وکیل ابطال حکم حجر

وکیل ابطال حکم حجر (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل ابطال حکم حجر

وکیل ابطال حکم حجر

وکیل ابطال حکم حجر یکی از مهمترین وکلا در حوز ه حقوقی محسوب می شود. در این مقاله می خواهیم بدانیم وکیل ابطال حکم حجرکیست و در چه موقعیت هایی می توانیم از او بهره ببریم؟ در واقع به دنبال این هستیم که بدانیم اگر روزی نیاز به یک وکیل ابطال حکم حجر پیدا کنیم، چه انتظاراتی می توانیم از او داشته باشیم؟

حکم حجر از مهمترین احکامی است که توسط دادگاه حقوقی صادر می شود. بر اساس این حکم تمام با بخشی از حقوق فرد در جامعه از او گرفته می شود. از این روست که برای بسیاری استفاده از وکیل ابطال حکم حجر می تواند اهمیت بالایی داشته باشد. چرا که کارکرد خوب و موثر این وکیل می تواند باعث زنده شدن این حقوق شود.

وکیل ابطال حکم حجر و تعریفی برای حجر

وکیل ابطال حکم حجر وکیلی است که در حوزه قانون حجر فعالیت می کند. از این رو کاملا طبیعی است که بخواهیم برای فهم کارکرد وکیل ابطال حکم حجر، با قانون حجر و شرایط مختلف آن آشنا شویم.

اگر بخواهیم ساده تعریف کنیم، حکم حجر بدین معنی است که بر اساس حکم دادگاه فرد فاقد صلاحیت رسیدگی به بخشی یا تمام امور خودش شناخته می شود. از این رو برای این فرد قیم یا وصی تعیین می شود تا این دست از امور را او بر عهده بگیرد. به بیان ساده تر هر چیزی که مربوط به این فرد از است از جمله اموال و دارایی ها در اختیار قیم یا وصی قرار می گیرد تا او مدیریت این اموال و سرمایه ها را بر عهده بگیرد. حال ممکن است فرد بعد از مدتی توانایی لازم برای استفاده از برخی یا تمام امور حقوقی را به دست بگیرد. حال در این جا چه کار باید کند؟ وکیل ابطال حکم حجر امروز در کنار ما حضور دارد تا با یک دیگر بتوانیم به این سوال مهم پاسخ دهیم.

در واقع هدف ما در این مقاله این است که بتوانیم در کنار یک دیگر و با کمک وکیل ابطال حکم حجر بدانیم چگونه یک فرد محکوم به حجر می تواند اقدام به ابطال این حکم کند.

وکیل ابطال حکم حجر (3)
وکیل ابطال حکم حجر (3)

وکیل ابطال حکم حجر را بهتر بشناسیم.

وکیل ابطال حکم حجرکارکردی بسیار مهم از نظر حقوقی دارد. بنابراین برای شناخت بهتر کارکرد وکیل ابطال حکم حجر، مقاله را به چند فصل تقسیم کرده ایم. در فصل اول برای برقراری ارتباطی موثر میان ما و شما و البته وکیل ابطال حکم حج، برخی از تعاریف مهم مورد نیاز را با یک دیگر مرور می کنیم. در واقع یادتان باشد که حکم حجر یا ابطال آن یک مفهوم کاملا قانونی است و با زبان قانون بیان شده است. بنابراین ما نیز برای درک آن چاره ای جز فهم این زبان نداریم. از این رو در فصل اول حداقل الفبای مورد نیاز برای درک این زبان در حوزه مورد بررسی را بیان کردیم.

بعد از آن در فصل دو سراغ حجم حجر رفتیم. شرایط قانونی آن را بررسی نمودیم. در این بخش با مفاهیمی مانند محجورین و انواع آن آشنا خواهیم شد. در واقع خواهیم شناخت کدام دسته از افراد بر اساس قانون امکانا مدیریت اموال خود و استفاده از حقوق خود را ندارد. همچنین به این سوال پاسخ می دهیم که این دعوی چگونه دادرسی می شود و چه روندی را طی خواهد کرد؟

در فصل سوم سراغ موضوع اصلی این مقاله می رویم. در این فصل می خواهیم بدانیم یک فرد چگونه می تواند اقدام به دریافت ابطال حکم حجر کند. در این فصل است که با دادگاه ابطال حکم و آثار آن آشنا خواهیم شد. در فصل دوم و سوم عمده ترین حضور وکیل ابطال حکم حجر را در کنار خودمان احساس خواهیم کرد.

