وکیل برای کلاهبرداری

وکیل برای کلاهبرداری (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل برای کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

در این مقاله می خواهیم در مورد موضوع وکیل کلاهبرداری توضیح بدهیم. منظور از وکیل کلاهبرداری افرادی هستند که در خصوص پرونده های مختلف کلاهبرداری، تخصص دارند و می توانند به افراد مختلف کمک کنند تا به حقوق خود برسند. در این مقاله در مورد جرم کلاهبرداری، مصادیق آن  و همچنین انواع کلاهبرداری و نحوه شکایت از کلاهبردار ها توضیح می دهیم.

بهترین وکیل کلاهبرداری

برای این که بدانیم وکیل کلاهبرداری در چه زمینه ای تخصص دارد باید در مورد جرم کلاهبرداری توضیح  بدهیم. این جرم تعریف مشخصی در قانون دارد و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. در تعریف قانونی کلاهبرداری آمده است که هر گاه فرد یا افرادی بخواهند به کمک وسایل متقلبانه موجب فریب دادن مردم بشوند و مال دیگری را ببرند؛ کلاهبرداری کرده اند. توجه به این نکته ضروری است که کلاهبرداری با سرقت تفاوت قابل توجه ای دارد. در سرقت، بدون اطلاع فرد،  مال او ربوده می شود. اما در کلاهبرداری مالک یا صاحب آن مال فریب می خورد. در خصوص کلاهبرداری باید گفت این جرم هم مرکب و هم مقید است. جرم های مقید جرم هایی هستند که در قانون شرط به وقوع پیوستن آن ها به وجود آمدن نتیجه خاصی می باشد. با آوردن مثالی می توان منظور از جرم مقید را مشخص کرد. به عنوان مثال در قانون نتیجه ایی که برای کلاهبرداری ذکر شده، ضرر کردن قربانی و کسب منفعت برای کلاهبردار می باشد. در صورتی که نتیجه حاصل شود می توان گفت جرم کلاهبرداری انجام شده است. همچنین باید گفت کلاهبرداری جرم مرکب نیز می باشد. منظور از جرم مرکب، یعنی عملی تشکیل شده و ترکیب شده از چند عنصر مختلف که ممکن است هر یک به تنهایی از دید قانون جرم نباشند اما در کنار هم قرار گرفتن آن ها سبب می شود جرم رخ دهد. دو عنصر مرکب برای کلاهبرداری،  وسایل متقلبانه و فریب می باشد. به عنوان مثال استفاده از چک هایی که پشتوانه ای ندارند و یا سند های ساختگی در واقع زیر مجموعه عنصر وسایل متقلبانه هستند. منظور از فریب نیز واضح است. فریب در واقع غفلت مالک یا صاحب مال می باشد. 

عناصر جرم کلاهبرداری

یکی دیگر از مواردی که  وکیل کلاهبرداری نسبت به آن آشنایی کامل دارد؛ عنصر های جرم کلاهبرداری می باشد. این سه عنصر، عنصر های قانون، مادی و روانی هستند.  ماده ۱ قانون مربوط به  تشدید مجازات افرادی که مرتکب به جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شدند؛ عنصر قانونی جرم کلاهبرداری می باشد. طبق این ماده قانونی، هر فردی که از طریق فریب یا تقلب، مردم را به وجود تجارتخانه ها، شرکت ها، کارخانه ها، مؤسسه های موهوم و یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب داده یا به کار هایی که حقیقتی ندارند؛ امیدوار کند یا از حوادث و رخداد های غیر حقیقی بترساند و یا این که اسم یا عنوان جعلی اختیار کند و به هر شیوه ای مال فرد دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب خواهد شد . منظور از عنصر مادی کلاهبرداری این است که سو نیت به فعلیت و اجرا برسد. همچنین استفاده و توسل به وسیله ها و ابزار های متقلبانه نیز، مربوط به عنصر مادی جرم می شود. این که رفتار و عمل مجرم همراه با سو نیت باشد؛ عنصر معنوی جرم است.

انواع کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری و همچنین سایر کارشناس های حقوقی،  جرم کلاهبرداری را به انواع مختلفی تقسیم بندی کردند. این تقسیم بندی بر اساس تعریف های قانونی انجام گرفته است. کلاهبرداری دو نوع ساده و مشدد دارد. میزان بازه مجازات این دو کلاهبرداری با یکدیگر متفاوت است. احتمال این که فردی کلاهبرداری مشدد بکند و مجازات حبس بیشتری داشته باشد؛ وجود دارد. کلاهبرداری مشدد شروطی دارد. در صورتی که در جرم کلاهبرداری یکی از آن شرط ها اتفاق بیافتد می توان به آن کلاهبرداری، کلاهبرداری مشدد گفت. در صورتی که هیچ کدام از این شرط ها برای جرم کلاهبرداری صدق نکند؛ می توان به آن کلاهبرداری ساده گفت.

