات بازپرس و یا دادیار پرونده اگر رای بر عدم ارتکاب خلاف پزشک را صادر کرد، پزشک رفع اتهام خواهد شد و اگر بر صحت ادعای شاکی نظر داد، کیفرخواست برای رسیدگی به شکایت به دادگاه تحویل داده می شود.

در شهر های بزرگ و در تهران بزرگ برای اعلام شکایت توسط وکیل شکایت از پزشک باید به مرجع ویژه رسیدگی به پرونده های پزشکی مراجعه نمود که از سوی قانون قضایی به منظور این کار تبیین شده اند. اما در شهرهای کوچک این امکان وجود ندارد و این مرجع مشخصی برای رسیدگی به پرونده پزشکی وجود ندارد، پس مدعی برای تقدیم شکایت خود می تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید. در حالت کلی مجازات پزشک که به دلایلی چون بی مبالاتی و بی احتیاطی از سوی پزشک باشد، بر عهده سازمان قضایی است. نکته حائز اهمیت این است که ، محرز بودن جرم پزشک لزوما پزشک را تحت تعقیب قضایی قرار نخواهد داد. نظر در این باره نظریه هیات عالی پزشکان بر تصمیم تاثیر گذار خواهد بود. مرجع احراز جرم پزشک در دادسرا و در دادگاه ها، هیات عالی متشکل از پزشکان متخصص و فاقد پرونده کیفری هستند. طبق ماده یک قانون سازمان پزشکی و ماده سه آیین نامه قانونی پزشکی استعلام باید در چارچوب قانون و وظایف قانونی باشد. احراز جرم و تقصیر پزشک از اختیارات پزشکی قانونی نیست. این ماده قانونی در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است. پس در خصوص اینکه برای پزشک عدم مجازات در دادسرای انتظامی شود، مقام قضایی نمی تواند به پزشک قانونی و یا پزشک معتمد جهت احراز جرم و تقصیر پزشک رجوع نماید. نکته مهم دیگر در بررسی شکایت در دادسرا این است که اگر در روند درمان و یا جراحی و یا پس از آن بیمار فوت کند، اولیای دم آن یا زوجه آن می تواند اقدام به تنظیم شکایت در دادسرا شود. این افراد ذی نفع شناخته شده است و می تواند به حق شکایت از پزشک معالج همسر یا فرزند خود اقدام نمایند. تعیین میزان دیه و مقدار آن بر عهده سیستم دادسرا و سیستم قضایی است.

شورای حل اختلاف در شبکه بهداشت

رسیدگی به شکایت ها و ادعای مردم در مورد حق خواهی در شورای حل اختلاف روشی  مرسوم است. شیوه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف ساده می باشد و به این صورت است که این شورا سعی دارد با ایجاد صلح و سازش میان دو طرف دعوی حقوقی  به نتیجه نهایی برسند و طرح شکایت را متوقف سازند. اگر توافق در شورای حل اختلاف در زمینه پزشکی با سازش و توافق صورت نگرفت، مسئولین پرونده را به مراجعی چون دادگاه و یا مراجع صلاحیت دار خواهند فرستاد. اعضای شورای حل اختلاف برای خاتمه دادن پرونده های حقوقی دو طرف دعوی یعنی شاکی و متهم را رو در روی یکدیگر قرار داد و سعی دارد میان آنها با پرداخت دیه یا بخشش سازش کند. در صورت عدم موفقیت همانطور که بیان شد، پرونده را به مراجع دیگر ارجاع می دهند.