اما در فصل انتهایی یا همان فصل چهارم به عنوان شالوده ای از تمام اطلاعات ارائه شده و تمام سخنان گفته شده قصد داریم شما را با بهترین وکیل ابطال حکم حجر آشنا کنیم. می خواهیم به شما بگوییم بهترین این وکلا کیست و شما چگونه می توانید این چنین فردی را پیدا کنید؟

نظرتان چیست؟ آیا دلتان می خواهد با ما تا انتها همراه باشید؟ اگر دوست دارید با یک مفهوم بسیار مهم حقوقی از صفر تا هر آن جا که علم محدود ما توان دارد آشنا شوید، همراه  ما و وکیل ابطال حکم حجر بمانید. احتمالا لحظات خوبی را با یک دیگر خواهیم گذراند. بنابراین شروع می کنیم.

وکیل ابطال حکم حجر (4)
وکیل ابطال حکم حجر (4)

وکیل ابطال حکم حجر  و تعاریف مورد نیاز

وکیل ابطال حکم حجر یک نماینده قانونی است. بنابراین برای این که بدانیم این فرد قانون چه کارکردهایی می تواند داشته باشد باید با زبان او که همان زبان قانون است آشنا شوی. هدف ما این نیست که با زبان قانون صحبت کنیم و شما را درگیر یک سری مفاهیم و مواد قانونی کنیم. هدف ما این است که بتوانیم به شما نشان دهیم قانون چه دیدگاهی در خصوص این تعاریف دارد. یعنی وقتی از چنین مفاهیمی در قانون استفاده می شود بدانیم منظور قانون چیست و برای موقعیتی استفاده شده است.

حال بیایید به کمک وکیل ابطال حکم حجر، این تعاریف را در خصوص ابطال حکم حجر یا بهتر بگوییم در خصوص خود حکم حجر پیدا کنیم.

برای این که بتوانیم این تعاریف را کشف کنیم، یک بار به تعریف حجر نگاه می کنیم. به طور کلی حجر به معنی منع شخص به حکم قانون مبنی بر اداره امور شخصی و قانونی ( حقوقی ) خودش است. به بیان ساده تر حجر یک حکم حقوقی است که بر اساس آن برای فرد وصی یا قیم تعیین می شود. این قیم یا وصی است که تمام یا بخشی از امور شخصی و حقوقی فرد را رسیدگی می کند و مسئول این امور از دید قانون شناخته می شود.

در این تعریف چند نکته و مفهوم وجود دارد. اول این که این مسئله در بستر عنوان حقوقی رخ می دهد. یعنی دادگاه حکم حجر یا ابطال آن یک دادگاه حقوقی است. بنابراین در اولین گام باید به کمک وکیل ابطال حکم حجر حقوقی بودن آن را تعریف کنیم. در گام بعدی در این فصل باید بدانیم که حکم در قانون به چه معنی است و چه فرقی با دستور می کند؟ همچنین در آخرین گام از بررسی تعاریف به این نکته خواهیم پرداخت که وصی و قیم از دید قانون به چه معنی است و چه کسانی را می توان وصی یا قیم دانست؟ همچنین فرق این دو را خواهیم گفت. زیرا بسیاری وصی، وکیل و قیم را به یک معنی می دانند. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه تر بیان کنیم در ادامه به کمک وکیل ابطال حکم حجر با سه مفهوم: حقوقی یا کیفری بودن یک دعوی، فرق حکم و دستور و تفاوت های وکیل، وصی و قیم آشنا خواهیم شد.

وکیل ابطال حکم حجر (4)
وکیل ابطال حکم حجر (4)

وکیل ابطال حکم حجر یک وکیل حقوقی

وکیل ابطال حکم حجر را می توان یک وکیل حقوقی دانست. اما این چه مفهومی دارد؟ یعنی حقوقی بودن وکیل ابطال حکم حجر و شناخت این مفهوم به ما چه اطلاعاتی می دهد؟ بررسی این مفاهیم می تواند به ما نشان دهد که کلیت و اساس حکم حجر چیست و در چه حوزه ای بیان شده است.