شرط های کلاهبرداری مشدد

وکیل کلاهبرداری زمانی که پرونده را بررسی می کند؛ متوجه خواهد شد که جرم اتفاق افتاده از نوع کلاهبرداری ساده است یا کلاهبرداری مشدد اتفاق افتاده است. در صورتی که یکی از این سه شرط یا  هر سه شرط به صورت هم زمان در پرونده ای وجود داشته باشد؛ می توان گفت، جرم کلاهبرداری مشدد می باشد. اولین شرایط کلاهبرداری مشدد این است که مجرم، کارمند دولت باشد. همچنین باید گفت به غیر از کارمند های دولت،  افرادی که کارمند یکی از موسسه های عمومی زیر نظر دولت نیز هستند اگر کلاهبرداری کنند؛ جرم آن ها کلاهبرداری مشدد محسوب می شود. شرط دوم از جهتی مشابه شرط اولی است اما تفاوت هایی دارد. در شرط دوم ذکر شده اگر کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده سمت یکی از کارمند های دولت یا موسسه های زیر نظر دولت را جعل کند؛ مرتکب به جرم کلاهبرداری مشدد شده است. شرط سوم این است که فرد یا افرادی که اقدام به کلاهبرداری کردند؛ این کار را از طریق ابزار های ارتباط جمعی انجام داده باشند. منظور از ابزار های ارتباط جمعی، رسانه هایی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه می باشد. البته امروزه می توان گفت شبکه های اجتماعی نیز به عنوان ابزار های ارتباط جمعی شناخته می شوند.

مجازات کلاهبرداری

یکی از مهم ترین سوال هایی که شاید از وکیل کلاهبرداری پرسیده شود؛ در مورد میزان مجازات جرم کلاهبرداری می باشد. در ابتدا باید گفت جرم کلاهبرداری از نوع جرم هایی است که حدی نمی باشد. منظور از جرم حدی،  جرم هایی هستند که در قانون اسلام برای آن ها میزان مجازات به صورت دقیق مشخص است و قاضی پرونده، نمی تواند در این مورد اعمال نظر بکند. اما مجازات جرم کلاهبرداری به صورت بازه ایی مشخص شده و قطعا نظر قاضی پرونده می تواند تاثیر قابل توجه ای در مجازات مجرم داشته باشد. همان طور که گفته شد کلاهبرداری دو نوع داشت. در قانون، میزان مجازاتی که برای کلاهبرداری ساده در نظر گرفته شده بین یک سال حبس تا هفت سال حبس می باشد. همچنین علاوه بر این میزان حبس باید جزای نقدی به ارزش مال برده شده به صاحب مال پرداخت شود. اما کلاهبرداری مشدد میزان مجازات بیشتری دارد. حداقل حبس برای این جرم 2 سال و حداکثر حبس 10 سال می باشد. همچنین مانند مجازات کلاهبرداری ساده، مجرم باید جزای نقدی بپردازد. اما علاوه بر این مجازات ها، مجرم یا مجرمین حکم انفصال ابد  از خدمات دولتی دریافت می کنند. یعنی فردی که جرم را مرتکب شده دیگر نمی تواند کارمند دولت باشد.

نکته ای در مورد میزان مجازات جرم کلاهبرداری 

در خصوص میزان مجازات جرم کلاهبرداری باید نکته ای را ذکر کرد. از آن جایی که قاضی نقش اصلی را در مشخص کردن میزان مجازات دارد؛ بنا بر دلیل های منطقی مانند همکاری مجرم در روند پرونده امکان تخفیف دادن به مجرم وجود دارد. اما نکته ایی که وکیل کلاهبرداری در این خصوص ذکر می کند این است که میزان تخفیف مجرم نمی تواند از حد مشخصی بیشتر باشد. طبق قانون، مجازات فردی که جرم کلاهبرداری ساده را مرتکب شده در صورت تخفیف گرفتن نیز نمی تواند کم تر از یک سال باشد. همچنین فردی که مرتکب به جرم کلاهبرداری مشدد شده در صورت تخفیف گرفتن حداقل باید دو سال حبس به عنوان مجازات داشته باشد.  همچنین باید گفت اگر فردی شروع به کلاهبرداری بکند اما در همان ابتدا توسط پلیس دستگیر شود؛ میزان مجازات او باید حداقل مجازاتی باشد که مشخص شده است. یعنی اگر فردی شروع به کلاهبرداری مشدد کرده‌ است معمولا میزان دو سال حبس که حداقل مجازات کلاهبرداری مشدد است دریافت می کند. همچنین اگر فردی اقدام به کلاهبرداری ساده کرده باشد، معمولا یک سال حبس دریافت می کند. البته اگر شروع به جرم کلاهبرداری با جرم های دیگری همراه باشد؛ مجرم علاوه بر مجازات کلاهبرداری به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به عنوان مثال فردی که بخواهد با جعل سند کلاهبرداری بکند؛ هم مجازات کلاهبرداری را دریافت کرده و هم مجازات مربوط به جعل سند را دریافت می کند.