 همچنین زمانی که دیه تعیین شده بیشتر از پنج میلیون نباشد رسیدگی به این طرح دعوی به عهده شورای حل اختلاف پزشکی خواهد بود. اعضای این شورا کسانی هستند که از سوی نظام پزشکی معرفی می شوند و از پزشکان و متخصصان در رشته پزشکی هستند. این اعضا باید طبق آیین نامه اجرایی انتخاب و منصوب شوند. همچنین باید فاقد سوء پیشینه کیفری باشند. همچنین رسیدگی به هر نوع شکایت و اختلافی که در بین جامعه پزشکی موجود باشد و یا به زبان ساده تر وجود اختلاف میان پزشکان یک مرکز درمانی بر عهده شورا حل اختلاف خواهد بود. مورد بسیار شایعی که در شورای حل اختلاف بررسی خواهد شد، مربوط به دندان پزشکی خواهد بود و شکایت های مردمی از دندانپزشکان یا کلینیک های دندان پزشکی در خصوص درمان یا خدمات ارائه شده است. 

سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی کشور سازمان حقوقی و مستقل است که علاوه بر مدافع حقوق پزشکان و کادر درمان، ناظر بر اعمال پزشکی آنها هم می باشد. به این معنی که اجازه انجام اعمال خلاف قانون را به آنها نخواهد داد. شخصی که ادعای پایمال شدن حق خود از طرف پزشک معالج و یا کادر درمان را دارد با طرح شکایت و یا با کمک وکیل شکایت از پزشک، دادخواهی خود را از طریق این سازمان خواستار خواهد شد.  سازمان نظام پزشکی نیز با توجه به جرم مرتکب شده و البته جرم احراز شده از سوی پزشک، مجازاتی چون جریمه مالی و یا ممنوعیت کار برای مدتی و یا لغو پروانه طبابت را در نظر خواهد داشت. که در ادامه بحث به مجازات به طور کامل خواهیم پرداخت. طبق ماده سه آیین نامه، قانونگذار وظایف سازمان نظام پزشکی را به شرح زیر خوانده است؛

رسیدگی قانونی به تخلفات حرفه ای و صنفی شاغلین پزشکی که عنوان جرایم های عمومی را نداشته است.

تبیین اظهارنامه کارشناسی درباره جرائم پزشکی و قابل استناد بودن این اظهارنامه برای دادگاه و دادسرا

همکاری نمودن با مراجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به جرایم شاغلین پزشکی و تخلفات غیر صنفی و همچنین مشاوره کارشناسی با مراجع ذیربط و تقدیم اظهارنامه های کارشناسی

برخی از مواردی که سازمان نظام پزشکی مسئول رسیدگی به جرایم هستند شامل؛ زمانی است که تعرفه های تعیین شده و قانونی رعایت نشود و یا پزشک اقدام به تجویز داروی مشابه داروی اصلی کند. در مواقعی پیش خواهد آمد که کادر درمان یا مرکز درمانی از پذیرش بیمار اورژانسی که جان او در خطر است امتناع می کند. در آخر برخورد نادرست و اشتباه کادر درمانی با بیمار و یا همراهان بیمار، از موارد رسیدگی این سازمان در دعوی حقوقی است. که در کلیه موارد روح‌ و جان مردم مورد آسیب قرار خواهد گرفت.

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یکی دیگر از گزینه های است که برای طرح شکایت از پزشک به آن می توان مراجعه نمود. این سازمان یک سازمان قضایی محسوب می شود و در صورت وجود تخلف و ارجاع شکایت به این سازمان، تعزیرات حکومتی خود را موظف به بررسی و رسیدگی به پرونده و طرح دعوی خواهد دانست. موارد احصا شده توسط سازمان در زمینه تخلفات پزشکی به قرار زیر است؛

استخدام و بکارگیری افراد غیر متخصص در مراکز درمان و بیمارستان ها و موسسات پزشکی

تاسیس موسسه های پزشکی توسط افراد فاقد تخصص و یا فاقد پروانه

انجام خدمات مازاد و خارج از قانون برای کسب سود بیشتر

اقدام به تاسیس مراکز درمانی غیر مجاز

بکارگیری از نیروی کار فاقد صلاحیت حرفه ای در انجام امورات پزشکی

در تمامی موارد بیان شده این سازمان حق رسیدگی را بر خود می داند و با انجام مجازات و یا اعمالی به پرونده خاتمه می دهد.