به طور کلی قوانین در ایران تحت دو عنوان بزرگ حقوقی یا کیفری بیان شده است. به بیان ساده تر هر چیزی که در قانون ایران وجود دارد و هر مفهومی که بر اساس قانون مورد بررسی قرار می گیرد تحت یکی از این دو عنوان بزرگ حقوقی یا کیفری خودش را نشان می دهد. بنابراین می توان این دو مفهوم را به عنوان دو بستر مهم قانونی دانست. شناخت این دو بستر به ما نشان می دهد که یک مفهوم قانونی چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی از چه شاکله ای تشکیل شده است.

حقوقی آن بخش از قانون است که در آن تنها به حقوق هر فرد در جامعه پرداخته شده است. یعنی در این بخش قانونی مشخص می شود که افراد در جامعه از چه حقوقی برخوردار هستند و چگونه می توانند به این حقوق برسند. نکته ای که وجود دارد این است که اساسا  در این بخش قانون تنها از مفهوم تخلف و جریمه می توان استفاده کرد. به بیان ساده تر قوانین در این حوزه سعی می کنند حقوق افراد به صورت عمومی ( مانند حق داشتن هویت و شناسنامه ) یا حقوق خصوصی ( مانند قرارداد ها و … ) را حفظ کنند.

وکیل ابطال حکم حجر (2)
وکیل ابطال حکم حجر (2)

وکیل ابطال حکم حجر می تواند اعلام جرم کند؟

وکیل ابطال حکم حجر یک وکیل حقوقی است و امکان طرح جرم در دادگاه را ندارد. اما چرا؟  در بخش قانون کیفری داستان کاملا متفاوت است. در بخش کیفری قانون به دنبال این است که جرم و مجازات را تعریف و تعیین کند. به بیان ساده تر در بخش کیفری مشخص می شود که جرم چیست و افراد چه مجازاتی را باید بر اساس جرم مرتکب شده تحمل کنند. بنابراین در این بخش قانونی هر چیزی که بیان می شود تحت الشعاع مفهوم جرم و مجازات است. از این رو زمانی که گفته می شود یک دادگاه کیفری تشکیل شده است بدین معنی است که در این دادگاه به بررسی جرم ( اثبات یا رد آن ) و تعیین مجازات می پردازد.

بنابراین در اولین گام به کمک وکیل ابطال حکم حجر دانستیم که حقوقی بودن دادگاه حکم حجر یا ابطال آن چیست. در واقع در این دادگاه شما نمی توانید طرح جرم کنید و یا از کسی بابت هر چیزی که فکر می کنید شکایتی داشته باشید. در این دادگاه تنها به حقوق افراد رسیدگی می شود. همانطور که گفته شد با صدور حکم حجر تمام یا بخشی از توانایی های فرد مبنی بر حقوق خود از بین می رود. در بین دادگاه های حقوقی می توان دادگاه حکم حجر را از مهمترین دادگاه ها دانست. در ضمن جالب است بدانید که این دادگاه در حوزه خانواده اجرا می شود.

وکیل ابطال حکم حجر (8)
وکیل ابطال حکم حجر (8)

وکیل ابطال حکم حجر و تفاوت حکم و دستور

وکیل ابطال حکم حجر از دید قانونی به عنوان فردی محسوب می شود که ارتباط مستقیم با یکی از احکام مهم قانونی دارد. از این رو برای شناخت وکیل ابطال حکم حجر و جنبه های مختلف آن باید بدانیم که حکم چیست. در واقع می خواهیم بدانیم وقتی از عنوان حکم برای قانون حجر استفاده می کنیم منظورمان چیست؟ احتمالا شما هم در تلویزیون یا در هر رسانه ای دیگر دو عنوان دستور و حکم را شنیده باشید. مثلا در جایی گفته شده است که دستور فروش یا دستور تخلیه و در جایی دیگر از حکم تخلیه استفاده شده است.

به نظر بسیاری از افراد عادی این دو مفهوم تفاوتی با یک دیگر ندارند. هر دو آن رای دادگاه و لازم الاجرا هستند. اما از نظر دادگاه و نحوه اجرای آن بسیار اهمیت دارد. در واقع دادگاه بر اساس اختیاراتی که قانون به آن داده و بر اساس نیازی که پرونده یا دعوی دارد از یکی از این دو عنوان رای استفاده می کند.