آزادی مشروط در جرم کلاهبرداری

یکی از نکته هایی که وکیل کلاهبرداری در مورد پرونده های کلاهبرداری و میزان مجازات مجرم به آن اشاره می کند؛ آزادی مشروط است. آزادی مشروط شرایط خاصی دارد و در صورتی که مجرم دارای این شرایط باشد؛ می تواند از این امکان قانونی استفاده کند. در صورتی که از زمان مجازات حبس به میزان یک سوم گذشته باشد؛ امکان این مسئله وجود دارد که مجرم به پیشنهاد قاضی یا دادستان از آزادی مشروط استفاده بکند. البته مجرم باید دارای شرایطی باشد. مجرم باید در مدت زمان حبس از خود حسن اخلاق و رفتار نشان بدهد. مجرم باید احساس ندامت و پشیمانی داشته باشد. محکوم در گذشته نباید از آزادی مشروط استفاده کرده باشد. همچنین شرط دیگر این است که محکوم تا جایی که امکان دارد ضرر و خسارت شاکی خصوصی خود را پرداخت کرده و در صورتی که امکان پرداخت ندارد؛ قراری برای پرداخت ضرر و زیان ترتیب دهد.

وکیل کلاهبرداری کیست؟

وکیل ها افرادی هستند که بعد از مطالعه حقوق در آزمون وکالت شرکت کرده و در صورت قبولی به عنوان وکیل می توانند فعالیت کنند. معمولا افرادی که  وکیل می شوند بعد از گذراندن دوره کارآموزی خود، روی پرونده های مشخصی کار می کنند. بعد از مدتی که وکیل ها روی پرونده مشخص کار کنند به اصطلاح می توان گفت در آن پرونده ها تخصص کسب می کنند. زیرا در امر وکالت علاوه بر دانش قطعا تجربه نقش بسیار زیادی دارد. یکی از پرونده هایی که بعضی وکلا روی آن ها بیشتر از سایر پرونده ها کار کرده و تجربه کسب می کنند؛ پرونده های کلاهبرداری می باشد. پرونده های کلاهبرداری بسیار حساس هستند. مخصوصا اگر میزان مال که طی کلاهبرداری فرد مال باخته از دست داده باشد؛ حساسیت پرونده بیشتر می شود. وکیل کلاهبرداری کسی است که می تواند به افراد مال باخته کمک کند تا به حقوق قانونی خود برسند و علاوه بر شکایت از فرد یا افراد کلاهبردار،  به مال از دست رفته خود برسند. وکیل کلاهبرداری با تجربه ای که در این زمینه دارد می تواند به افراد مال باخته کمک کند تا در کم ترین زمان ممکن به حقوق خود برسد.

چرا برای پرونده های کلاهبرداری باید از وکیل کمک بگیریم؟

در  پاسخ به این سوال می توان به موارد گوناگونی اشاره کرد در ابتدا باید گفت نه تنها برای پرونده های کلاهبرداری بلکه برای تمامی امور حقوقی باید از وکیل و کارشناس های حقوقی کمک گرفت.  انجام هر کاری نیاز به متخصص دارد. در صورتی که هر کار توسط متخصص خود انجام شود؛ می توان انتظار داشت بهترین نتیجه نیز حاصل می شود. وکیل کلاهبرداری به سبب اطلاعات، دانش و تجربه خود بهترین کسی است که می تواند به شما در پرونده های کلاهبرداری کمک کند. امور حقوقی بسیار پیچیده می باشند. معمولا قانون دارای نکته های خاصی است که به جز وکلا، افراد دیگر از این نکته ها آگاه نیستند. سایر افراد نیز تسلط کافی بر روی قانون ندارند. در نتیجه تنها کسی که می تواند به شما کمک کند و با اطلاع و آگاهی خود شما را به حقوقتان برساند؛ وکیل کلاهبرداری می باشد. همچنین به غیر از دانش و اطلاعات قانونی که وکلا دارند؛ باید به مورد دیگری نیز اشاره کرد. در دادگاه و جلسه هایی که برگزار می شود؛ اگر شما به عنوان شاکی حضور دارید باید بتوانید به خوبی صحبت کرده و از حقوق خود دفاع کنید. همچنین لازم است تمامی شواهد و مستندات لازم را به دادگاه ارائه کنید. معمولا افرادی که تخصص در خصوص وکالت و حقوق ندارند؛ نمی توانند این کار را انجام دهند. اما وکلا هم در انجام این کار تجربه دارند هم برای دفاع از شما و ارائه مستندات صحیح و محکمه پسند آموزش دیدند. در نتیجه به سبب این دلیل ها که ذکر شد و همچنین موارد دیگر، عموما افراد مختلف از تجربیات وکیل کلاهبرداری استفاده کرده و برای رسیدن به حقوق خود از آن ها کمک می گیرند.