تماس با ۱۹۰

یکی دیگر از راه های که برای شکایت از پزشک و یا گزارش تخلف پزشک یا کادر درمان و یا مراکز درمانی، برقراری تماس با سامانه ۱۹۰ است. رییس دانشگاه علوم پزشکی و وزیر بهداشت با این سامانه در ارتباط هستند و با همکاری سازمان نظام پزشکی به شکایت های مردمی مربوط به تخلفات پزشکی رسیدگی خواهد شد. همه مردم از وجود این سامانه اطلاع ندارند. ارتباط درست و به جا با این سامانه مانع وقوع و پیشگیری از برخی تخلفات پزشکی خواهد شد.

بهترین زمان برای طرح شکایت از پزشک

این سوال ممکن است برای کسانی که قصد شکایت از پزشک معالج را دارند ویش بیاید، این باشد که چه زمانی باید از پزشک مقصر شکایت کرد؟ فرجه زمانی شکایت چه مدت خواهد بود؟ آیا گذشت زمان در وقوع جرم پزشک تاثیری در رسیدگی پرونده خواهد داشت؟ در جواب این سوالات باید ابتدا اذعان داشت که عدم مهارت، بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم رعایت ضوابط و قوانین همه از دلایلی است که مدعی بر حق خود می داند که از پزشکی شکایت به عمل بیاورد. باید بدانیم که بهترین زمان رسیدگی به شکایت چه زمانی است. برای جواب به این سوال باید گفت، بهترین زمان طرح شکایت علیه پزشک به محض ایجاد عارضه و بروز آسیب است. اقدام فوری موجب آن می شود تا ادله ادعا و مدارک ثابت و در اثبات ادعا موثر خواهند بود. همچنین وجود آسیب و عارضه ممکن است با گذشت زمان کمتر شود از این رو پس از طرح شکایت در اسرع وقت از سوی پزشکان و کادر درمانی که از سوی مرجع منصوب به رسیدگی شده اند، معاینه خواهند شد و میزان آسیب وارد شده را برای فرد تشخیص و نظریه خود را به مرجع قضایی مرتبط ارائه می دهند. پس با این اوصاف بهترین زمان طرح شکایت از پزشک به محض بروز علائم آنرمال است. همچنین برای طرح شکایت از کلینیک های پزشکی مانند کلینیک لیزر مو و یا دندان پزشکی و کاشت مو، به محض ایجاد علائم غیر عادی است و همچنین زمانی که کلینک از قصد شما باخبر نشده باشد، بهترین زمان شکایت است. بازه زمانی و فرجه زمانی برای طرح شکایت متفاوت است. برخی از روند ها دیرتر علائم خود را نشان خواهد داد و یا انجام عملی یا درمانی ضرری جبران ناپذیر مانند از دست دادن بینایی چشم می باشد که هیچ وقت با گذر زمان کم نخواهد شد و فرد هر زمان می تواند به طرح شکایت از پزشک بپردازد.

مدت زمان رسیدگی وکیل به شکایت از پزشک

یکی از متداول ترین سوالاتی که از وکیل شکایت از پزشک خواهد شد این است؛ مدت زمان رسیدگی به شکایت چه مدت است؟ در جواب این سوال باید گفت که رسیدگی به قصور پزشکی و رسیدگی به ادعای مدعی بین نه ماه تا دو سال طول می کشد. این مدت زمان، میانگینی زمانی در کل دنیا خواهد بود. در کشور های مختلف رسیدگی به شکایت از پزشک بستگی به مواردی است که زمان  در رسیدگی به پرونده متفاوت خواهد بود. مثلا در کشور آمریکا وکیل شکایت از پزشک تا نهایتا دو سال باید پیگیر پرونده باشد. اما در کشور ما میانگین رسیدگی به این شکایت، ۱۶ ماه است. در بررسی های انجام شده باید ثابت شود که  قصور پزشک  در ارتباط با خدمات ارائه شده پزشک می باشد. به همین علت است گاهی تحقیق در این باره احتیاج به زمان بیشتری خواهد داشت. باید بررسی کرد که عوارض به وجود آمده جز عوارض ناخواسته هستند و تقصیر پزشک نیست. شاید عوارض غیر قابل پیش بینی برای بیمار بوده است. پس بی اعتمادی به جامعه پزشکی و بدبینی به آنان درست نیست، زیرا در طول زندگی روزانه خود همیشه با این جامعه در تقابل و ارتباط خواهیم بود. در کشور ما اعتماد به عطاری ها و طب سنتی بیشتر از طب آکادمیک امروزی است. به همین علت است تا کوچک ترین عارضه پیش آمده از درمان و جراحی، شخص بر آن می شود تا از پزشک معالج خود شکایت نماید. که در خیلی اوقات قصور از پزشک نبوده و این مسئله برای تمامی دستگاه های قضایی و ذیصلاح رسیدگی به چنین پرونده های احراز می شود.