دستور عنوانی است که بر اساس آن ماهیت دعوی مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع دستور کاری به ماهیت دعوی ندارد. بلکه به افراد مرتبط به این دعوی ابلاغ می شود. به طور مثال طرفین در خصوص یک مال با یک دیگر اختلاف دارند. بر اساس مدارک دادگاه دستور انتقال مال از خوانده به خواهان ( کسی که به دنبال دادخواهی و دادرسی به دادگاه رفته است ) را صادر می کند. این دستور مستقیما به خوانده ( فردی که به دادگاه در خصوص پرونده ای فراخوانده شده است ) داده می شود. بنابراین خوانده موظف است بر اساس این دستور مقدمات لازم برای این انتقال را فراهم بیاورد.

وکیل ابطال حکم حجر (5)

وکیل ابطال حکم حجر و تعریفی برای حکم قانونی

وکیل ابطال حکم حجر به خوبی می داند که در حکم داستان کاملا فرق می کند. در واقع حکم بدین معنی است که دادگاه و قاضی در خصوص خود ماهیت دعوی تصمیم گیری می کند و رای را در این خصوص صادر می کند. مثلا در خصوص تخلیه یک منزل مسکونی، دو نوع رای وجود دارد. دادگاه اگر از دستور تخلیه استفاده کند بدین معنی است که ساکنان این منزل مکلف به تخلیه خانه هستند. اما اگر از حکم تخلیه استفاده کند بدین معنی است که اساسا این خانه باید تخلیه شود و این ضابطین قانونی هستند که با در دست داشتن این حکم می توانند اقدام به تخلیه منزل کنند.

بنابراین می توان گفت که در قانون حکم شدیداللحن تر از دستور است. اما در هر صورت هر کدام از آن ها کارایی خاص خودش را در قانون دارد. آن چیزی که برای ما و وکیل ابطال حکم حجر اهمیت دارد این است که بدانیم زمانی که از حکم حجر صحبت می کنیم بدانیم که رای صادر شده مستقیم در خصوص فرد است و دستوری به فرد دیگری داده نمی شود. همچنین این موضوع در خصوص قیم یا وصی نیز کاملا صدق می کند.

وکیل ابطال حکم حجر (6)
وکیل ابطال حکم حجر (6)

وکیل ابطال حکم حجر  و تعاریفی برای وکیل، وصی یا قیم

وکیل ابطال حکم حجر به خوبی می داند که یکی از مهمترین عناصر پرونده های مربوطه تفاوت میان وکیل، وصی و قیم است.  وکیل، وصی یا قیم هر کدام مفاهیمی مهم در قانون خانواده و قانون حقوقی ایران محسوب می شود. کلیت موضوع این است که هر کدام از این افراد می توانند به جای فرد دیگر تصمیماتی را به صورت کلی یا جزئی بگیرند. به طور مثال در خصوص وکیۀ، فرد با انتخاب کیل این اجازه را به او می دهد که در خصوص مواردی کلی یا مواردی خاص به جای او تصمیم گیری کند و اقدامات لازم را انجام دهد. این کلیت اجازه تصمیم گیری به جای فرد به گفته وکیل ابطال حکم حجر در تمامی این سه مفهوم وجود دارد. اما این شباهت بنیادی و یکسان بودن آن باعث نمی شود کلیت مفاهیم آن ها نیز با یک دیگر برابر باشد.

در واقع همانطور که بیان کردیم وکیل کسی است که به انتخاب خود فرد و با کسب برخی اختیارات برخی از امور مربوط به این فرد را انجام می دهد. نکته مهم اینجاست که همچنان خود فرد حقوق رسیدگی به این امور را دارد و در ضمن او هر لحظه ای که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند. بنابراین اختیار از مهمترین ویژگی های رابطه وکیل و موکل است.

اما در خصوص وصی یا قیم این موضوع صدق نمی کند. در هر دو این موارد فرد اختیاری در عزل یا نصب ندارد و در ضمن اختیاری در امور واگذار شده به این افراد را نیز از دست می دهد.

اما وصی فردی از اعضای خانواده یا مشخص شده توسط اعضای خانواده است. به طور مثال پدر، مادر، جد پدری و … همه در قانون وصی محسوب می شود.

اما اگر قانون خود اقدام به انتخاب فردی برای رسیدگی به امور کند، این فرد را قیم می نامیم. مثلا ممکن است قانون مادربزرگ یا عمه یا … را به عنوان قیم فرد مشخص کند. از این رو این قیم خواهد بود که بعد از آن امور محوله از سمت قانون در خصوص این فرد را برعهده می گیرد.

