عقد رهن چیست

عقد رهن چیست (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

عقد رهن چیست

در خصوصمقوله عقد رهن چیست باید گفت  به قراردادی گفته می شود که از طریق آن یک دارایی به عنوان وثیقه یک وام قرار می گیرد. در حقیقت در این عقد، شخصی از دیگری قرضی دارد، دارایی یا مالی نظیر خانه یا ماشین خود را به عنوان ضمانت یا وثیقه به طلبکار می دهد. دلیل رهن کردن این دارایی به طلبکار این است که اگر فرد بدهکار بدهی خود را بر اساس قولنامه اش به طلبکار نپردازد طلبکار به راحتی می تواند قرض خود را از دارایی مورد رهن بر دارد.‌ به این قرارداد میان طلبکار و بدهکار پیمان رهن گفته می شود. به کسی که دارایی خود را مورد رهن قرار داده راهن و به کسی که دارایی را به رهن گرفته مرتهن گفته می شود. همچنین به دارایی و مالی که به عنوان تضمین داده شده است مال مرهونه یا رهینه گفته می شود. زمانی که میان طلبکار و بدهکار پیمانی بسته می شود بایستی یک سری شرایط را در خلال قرارداد رعایت کنند که به آنها شروط ضمن عقد رهن می گویند.

آیا می دانید مهم ترین مزیت های عقد رهن چیست؟

عقد رهن دارای خصوصیاتی عمده است که عبارت‌اند از:

چنین عقد قراردادی در زمره عقود شفاف قرار دارد. به طوری که یکی از عمده ترین شروط آن دریافت رسید اصلی قرار داد است. اگرچه جزء مفاد اصلی قرار داد هم نیست و چنانچه شخص طلبکار اصل وثیقه را در اختیار داشته باشد کافی است و بدین جهت ماده ۷۲۲ قانون مدنی اظهار می کند 《 دارایی رهینه بایستی در دسترس طلبکار یا در قبض فردی که میان دو طرف مشخص شده است، داده شود ولی تداوم قبض از شروط درست دادوستد نیست.》

در پاسخ به این پرسش که مزیت های عقد رهن چیست باید گفت از جمله مزیت های دیگر آن این است که دارایی که از  مباحث این عقد قرار داده می شود حتماً باید واقعی و شفاف باشد و وثیقه وام و سود باطل است و بدین جهت مقنن به سبب ماده ۷۴۴ اظهار نموده است 《 دارایی یا مالی که گرو گذاشته می شوند بایستی اصل آن ارائه داده شود، وثیقه وام و سود باطل است. 》 در این صورت احتمال اینکه بتوان وثیقه ای را برای سرقفلی قرار داد امکان پذیر نیست.

مانطور که این عقد، رهن طلب طلبکار است و در صورت نپرداختن وام، با اعمال مراسماتی عین مال گرو گذاشته شده به فروش خواهد رسید، بنابراین عین مال گرو گذاشته شده بایستی امکان فروش داشته باشد و وثیقه مالی که با توجه به قانون فروش آن روا نیست نظیر دارایی موقوفه، باطل است بدین علت ماده ۷۷۳ قانون مدنی تعیین کرده است《 هر دارایی که امکان نقل و انتقال آن وجود ندارد نمی تواند به هیچ عنوان مورد وثیقه قرار گیرد.》

ثیقه عقدی است تبعی بدین مفهوم که قبل از آن بایستی وامی وجود داشته باشد تا جهت ضمانت آن دارایی به رهن داده شود.