شایع ترین شکایت از پزشک مربوط به چه شاخه پزشکی است؟

واضح است که در هر شاخه پزشکی و زمینه های پزشکی و درمانی شکایت های موجود و ثبت شده است. شاخه های پزشکی مانند زیبایی، جراحی و درمانی که تخلف و جرایم در آن صورت گرفته است. طبق آمار و پروندهای موجود شکایت از پزشک و گفته های وکیل شکایت از پزشک، شکایت از بخش پزشکی زیبایی بیشتر از بخش های دیگر پزشکی است. مخصوصا شکایت از پزشکان زیبایی شکم و پهلو تحت عنوان های لیپوماتیک، ابدومینوپلاستی و لیپوساکشن است. پروتز سینه و در کل جراحی های زیبایی چون؛ تزریق ژل، تزریق چربی و بوتاکس، بلفاروپلاستی، جراحی بینی و فک‌ و صورت از دیگر شاخه های پزشکی است که بیشترین شکایت از پزشک را به خود اختصاص داده است. همچنین شکایت از دخالت های پزشکی مانند؛ کلینیک های غیر مجاز لیزر مو و کاشت مو و انجام کارهای پزشکی مربوط به دندان مانند، لمینت، ایمپلنت و کامپوزیت از دیگر مواردی است که شکایت مردم در امور پزشکی انجام شده است. دلایل طرح شکایت از پزشکان و کلینیک ها تماما به خاطر نتایج زیان باری است که در نتیجه عمل و یا درمان بیماری شخص در پی داشته است. هر نتیجه زیانباری برای شخص بیمار به خاطر قصور پزشکی نیست و گاهی به خاطر قصور و سهل انگاری بیمار و یا علت های دیگر است.

مجازات تعیین شده برای پزشکان متخلف

در حالت کلی، وکیل شکایت از پزشک مجازاتی را که برای پزشک تعیین شده است را دستگاه های مربوطه خواستار می شود. مجازاتی که برای تخلفات پزشکی در نظر گرفته شده است مختلف و‌ متفاوت است. بدیهی است، جرایم مرتکب شده از سوی پزشک متفاوت خواهد بود.

توبیخ کتبی؛ توبیخ کتبی یکی از مجازات تعیین شده از سوی سازمان نظام پزشکی برای پزشک است. که بر حسب جرم و یا قصور پزشکی، با نوشتن توبیخ کتبی اکتفا خواهد شد و این توبیخ در پرونده نظام پزشکی یا در تابلو اعلانات این نظام و یا در نشریه سازمان نظام پزشکی به اطلاع عموم خواهد رسید.

محرومیت موقت کار در محل ارتکاب جرم؛ در صورت محرز بودن تخلف و قصور پزشکی، نظام پزشکی و یا مرجع رسیدگی مربوط به مدت سه ماه تا یک سال پزشک متخلف را در محلی که ارتکاب جرم نموده است، ممنوع الکار در آن محل خواهد شد.

محرومیت کلی به طور موقت؛ منظور از محرومیت کلی این است که پزشک متخلف از یک سال تا پنج سال از خدمت و انجام کار پزشکی در سراسر کشور محروم خواهد شد.