وکیل ابطال حکم حجر (3)
وکیل ابطال حکم حجر (3)

وکیل ابطال حکم حجر چه می کند؟

وکیل ابطال حکم حجر وکیلی است که در حوزه حجر فعالیت می کند. بنابراین حالا که با زبان قانون آشنا شدیم نوبت این است که بتوانیم این مفهوم را بهتر درک کنیم. در شروع فصل دوم به اولین سوالی که باید به کمک وکیل ابطال حکم حجر پاسخ دهیم این است که اساسا حجر چیست  و چه کارکردی در قانون ایران دارد؟

تا به اینجا توانستیم تعاریفی از مفاهیم  مورد نیاز در حکم حجر داشته باشیم. بنابراین اکنون آماده ایم که به شکل عمیق تر و قانونی تری به این مفهوم نگاه کنیم.

حکم حجر بدین معنی است که قانون تشخیص می دهد فرد توانایی استفاده از حقوق خود را ندارد و یا به هر دلیل نمی تواند به درستی از این حقوق استفاده کند. مهمترین این حقوق را می توان همان حق مالکیت دانست. از این رو دادگاه در جهت حفظ این اموال و در جهت حفظ کارکرد درست حقوق این فرد، او را از هر نوع استفاده از حقوق ( به صورت جزئی یا کلی ) منع می کند. اما این منع استفاده از حقوق به صورت شخصی به معنی منع دسترسی به حقوق فرد نیست. به بیان ساده تر دادگاه این فرد را از حقوق خود محروم نمی کند، بلکه تنها اجازه استفاده شخصی او را به این حقوق نمی دهد. برای این که فرد توانایی استفاده از حقوق خود را داشته باشد دادگاه برای او قیم یا وصی تعیین می کند. این وصی حق دارد از این حقوق به نفع شخص استفاده کند.

وکیل ابطال حکم حجر (2)
وکیل ابطال حکم حجر (2)

وکیل ابطال حکم حجر و لزوم قانون حجر

اولین نکته که وکیل ابطال حکم حجر به درستی به آن اشاره می کند این است که اساسا این قانون پایه و بنیاد اسلامی و فقهی دارد. بنابراین در اصل این اسلام و فقه بوده است که برای اولین بار این قانون را بیان کرده است.

در واقع انسان موجودی است که بر اساس عقل و فراست خود توانسته است تمام داشته هایی را که امروز به آن ها می بالیم را به دست بیاورد. در واقع باید اینگونه گفت که جامعه و هر مفهومی که در آن وجود دارد مرهون عقل انسانی است. بنابراین کاملا طبیعی است که با از دست رفتن این عقل یا مختل شدن فعالیت و یا عدم رشد کافی آن امکان فهم و درک مفاهیم موجود در جامعه برای افراد امکان نداشته باشد.

در واقع جامعه بر اساس چیزی به نام عقل ساخته شده است. بنابراین اگر فرد توانایی عقلی کاملی نداشته باشد و یا به درستی نتواند این مفاهیم را درک کند، اساسا نمی تواند از مفاهیم مهم آن مانند حقوق و قانون بهره مند شود. اینجاست که قانون برای حفظ شخصیت و جایگاه انسانی او و همچنین در جهت حفظ منافع این فرد در جامعه مانع از دسترسی او به حقوقش می شود. این مهمترین دلیلی است که می توان برای استفاده قانون شرع از چنین حکمی آورد. حال بر اساس این پل می خواهیم سراغ مفاهیم قانونی و ادله ها و … برویم. حاضرید با ما و وکیل ابطال حکم حجر همراه باشید؟

وکیل ابطال حکم حجر و معرفی محجورین

وکیل ابطال حکم حجر به درستی می داند که محجورین چه کسانی هستند. در واقع اگر شما از یک وکیل ابطال حکم حجر بپرسید چه کسانی مشمول این قانون هستند، به شما پاسخ خواهد داد که این افراد را محجورین می نامیم، اما محجورین چه کسانی هستند؟

همانطور که گفتیم به بیان وکیل ابطال حکم حجر در قانون به چنین افرادی محجورین گفته می شود.  محجورین بر اساس قانون مدنی به سه دسته صغیر، سفیه و مجنون تقسیم بندی می شوند. بنابراین بر اساس گفته وکیل ابطال حکم حجر وقتی ثابت شود فرد جزو یکی از این سه دسته است برای او حکم حجر صادر می شود.