هزینه وکیل کلاهبرداری

ممکن است بعضی از افراد در خصوص هزینه وکیل کلاهبرداری سوال داشته باشند. در این خصوص باید گفت نمی توان به صورت مشخص عدد و رقمی را بیان کرد. علت این مسئله واضح است. کلاهبرداری انواع و مصداق های بسیار مختلفی دارد. همچنین پرونده های کلاهبرداری از درجه اهمیت مختلفی برخوردار هستند. در بعضی از پرونده های کلاهبرداری، یک فرد غیر حرفه ایی اقدام به کلاهبرداری می کند به همین دلیل شکایت از او و اثبات جرمش بسیار آسان تر است. اما تصور کنید یک فرد بسیار حرفه ای اقدام به کلاهبرداری کرده باشد؛ در نتیجه اثبات جرم او و ارائه مدارک و مستندات بر علیه مجرم یا مجرم های حرفه ای کار بسیار سخت تری می باشد. در نتیجه نمی توان قیمت مشخصی را برای پرونده های کلاهبرداری ذکر کرد. البته توجه به نکته ای در این مورد ضروری می باشد. قطعا هزینه ای که شما برای رسیدن به مال از دست رفته خود می کنید؛ کمتر از مالی است که آن را به دست خواهید آورد. همچنین باید گفت در صورت مراجعه نکردن به وکیل  امکان این که نتوانید به حقوق از دست رفته خود برسید؛ بسیار بیشتر است. در نتیجه هزینه ای که برای وکیل کلاهبرداری می کنید؛ یک هزینه کاملا منطقی می باشد

مرجع رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری

اگر از شما کلاهبرداری شده، می توانید با مراجعه به وکیل کلاهبرداری اقدام به توضیح اتفاقی که پیش آمده بکنید. وکیل کلاهبرداری شکایت نامه ای را تنظیم کرده و شما می توانید به کمک او، مشکل خود را از طریق قانونی پیگیری کنید. همچنین حضور وکیل می تواند به شما در طی روند پرونده و اثبات این که از شما کلاهبرداری شده کمک بسیار زیادی بکند. به طور معمول دادسرا های عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به شکایت های کلاهبرداری هستند. باید شکایت در دادسرا های حوزه ای که در آن فروش یا انتقال مال غیر رخ داده انجام شود. به عنوان مثال اگر فردی در شهر الف اقدام به فروش مال غیر کرده اما مال مورد نظر در شهر ب باشد؛ دادسرا های شهر الف صلاحیت رسیدگی به پرونده کلاهبرداری را دارند. در این دادسرا ها پرونده ها روال قانونی خود را طی کرده و بعد از مدتی احکام توسط قاضی صادر می شود.

نمونه هایی از کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری به سبب این که پرونده های زیادی را بررسی کرده، معمولا در حل کردن  تمام مدل ها و انواع  پرونده های کلاهبرداری توانایی دارد. در ادامه به چند مورد از رایج ترین پرونده های کلاهبرداری می پردازیم.

ورشکستگی به تقلب

یکی از پرونده های بسیار رایج وکیل کلاهبرداری، پرونده های ورشکستگی به تقلب می باشد. در این پرونده ها، تاجر یا هر فرد دیگری با سند سازی دارایی های خود را کم تر از میزان بدهی هایش جلوه می دهد. به عنوان مثال فرض کنید در این پرونده ها فردی با انجام معامله های صوری دارایی های خود را مخفی کرده و طوری وانمود کند که بسیار بدهکار است.  این افراد از نظر قانونی مجرم هستند و قاضی می تواند بین یک سال حبس تا 5 سال حبس برای آن ها مشخص کند.

کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر

یکی دیگر از پرونده های که معمولا هر وکیل کلاهبرداری با آن مواجه شده است، پرونده های کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر می باشد. در خصوص این پرونده ها باید گفت، اگر فردی اموال منقول یا غیر منقول فرد دیگری را به شخص سومی واگذار کند؛ مرتکب به جرم کلاهبرداری شده است. نکته قابل توجه در این جرم این است که اگر فردگیرنده از این موضوع اطلاع داشته باشد که مالی که دریافت می کند متعلق به شخص دیگری است اما باز هم از دریافت این مال امتناع نکند؛ مجرم شناخته شده و تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.  همچنین مورد دیگری نیز در این خصوص قابل توجه می باشد. اگر فرد مالک از معامله ایی که طی آن فرد کلاهبردار می خواهد مال او را به فرد دیگری واگذار کند مطلع باشد؛ باید طبق ابلاغیه ای فرد  گیرنده را از این موضوع با خبر کند. در غیر این صورت مالک نیز معاون جرم شناخته خواهد شد. در مجازات این جرم نیز به غیر ازحبس، جزای نقدی و پس دادن مال به مالک اصلی آن ذکر شده است.

کلاهبرداری بنگاه ها و مشاورین املاک

یکی دیگر از پرونده هایی که ممکن است در ارتباط با آن ها به وکیل کلاهبرداری مراجعه شود؛ کلاهبرداری مشاورین املاک و بنگاه ها می باشد. اگر مشاورین املاک با آگاهی قبلی اقدام به فروش ملکی بکنند و در فروش مال غیر با کلاهبردار همکاری کنند؛ مشاورین املاک نیز جرم مرتکب شده اند. فردی که به عنوان مثال خانه ای به او فروخته شده می تواند از مشاور املاک شکایت کند. در این صورت مشاور املاک علاوه بر مجازات تعیین شده توسط قاضی، باید ضرر های فرد انتقال گیرنده را نیز بپردازد.

کلاهبرداری در انحصار وراثت

یکی دیگر از جرم های کلاهبرداری که ممکن است اتفاق بیافتد، کلاهبرداری در انحصار وراثت می باشد. در این پرونده ها وکیل کلاهبرداری می تواند به افراد مال باخته کمک کند تا به حقوق خود برسند. معمولا کلاهبرداری در انحصار وراثت با جعل سند همراه می باشد.

کلاهبرداری در فروش خودرو

یکی دیگر از جرم هایی که ممکن است اتفاق بیافتد؛ کلاهبرداری در فروش خودرو می باشد. در هنگام خرید و فروش  خودرو  باید دقت بسیار زیادی کرد. زیرا وسیله نقلیه قیمت های متفاوتی دارند. وجود مشکلات فنی سبب کم شدن قیمت خودرو می شود. متاسفانه ممکن است افراد سودجو هنگام خرید و فروش اقدام به کلاهبرداری کنند. در صورتی که شما نیز قربانی کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو شدید می توانید با مراجعه به وکیل کلاهبرداری و کمک گرفتن از وی از فرد کلاهبردار شکایت کنید تا به حقوق از دسته رفته خود برسید. کلاهبرداری در فروش خودرو می تواند به شیوه و روش های مختلفی اتفاق بیافتد. یکی از عمده ترین مواردی که در آن ها کلاهبرداری رخ می دهد؛ لیزینگ خودرو می باشد. در این نوع کلاهبرداری ها معمولا افراد کلاهبردار به وعده فروش خودرو از مردم پول دریافت می کنند؛ یا خودرویی که در توافق ذکر شده را به آن ها تحویل نمی دهند؛ یا خودرو را دیر تر از زمان ذکر شده در قرارداد تحویل می دهند. در بعضی موارد افراد کلاهبردار مخفی می شوند و تعهدات خود را انجام نمی دهند. یکی دیگر از مواردی که مربوط به کلاهبرداری فروش خودرو می باشد این است که به جای خودروی سالم خودرویی که از نظر فنی عیب هایی را دارد به فروش می رسانند.

آیا تاکنون چیزهایی درباره بهترین وکیل کلاهبرداری به گوشتان خورده است؟ امروزه افراد زیادی را در سالن های دادگاه می بینیم که قربانی کلاهبرداری شده اند و با پیگیری های پی در پی نتوانسته اند حق و حقوق خود را باز پس بگیرند. اگر شما هم جز  افرادی هستید که مال باخته هستید و فرد یا افرادی با ترفندهای مختلف از شما سوء استفاده کرده اند و مالی را از شما برده اند و یا ضرری به شما وارد کرده اند می توانید به یک وکیل کلاهبرداری وکالت دهید تا رسیدگی به پرونده شما را در دست بگیرد.