محرومیت کلی به طور موقت و کوتاه مدت؛ محروم بودن از اشتغال به حرفه پزشکی به مدت سه ماه تا یک سال در تمام نقاط کشور است.

محرومیت دائم؛ منظور از محرومیت دائم این است، گاهی جرم مرتکب شده از سوی پزشک به حدی بزرگ و خلاف قانون است که برای همیشه از حرفه پزشکی و اشتغال در این حرفه محروم خواهد شد.

موارد بیان شده تمامی مجازاتی است که ممکن است هر کدام برای پزشک مقصر در ارتکاب به جرایم متحمل آن شود. صدور حکم  هر کدام از این مجازات توسط مراجع قضایی بستگی به نحوه کم کاری و یا عدم رعایت قانون توسط پزشک است و در کل به نوع جرم مرتکب شده پزشک بستگی دارد. هر چقدر آثار و عوارض ناشی از اهمال یا بی احتیاطی و یا بی مبالاتی پزشک روی بیمار بیشتر باشد، مجازات تعیین شده برای تخطی کننده قانون بیشتر خواهد بود و یکی از این موارد ذکر شده مجازات وی خواهد شد.

اقدامات لازم وکیل شکایت از پزشک مقصر

قبل از اقدام به طرح شکایت از پزشک، وکیل شکایت از پزشک بر طبق تجربه های خود به شخص پیشنهاد می دهد تا با چند متخصص در زمینه بیماری و عارضه های درمانی خود مشورت نماید. این کار به شخص اطمینان می دهد که قصور از پزشک بوده است و یا عامل دیگری موجب بروز این علائم شده است. این کار در وهله اول بهترین کار ممکن است. اگر در صورتی که پزشک مقصر شناخته شود، اظهارنامه های متخصصین در تکمیل پرونده مهم و کمک کننده خواهد بود. وجود نظر متخصصین برای پیش بردن روند شکایت بسیار مهم است. پس از مشورت با متخصص یا متخصصین، شخص مدعی تصمیم بر طرح شکایت از پزشک و یا عدم شکایت خواهد گرفت. در صورتی که تصمیم بر شکایت از پزشک باشد، مستلزم انجام مراحلی قانونی است که وکیل شکایت از پزشک شخص را در انجام آن راهنمایی خواهد کرد. تمامی پرونده پزشکی خود را با تمام جزئیات در اختیار وکیل شکایت از پزشک قرار داده تا روند شکایت شروع شود.

جواب روشن و واضح به تمامی سوالات وکیل متخصص مهم و ضروری است. زیرا هر وکیلی باید از تمامی جوانب پرونده با خبر باشد. وکیل به تنظیم شکایت خواهد پرداخت و موکل خود را در جریان نحوه نگارش پرونده قرار خواهد داد. پس از اینکه موکل انتظارات خود را بازگو کرد و موافقت خود را در خصوص نحوه تنظیم شکایت اعلام نمود، وکیل شکایت از پزشک طرح شکواییه را ثبت خواهد کرد. لازم به تذکر و یادآوری است که حتی با وجود رضایت نامه بیمار قبل از جراحی و یا درمان و یا عمل زیبایی، باز هم بیمار می تواند شکایت خود را علیه پزشک و‌کادر درمانی و اعمال او انجام دهد. صرفا امضای رضایت نامه اجازه هر نوع سهل انگاری و یا هر نوع اعمال خلاف قانونی را به پزشک نمی دهد. این باور اشتباه وجود دارد که بیمار با امضای رضایت نامه دیگر مجاز به شکایت در صورت اهمال و بی احتیاطی نخواهد بود. حال پس از ثبت شکایت و ارجاع به مقامات قضایی که پیشتر درباره آنها شرح داده شد، رسیدگی به پرونده در جریان قرار خواهد گرفت. در انجام مراحل قضایی و روند پرونده باید صبور بود.