ز دیگر ویژگی های عقد رهن چیست این است که پس از انجام رهن، تسلط صاحبان گرو گذارنده بر اصل رهن شده، باقی می ماند و فقط منحصر به حفظ حق و حقوق طلبکار است. در این صورت گرو گذارنده می تواند از مزایای دارایی بهره مند شود و در آن نفوذ کند و حتی دارایی در گرو را جهت دین های دیگر خود به عنوان وثیقه بگذارد. اگر چه در مواقع رهن پیاپی وضعیت تملکات و به دست آوردن حقوق طلبکاران و اینکه آیا آنها در عرض همدیگر می باشند یا در طول واقع می شوند بستگی به سازش آنها دارد. به منظور سطح کیفی قولنامه رهنی دوم با دقت تمام حق و حقوق طلبکار اول ساماندهی خواهد شد. احتمال رهن مکرر را ماده ۷۷۶ قانون مدنی این‌گونه تعبیر کرده است: امکان دارد یک شخص دارایی را در برابر دو یا چند وام که به دو یا چند شخص تعلق دارد به وثیقه بگذارد بنابراین طلبکاران بایستی به رضایت کامل مشخص کنند که وثیقه در اختیار چه شخصی باشد و همچنین امکان دارد دو نفر یک دارایی مشترک را به یک نفر وثیقه دهند.》 دقت نمایید که بخش اخیر این ماده پندار دیگری را مورد توجه قرار داده و آن موقعی است که چند شریک در عوض بدهی و وام خود دارایی را به عنوان وثیقه بگذارند.

لازم و جایز بودن عقد رهن چیست

عقد رهن چیست لازم قراردادی است که دو طرف آن غیر از موارد به خصوص به هیچ عنوان حق ابطال نداشته باشند و عقد جایز به عقدی گفته می شود که دو طرف آن بتوانند در هر زمانی که بخواهند آن را باطل کنند.

بر اساس ماده ۷۸۷ قانون مدنی چنین تبیین شده است که عقد رهن در قیاس با طلبکار روا (جایز) و در قیاس با بدهکار ضروری (لازم) است و در این صورت طلبکار می تواند هر زمان که بخواهد این قرارداد را به هم بزند اما بدهکار نمی تواند پیش از این که وام خود را پرداخت نماید یا به شیوه ای از طریق قانونی از آن مبرا شود وثیقه را باز پس گیرد.

همین‌گونه بر اساس ماده ۷۸۸: با مرگ بدهکار یا طلبکار، وثیقه باطل  نمی شود اما در صورت مرگ طلبکار، بدهکار می تواند درخواست کند که وثیقه در اختیار شخص ثالثی که به عنوان ورثه او مشخص شده داده شود.

همانگونه که در ماده ۷۸۷ دیده می شود این نوع عقد در رابطه با طلبکار یعنی شخصی که وثیقه را پذیرفته جایز است اما در رابطه با بدهکار یعنی شخصی که دارایی خود را به عنوان وثیقه گذاشته است لازم است.

جهت آسان تر شدن مبحث تصور کنید دارایی شما در وثیقه بانک واقع شده است. در این صورت به شما راهن و به بانک، مرتهن گفته می شود. شما به منزله راهن نمی توانید هر موقع که قصد کنید قرار داد را به هم زده و دارایی خود را از رهن بیرون بیاورید. فقط در شرایطی می توانید رهن را بردارید که یا وام خود را به بانک پرداخت کرده یا به شیوه ای بری الذمه شوید. ولی بانک می تواند هر موقع که اراده ‌کند دارایی شما را پس دهد و این قرارداد را به هم بزند.

 لازم به ذکر است که طلبکار در‌ خصوص مقوله عقد رهن چیست این است که یک مبحث تصرفی در این نوع قرارداد وجود  نخواهد داشت و آن موقعی است که بدهکار وام خود را پرداخت کرده باشد. در این وضعیت وادار به پس دادن وثیقه یا مال مورد رهن است. در خصوص ماده ۷۸۸ بایستی بیان کرد که مقنن وضعیت متمایزی را پیش بینی نموده است؛ زیرا که قرار داد در رابطه با یک طرف روا و در رابطه با طرف دیگر ضروری است ولی در این خصوص در رابطه با دو طرف ضروری دانسته که مرگ را علتی جهت باطل کردن ندانسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×