باز پس گرفتن مال و جبران خسارت روندی پیچیده است و ممکن است شما بارها به دادگاه و مراجع قضایی بروید اما وضعیت پرونده شما همچنان ثابت باشد و نتوانید نقشی در پیشبرد آن داشته باشید.  در واقع به شیوه هایی که فرد کلاهبردار به کار می برد تا اعتماد فرد قربانی را به دست بیاورد و سپس از اعتماد فرد  در زمینه مالی، جانی و ابرو سوءاستفاده کند این عمل از لحاظ قانون کلاهبرداری محسوب می شود که به قدری در جامعه کنونی شدت این رفتارها زیاد شده است که تقریبا ۸۰ درصد افراد بالغ با واژه کلاهبردار و کلاهبرداری آشنا هستند.

عناصری موجود پرونده های کلاهبرداری می تواند عناصر قانونی، معنوی و یا مادی باشند و فرد ممکن است با نیت عام یا خاص اقدام به کلاهبرداری کند. معمولا وکلا با بررسی های تخصصی می توانند تشخیص دهند که نیت کلاهبردار خاص بوده یا عام و یا کلاهبرداری از نوع ساده بوده یا مشدد. پس نقش وکیل کلاهبرداری در این گونه پرونده را نادیده نگیرید و حتما برای حفظ و پس گرفتن حقوق شخصی و قانونی خود از کمک یک وکیل غافل نشوید.

وکیل کلاهبرداری کیست؟

همانطور که در مقدمه هم گفتیم وکیل کلاهبرداری به کسی گفته می شود که برای حقوق قربانی کلاهبرداری اقدامات قانونی را انجام دهد. اگر قربانی به واسطه کلاهبرداری متضرر شده باشد می تواند از طریق وکیل وقوع کلاهبرداری را اثبات را کر و روند قانونی آن را پیگیری کرد.

در برخی از موارد ممکن است به شخصی بی گناه اتهام کلاهبرداری زده شود و فرد هم توانایی دفاع از خود را در مراجع قضایی نداشته باشد در این صورت وکیل می تواند با بررسی دلایل و مدارک موجود این اتهام را رد کند و پس از آن وکیل می تواند اعاده حیثیت کند.

وکیل اینگونه پرونده ها به دلیل تجربه کاری بالا کاملا به راه ها و قوانین کلاهبرداری آشنایی دارد و می داند کدام شیوه را برای جلو انداختن پرونده و نتیجه بخش بودن آن انجام دهد.

مواد قانونی در خصوص جرائم کلاهبرداری بسیار زیاد هستند و بسته به نوع کلاهبرداری متفاوت هستند پس یک وکیل می تواند با دانش تخصصی راهکار مناسب با هر پرونده را پیش ببرد و با ظرافت کامل پیچ و خم های یک پرونده را رفع کند.

قربانیان پرونده های کلاهبرداری ممکن است سال ها پرونده ی آن ها در مراحل رسیدگی باشد و مدت زمان زیادی طول بکشد تا فرد قربانی بتواند نوع جرم را ثابت کند و شخص مجرم را به دادگاه معرفی کند. زمانی که علم و ادله ی لازم برای مجرم شناخته شدن یک فرد جمع آوری شد نوبت به وکیل پرونده است تا به فرد قربانی در احقاق مال و آبروی کمک کند.

حق وکاله برای این گونه پرونده ها را قانون مشخص کرده است. ممکن است هزینه های جانبی نظیر هزینه تحقیق و تفحص بیشتر، هزینه رفت و برگشت به شهری دیگر جهت تحقیق و … به تعرفه وکالت اضافه شود.

در نهایت وکیل برای کلاهبرداری که در پی ثابت کردن و مجازات افرادی است که با مکر و حیله شخصی را فریب داده اند و مالی یا کاری را بدون اجازه فرد قربانی انجام داده اند.

مزایای وکیل کلاهبرداری

حتما ضرب المثل رایج کار را به کاردان بسپارید را بارها شنیده اید. وکیل کلاهبرداری هم حول و حوش حوادث و رویدادهای مرتبط با جرم کلاهبرداری فعالیت می کند و در این مباحث علم و تخصص دارد.

هر چه جمعیت بیشتر می شود وقوع جرم و جنایات هم به مراتب بیشتر می شود. شناخت قوانین و دانش لازم در مورد عواقب کلاهبرداری و جرم و جنایات تا حد زیادی می تواند شناخت افراد جامعه را بالا ببرد و کمتر دچار این گونه جنایات شوند. اما با وجود این همه ابزار پیشرفته و تکنولوژی باز هم افرادی هستند که از قوانین چشم پوشی می کنند و مرتکب جرم می شوند.

کلاهبرداری می تواند جعل یک سند کوچک باشد یا یک اختلاس بزرگ آنچه مهم است اقدامات موثر در این باره است. با توجه به اینکه هوش و ذکاوت کلاهبرداران در انجام اعمال مجرمانه بالاست پس وکیل هم با در نظر گرفتن این فاکتور قدم بر میدارد.