لزوم وکیل شکایت از پزشک در طرح شکایت

هر زمان شخص در تعامل با پزشک و کادر درمان، از خدمات درمانی و پزشکی بنا به هر دلیلی محروم شود و یا بر اثر رفتار و اعمال آنان دچار مشکلات جسمی و روحی و مالی شد، برای حق دادخواهی خود به کمک وکیل شکایت از پزشک، اقدام به طرح شکایت می کند و این حق مسلم همه شهروندان یک جامعه است. گاهی روند قضایی پیچیده و زمان بر می شود و انجام این مراحل برای کسی که بیمار است  و یا کسی از خانواده او بیمار باشد و برای رسیدگی به او باید وقت خود را در اختیارش قرار دهد، بهترین کار کمک گرفتن از شخصی به نام وکیل است. کمک گرفتن از حرفه و دانش وکیل متخصص در این زمینه است. وکیل شکایت از پزشک با آگاهی با فرآیند رسیدگی به پرونده و مراحل قضایی در دفاع از حقوق شهروند بهتر عمل خواهد کرد. مراجعه به دفاتر وکیل با سابقه و یا آشنایی با وکلای که پرونده هایی در زمینه پزشکی مورد بررسی قرار داده اند به شما کمک زیادی در این راستا خواهد کرد. و کمک گرفتن از این وکلا بهترین گزینه انتخابی شما برای قرارداد بستن با وکیل مد نظر است. مطمئنا می توانید با مراجعه به دفاتر آنان از مشاوره بهره مند شوید. هزینه مشاوره از ۵۰ هزارتومان تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر است. هزینه وکیل در خصوص این پرونده، طبق توافق درصدی از مطالبه دریافتی شاکی از متهم است. فراموش نکنید برای پیشبرد اهداف خود به صورت تمام و کمال و طی کردن روند قانونی با مصوب ها و آیین نامه های دادرسی در هر زمینه شکایت حقوقی، احتیاج به تخصص افراد متخصص خواهید داشت تا شما را در هدف خود یاری نماید. وکلا با دانش کافی خود و با مهارت های لازم و کافی  خود از پس این مهم بر می آیند.

بهترین وکیل شکایت از پزشک چه وکیلی است؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا اذعان داشت که تمامی وکلا در کار خود عالی هستند. اما منظور از بهترین، بهترین وکیل شکایت از پزشک می باشد. کسی که در این زمینه سابقه کار کردن و پذیرش شکایت از پزشک را در رزومه کاری خود داشته باشد. همچنین نرخ و هزینه کاری وکیل شکایت از پزشک باید متناسب با نوع شکایت و رسیدگی او به پرونده هم خوانی داشته باشد. لزوم این دو مورد می توان گفت وکیل انتخابی بهترین وکیل برای شکایت از پزشک است. تماس با انجمن وکلا شاید گزینه خوبی برای برقراری تماس با وکیلی باسابقه در این زمینه باشد. شاید شخص شاکی از پرداخت هزینه حق وکالت وکیل برای شکایت از پزشک برنیاید. شما با رفتن به دفتر وکیلی با تجربه از دانش وی استفاده کنید و با وی مشورت کنید. مشاوره وکیل هزینه بسیار کمتری دارد. پس از بستن قرارداد با وکیل مد نظر عملا کار او در شروع شکایت و روند رسیدگی شروع خواهد شد. هر چقدر زمان برای رسیدگی به پرونده و دادخواهی شما بیشتر شود تاثیری در پیگیری شکایت شما نخواهد داشت. چون این کار را با خیال راحت به دست کسی سپرده اید که متخصص این کار است. ممنون که تا پایان مقاله همراه ما بودید. امیدوارم پاسخگویی تمامی سوالات احتمالی شما در این مورد بوده باشیم.

مطالب مرتبط:

تنظیم دادخواست توسط وکیل

نوشتن لایحه ماده 477

لایحه تقاضای اعمال ماده 447

وکیل برای ارث و میراث

وکیل ماده 477

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×