19 آذر 1400

19 آذر 1400
df

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به زمانی کاربرد دارد که شخصی در یک دادرسی حقوقی محکوم به پرداخت وجه نقدی […]
19 آذر 1400
دادخواست الزام به تمکین (3)

دادخواست الزام به تمکین

دادخواست الزام به تمکین دادخواست الزام به تمکین به دلیل این که در حوزه امور غیر مالی قرار دارد باید در دادگاه های خانواده و شورای […]
19 آذر 1400
وکیل ورشکستگی (6)

وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی زمانی که اشخاص مشمول احکام ورشکستگی خواهند شد که دچار حالت ورشکستگی  شوند. طبق قانون برای انجام مراحل و اقدامات پس از ورشکستگی نیازمند […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×