مراحل رسیدگی وکیل کلاهبرداری به پرونده های مذکور

وکیل کلاهبرداری برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری در ابتدای کار با بررسی شواهد و مدارک باید تعیین کند که آیا جرم کلاهبرداری رخ داده است یا عملا دزدی شده است. چون در برخی از موارد بردن مال افراد با بیهوش کردن فرد و عدم اطلاع وی سرقت محسوب می شود اما اگر او را مستقیما اغفال کند در واقعا کلاهبرداری کرده است و مجازات این دو مورد  کاملا با هم متفاوت می باشد‌..

وکیل ابتدا باید با موکل جلسه خصوصی داشته باشد و قبل از طرح دعوا تمام نکات و مدارک لازم را در موکل در اختیار وکیل قرار داده است. وجود نقص در مدارک و شک و شبه در آن روند پرونده را با مشکل مواجه می کند.

مراحل رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری توسط وکیل به شرح زیر می باشد.

شروع دعوا و رسیدگی به جرم کلاهبرداری

تعقیب دادسرا

رسیدگی در دادگاه

اخذ رای دادگاه

زمانی که وکیل به نتیجه دادگاه معترض باشد می تواند دلیل اعتراض خود را مطرح کند و جلسه رای نهایی به دادگاه تجدید نظر موکول شود.

وظایف وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری جزء جرم هایی بوده است که همیشه وجود داشته و با پیشرفت تکنولوژی شدت گرفته است. امروزه بیشتر وکالت هایی که به وکیل کلاهبرداری داده می شود در مورد جرایم اینترنتی و سایت های کلاهبرداری می باشد‌. کلاهبرداری علاوه بر فضای مجازی در بخش های مختلفی مانند فروش مال غیر، جعل اسناد و سواستفاده از آن ها، کلاهبرداری سایت های شرط بندی، کلاهبرداری در زمینه خرید و فروش وسایل نقلیه و وسایل منزل و … روی می دهد. وظایف وکلای تخصصی در این گونه پرونده ها حساس است چون معمولا افراد کلاهبردار برای دور زدن قانون و گم کردن آثار و نشانه های جرم ترفندها و ابزارهای مختلفی به کار می برند.

مهمترین وظیفه وکیل در پرونده های کلاهبرداری اولا اثبات جرم و ثانیا گرفتن حکم جلب مجرم و در نهایت پس گرفتن حق و حقوق قربانی است و اگر برعکس این موضوع باشد و به یک فرد بی گناه اتهام کلاهبرداری زده شده باشد وکیل با تخصص و مهارت لازم می تواند شواهد عدم کلاهبرداری را به دادگاه ارائه کند و رفع اتهام کند.

وظیفه ی وکیل این است که دانش و اطلاعات خود را در خصوص پرونده تکمیل کند تا بتواند راهکارهای موثر ارائه کند. مهارت بالا و کسب تجربه می تواند زمان صدور رای را به کمترین زمان ممکن برساند.

معیارهای انتخاب بهترین وکیل کلاهبرداری

پارامترهای مختلفی وجود دارند تا یک وکیل کلاهبرداری را به عنوان بهترین وکیل معرفی کرد. در درجه اول باید سابقه وکیل بررسی شود. اگر عملکرد او در طی سال های کاری خوب بوده باشد و در زمینه پرونده هایی که وکالت آن ها را بر عهده داشت موفق بوده باشد. قطعا می توان به او اعتماد کرد.

به طور کلی وکلای متخصص شناخته شده هستند و به دلیل موفقیت های پی در پی در بین عموم اسم و رسمی پیدا می کنند. هر چه دانش وکیل بالا باشد مهارت های او در حل پرونده های کلاهبرداری بالاست. به طور کلی وکیل پایه یک دادگستری و متخصص جزا و جرم شناسی گزینه مناسبی برای پرونده های کلاهبرداری است. حال در زیر به چند ویژگی وکیل مناسب می پردازیم تا بر اساس این معیارها بتوان یک وکیل باتجربه و موفق پیدا کرد.

تسلط داشتن به قوانین جزا و جرم شناسی در  واقع بخشی از وظایف و ویژگی های یک وکیل محسوب می شود که هر چه درجه ی تسلط بیشتر باشد به همان اندازه مهارت و تسلط  در حل پرونده ها دارد.

یک وکیل باید مهارت بالایی در صحبت کردن و دفاع از حقوق موکل داشته باشد.

داشتن تجربه یکی از معیارهای اساسی است چون تجربه داشتن برابر با امتحان کردن راهکارهایی است که جوابگو بوده اند و در روند پرونده های کلاهبرداری تاثیر گذار بوده اند.