صغیر: صغیر به فردی زیر سن قانونی یا همان 18 سال اطلاق می شود و به دو نوع صغیر غیر ممیز و ممیز تقسیم بندی می شود. صغیر غیر ممیز به کودک زیر 7 سال اطلاق می شود. بر اساس قانون این فرد توانایی تشخیص خوب و بد را ندارد و هیچ اختیاری نمی تواند داشته باشد.

صغیر ممیز نیز فردی بالغ بر 7 سال تا 18 سال است. این فرد توانایی تشخیص راست و غلط را می تواند داشته باشد و در مواردی با اذن وصی یا قیم خود امکان مدیریت برخی امور مربوط به خود و استفاده از برخی از حقوق را خواهد داشت.

وکیل ابطال حکم حجر و معرفی دو گروه دیگر از محجورین

وکیل ابطال حکم حجر می تواند در جلسات مشاوره حقوقی به معرفی دقیق محجورین بپردازد. در حالت کلی سفیه یا غیر رشید به طور کلی کسی که توانایی مدیریت اقتصادی و مالی نداشته باشد و رفتارهای مالی او با معیارهای عرف همسانی نداشته باشد را سفیه می گویند. اثبات سفیه بودن فردی کاری ساده نیست از این رو بهتر است در این خصوص از یک وکیل ابطال حکم حجر کمک بگیرید.

مجنون به فردی گفته می شود که توانایی ادراک و تعلق ندارد. به نوعی اگر فرد دچار اختلال مغزی و تفکری باشد به او مجنون گفته می شود. جنون درجات مختلفی دارد. جنون هر شدت و درجه ای که داشته باشد در نهایت باعث صدور حکم حجر خواهد شد.

بنابراین آن چیزی که در دادگاه باعث می شود حکم حجر صادر شود این است که اثبات شود فرد جزو یکی از این افراد است. به طور کلی و منطقی نیازی برای اثبات صغیر وجود ندارد. به هر حال همه افراد جامعه تا سن 18 سالگی صغیر محسوب می شوند و بعد از آن به صورت خود به خود از زیر نظر حکم حجر خارج می شوند. اما برای این که یک فردی را تحت عنوان سفیه یا مجنون بشناسیم باید ادله محکمه پسندی داشته باشیم. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

وکیل ابطال حکم حجر و انواع حجر

وکیل ابطال حکم حجر به خوبی می داند که حجر انواع مختلفی دارد که به کمک وکیل ابطال حکم حجر می خواهیم در ادامه به این موضوع بپردازم. با ما در ادامه همراه بمانید.

حجر عام و خاص: حجر عام به حجری گفته می شود که فرد در تمامی امور حقوقی و قانونی توانایی خودش را از دست می دهد و قانون تمام این امور را در اختیار وصی یا قیم قرار می دهد. مانند حجر مجنون که که اساسا توانایی اداره هیچ اموری را ندارد. همانطور که در بالاتر بیان کردیم بر اساس قانون 1211 قانون مدنی هر نوع درجه جنون تحت شمول قانون حجر قرار می گیرد.

اما حجر خاص بدین معنی است که تنها در برخی از موارد حکم حجر و عدم توانایی استفاده از حقوق از فرد گرفته میشود. به طور مثال در خصوص سفیه تنها امور مربوط به مسائل مالی از اختیار او خارج می شود و این فرد توانایی استفاده از سایر حقوق خود مانند طلاق و … را دارد.

حجر حمایتی و سوء ظنی: این دو نوع حجر به نوعی کارکرد قانون در این خصوص را بیان می کند. در واقع در حجر حمایتی هدف قانون از صدور حکم حجر حمایت از سفیه، صغیر یا مجنون است. چرا که بر اساس ماده 1215 قانون مدنی ” هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. ” بنابراین با صدور حکم حجر قانون امکان سوءاستفاده از وضعیت این افراد را غیر ممکن می کند.

اما در خصوص حکم حجر سوء ظنی وکیل ابطال حکم حجر اضافه می کند که این حکم برای حمایت دیگران از فرد است. به طور مثال در خصوص حجر فردی که ورشکسته شده، حجر از نوع سوء ظنی صادر شده است تا از حقوق طلبکاران در این موقعیت دفاع شود.