تسلط کامل به پرونده و درک آن یکی از راه هایی است که از طریق آن می توان قاضی را متقاعد کرد که موکل قربانی کلاهبرداری شده است و یا اتهام کلاهبرداری به او زده شده است.

دلایل اهمیت وکیل کلاهبرداری

در دوره ای که بیشتر افراد و شرکت ها بر سر مسائل حقوقی جنگ و جدل دارند و یا افرادی از خود شرکت یا اطرافیان با وعده های پوچ و توخالی مالی را از طرف مقابل تصاحب کرده اند اهمیت پیدا کردن یک وکیل کلاهبرداری متخصص بیشتر دیده می شود. تاثیر چشمگیر وکلای با تجربه در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری قابل انکار نیست. وقتی افراد مالباخته راه های متنوعی را برای پس گرفتن حقوق خود امتحان می کنند و به در بسته می خورند سراغ وکیل می روند اگر از همان ابتدای طرح دعوا پیگیری پرونده را به وکیل بسپارید متحمل هزینه های اضافی هم نخواهید شد. چون مطالبه حقوق در دادگاه روندی پیچیده است و رساندن آن به سرانجام ممکن است چند ماه تا چند سال زمان ببرد و کاملا بستگی به این دارد که اولا فرد کلاهبردار در دسترس باشد و ثانیا کلاهبرداری را بتوان با اسناد و مدارک اثبات کرد.

شرایط انتخاب وکیل کلاهبرداری

یکی از مهمترین و اساسی ترین شاخه های وکالت، وکیل کلاهبرداری است که شامل انواع کلاهبرداری های مالی، رایانه ای، کلاهبرداری سازمان یافته، کلاهبرداری در ازدواج و طلاق، کلاهبرداری ساده و … می باشد. باید گفت این نوع دعاوی در ایران جزء شایع ترین دعاوی در دادگاه ها به شمار می آید. فرد قربانی باید قبل از دادن وکالت به شخصی دیگر برای رسیدگی به پرونده باید از شرایط و صلاحیت وکیل آگاهی پیدا کند. صرفا هدف شما از انتخاب وکیل به نتیجه رساندن درست پرونده از راه های قانونی باشد وکلایی که بخواهند در روند پرونده ها تخلف کنند مجرم شناخته می شوند و پروانه وکالت آن ها باطل خواهد شد.

وکیل باید مورد تایید سازمان دادگستری باشد و فعالیت و عملکرد او مورد تایید سازمان باشد. وکلای کلاهبرداری می تواند شخصی، شرکتی، اینترنتی، تلفنی و … باشد. در بیشتر مواقع افراد به دلیل ترس از حق الزحمه وکالت زیاد از مراجعه به وکیل خودداری می کنند اما مشکل آن ها ممکن است تنها با یک مشاوره ساده رفع شود. ناگفته نماند که حق الزحمه وکالت را قانون برای هر پرونده ای مشخص کرده است.

نقش وکیل در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری

با گسترش جرم و جنایات در جامعه نقش وکیل کلاهبرداری پر رنگ تر می شود و زمانی که افراد توانایی مقابله و رسیدگی به مسائل مربوط به کلاهبرداری را نداشته باشند دست به دامان یک وکیل متخصص می شوند.

از گذشته تاکنون نقش وکیل و مدافع حقوق موکل وجود داشته است. در گذشته یک وکیل در تمام زمینه ها ناچار بود که تخصص پیدا کند و این مسئله تا حدی گیر و گرفت های مختص به خود را داشت اما امروزه وکلا سعی می کنند و دانش خود را تنها در چند حوزه متمرکز کنند و فقط در این زمینه ها فعالیت کنند. کار کلاهبرداری به دلیل هوش بالای کلاهبرداران و دور زدن قانون با روش های پیشرفته تا حدودی کار وکیل را مشکل می کند. اما اگر وکیل متخصص در امور جزا و جرم شناسی باشد با ترفندهای لازم برای این گونه پرونده ها آگاهی دارد و نقش موثری در طرح شکایت و دفاع از حقوق موکل ایفا می کند.

شکواییه هایی که در رابطه با کلاهبرداری مطرح می شوند بسیار زیاد و متنوع هستند و ممکن است یک نفر همزمان به چند طریق مختلف قربانی کلاهبرداری بوده باشد در این صورت وکیل می تواند به طرح یک شکواییه تخصصی تمام موارد را بیان کند و مدارک و اسناد مربوطه را ضمیمه پرونده کند. در نهایت آنچه می تواند پرونده شما را در سریعترین زمان ممکن به مرحله رای گیری برساند قانونی پیش رفتن و مهمتر از همه اقدامات تخصصی می باشد.

مطالب مرتبط:

نوشتن لایحه توسط وکیل

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری

وکیل متخصص تخلفات اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×