حجر قانونی و حجر قضایی:حجر قانونی همان است که بر اساس قانون  و بر اساس حمایت قانون همان سه دسته صغیر، مجنون و سفیه به عنوان محجور شناخته می شوند. اما در حجر قضایی، قانون این اجازه را به قاضی و دادگاه داده است تا در صورت لزوم حکم حجر را برای برخی از افراد مانند تاجر ورشکسته صادر کند.

وکیل ابطال حکم حجر و اثبات حجر در دادگاه  

 نظر وکیل ابطال حکم حجر این است که اساسا در دو حالت دادگاه اثبات حجر برگزار می شود. حالت اول این گونه است که دادستان به عنوان مدعی العموم فردی را به دادگاه معرفی کند و او را در یکی از انواع محجورین قرار دهد و برای او تقاضای قیم یا وصی داشته باشد. حالت دوم که بسیار مرسوم تر است این است که افراد جامعه یا ذی نفعان نسبت به محجور بودن فردی به دادگاه مراجعه کنند.

برای اثبات این ادعا دو راه اساسی وجود دارد. به گفته وکیل ابطال حکم حجر ساده ترین و سریع ترین راه اثبات این ادعا را می توان پزشکی قانونی و آزمایشات آن دانست. البته در خصوص سفیه بودن همچنان مسیر سخت است. اما در هر صورت بهترین راه همان پزشکی قانونی و حکم آن است. دادگاه به گزارش پزشکی قانونی اعتماد کامل دارد و بر اساس آن دستور خود را صادر می کند.

اما راه دوم در صورت عدم استفاده از پزشکی قانونی استفاده از دلایل و مدارک مختلف و اماره ها است. در واقع افرادی که به عنوان مدعی در دادگاه حضور دارند با ارائه مدارک، شهود و استشهاد نامه های مختلفی می توانند نسبت به  اثبات محجور بودن یک فرد اقدام کنند.

نکته ای که اهمیت دارد این است که زمان مبدا این محجوریت اهمیت دارد. در واقع بر اساس قانون از زمان اثبات محجوریت فرد و مشخص شدن مبدا این محجوریت تمامی قراردادها و سایر موارد حقوقی باطل اعلام می شود. زیرا یکی از اساسی ترین شرایط صحت قرارداد اهلیت داشتن طرفین است که محجوریت این اهلیت را از بین می برد.

همچنین نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که می توان برای فرد متوفی نیز درخواست حکم حجر داشت. به طور مثال اگر فردی فوت کرده باشد و پیش از فوت قراردادهایی را انعقاد کرده باشد که به ضرر خود و خانواده خود بوده، ذی نفعان می توانند با بیان دلایل و اماره های مختلف حکم حجر فرد را از دادگاه مطالبه کنند و به نوعی بر اساس این حکم قراردادهای مذکور را باطل اعلام کنند.

بنابراین بر اساس اعلام حجر، از تاریخ محجوریت تمامی اعمال حقوقی و قراردادهایی که فرد از او منع شده باطل اعلام می شود و بعد از آن نیز فرد قادر به انجام هیچ کدام از محدودیت های اعمال شده نخواهد بود و تنها قیم یا وصی اوست که امکان این چنین کارهایی را دارند.

وکیل ابطال حکم حجر و ابطال این حکم

از نظر وکیل ابطال حکم حجر در مسئله ابطال حکم حجر، همان قوانین و شرایط حجر به نوعی جریان دارد. اما با این وجود بهتر است در فصل سه به صورت اختصاصی تر در این خصوص صحبت کنیم. نظر شما چیست؟

ابطال حکم حجر به این معنی است که فرد دوباره قادر به مدیریت امور شخصی خود و استفاده از حقوق خود بدون کمک و نظارت قیم یا وصی را داشته باشند. برای این کار لازم است دوباره دادگاهی تشکیل شود و این بار فرد اثبات کند که دلیل بر جنون یا سفیه بودن او وجود ندارد. در این جا نیز همچنان می توان از پزشکی قانونی بهره برد. در ضمن استفاده از اماره و دلایل مختلف نیز می تواند بسیار کارساز باشد.

نکته ای که وجود دارد این است که صغیر ممیز یعنی پسری که بالای 15 سال دارد و دختری که بالای 9 سال دارد می تواند برای اثبات رشد و ابطال حکم حجر اقدام کند. در واقع این دو دسته از افراد نیز با اثبات حکم رشد خودشان می توانند بدون نیاز به وصی یا قیم و به صورت مستقیم تمام امور حقوقی و قانونی خودشان را در اختیار بگیرند و مدیریت اموال خودشان را بر عهده داشته باشند.

بنابراین از مهمترین آثار ابطال حکم حجر این است که اساسا امکان مدیریت اموال و دسترسی به تمام قوانین شخصی و حقوقی برای فرد فراهم می شود و دیگر قیم یا وصی نمی تواند در آن دخالتی داشته باشند. به بیان ساده تر ذی نفعان دیگر امکان دخالت در این مسئله را نخواهند داشت. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

وکیل ابطال حکم حجر و دادگاه خانواده

وکیل ابطال حکم حجر  از نظر قانون وکیلی محسوب می شود که در دادگاه های گروه خانواده شرکت می کند. اما چند نکته در خصوص دادگاه ابطال حکم حجر وجود دارد. اول این که دادخواست ابطال حکم حجر در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین اگر بر اساس این دادخواست به دادگاه خانواده ارجاع داده شده باشید تعجب نکنید. این یک قانون است!

نکته دوم که باید بدانید این است که این دادگاه به طرفیت قیم یا وصی و یا دادستان صورت می گیرد. به بیان ساده تر خوانده در این جا یا قیم خواهد بود، یا وصی و یا دادستان. در این جا خواهان که خود همان محجور است با ارائه مدارک و شواهد نشان می دهد که از وضعیت قبلی خارج شده و می تواند امور خود را به دست بگیرد.

در واقع با توجه به این که اموری مانند جنون و سفیه بودن یک امور گذرا محسوب می شود و این احتمال وجود دارد که فرد بعد از مدتی و بر اساس علم پزشکی به حالت طبیعی خود بازگردد، قانون امکان ارائه دادخواست توسط محجور و بررسی مجدد روند او را فراهم آورده است. همانطور که گفتیم این موضوع می تواند به طرفیت دادستان، قیم، وصی یا ولی قهری باشد. این نکته بسیار مهمی بود که وکیل ابطال حکم حجر سعی داشت آن را بیان کند.

بهترین وکیل ابطال حکم حجر را می شناسید؟

چگونه می توانیم بهترین وکیل ابطال حکم حجر را انتخاب کنیم؟ در واقع تا به این جا دانستیم که حجر چیست و چگونه صادر می شود. شرایط مختلف آن را بررسی نمودیم و دانستیم که چه اثراتی می تواند داشته باشد. در واقع این اثرات به اندازه ای است که فرد را از داشتن حقوقی منع می کند و به قیم یا وصی این اجازه را می دهد که در زندگی شخصی و قانونی این فرد دخالت کند. از این رو این موضوع می تواند از جهات مختلف به خصوص از نظر قانونی بسیار مهم باشد. همین موضوع اهمیت استفاده از یک وکیل کارکشته و کاربلد را بیشتر می کند.

نکته ای که وجود دارد این است که در این مسیر وکیل باید از دانش خوبی برخوردار باشد. دانش این وکیل باید عمدتا در حوزه قوانین مدنی و قوانین خانواده باشد. نکته ای که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که اساسا قوانین مربوط به حجر و مفاهیم وابسته به آن بر اساس اسلام و فقه نوشته و تدوین شده است. بنابراین استفاده از چنین مفاهیمی در یک دادگاه می تواند بسیار کارآمد باشد. به بیان بهتر این کار می تواند باعث شود نظر قاضی جلب شود. اما باید توجه داشته باشید که دانش بدون تجربه درست مانند جنگیدن بدون سلاح است.

در واقع وکیل به واسطه دانش خود می تواند مسیر را طی کند، اما انتخاب مسیر نزدیک و ساده و راحت کاری نیست که از عده هر کسی بر بیاید. مسیرهای قانونی به خودی خود سختی های خاص خودشان را دارد و هر کسی را می تواند سر در گم کند. از این روست که گفته می شود بهتر است از وکیلی در این مسیرها استفاده کنید که از تجربه کاری خوبی برخوردار باشد. این تجربه است که نشان می دهد بهترین انتخاب در موقعیت های مختلف کدام است. بنابراین اگر دوست دارید سریع تر به نتیجه مطلوب خود برسید بهتر است سراغ وکیلی بروید که هم دانش تخصصی خوبی دارد و هم تجربه بالایی در این زمینه. انتخاب این چنین وکیلی می تواند مصداق بارز یک سرمایه گذاری باشد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×