وکیل میراث فرهنگی

وکیل میراث فرهنگی (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل میراث فرهنگی

وکیل میراث فرهنگی تهران

وکیل میراث فرهنگی

وکیل میراث فرهنگی از جمله وکلای خاص در قانون ایران محسوب می شود. وکیل میراث فرهنگی  کیست و چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ در چه مواردی می توان از وکیل میراث فرهنگی استفاده کرد؟ از وکیل میراث فرهنگی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ این ها سوالاتی است که قصد داریم امروز در این جا با یک دیگر آن ها را بررسی کنیم.

میراث فرهنگی یکی از مهمترین و مفهومی ترین عناصر اجتماعی محسوب می شود که بود یا نبود آن در طول زمان می تواند اثرات خودش را نشان دهد. در واقع میراث فرهنگی و وکیل میراث فرهنگی برای بسیاری از جوامع از جنبه های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی بسیار مهم تلقی می شود. متاسفانه در ایران هنوز این بلوغ فکری چه در حکومت و چه در جامعه شکل نگرفته است که میراث فرهنگی را جزئی از ارکان مهم اجتماعی بشمارد. با این حال قانون با توجه به ذات خودش سعی کرده است در این بخش از امور اجتماعی نیز حضور داشته باشد و این یعنی وجود وکیل میراث فرهنگی در ایران.

وکیل میراث فرهنگی کیست؟

وکیل میراث فرهنگی کسی است که می داند چه قوانینی در این حوزه تدوین شده است. در واقع وکیل میراث فرهنگی یک وکیل در حوزه قضایی محسوب می شود که در هر دو حوزه حقوقی و کیفری فعالیت می کند.

به طور کلی در این مقاله ما به دنبال پاسخ به چند پرسش اساسی و مهم هستیم. اولا این که می خواهیم بدانیم قانون میراث فرهنگی اساسا شامل چه مواردی است؟ دوم این که آیا این قانون به درستی اجرا می شود؟ سوم این که یک وکیل میراث فرهنگی در چه حیطه قانونی می تواند فعالیت کند؟

برای پاسخ به این سوالات مهم ما همراه با یک وکیل میراث فرهنگی در فصل اول سراغ کلیات و تعاریف مهم از میراث فرهنگی می رویم. در واقع می خواهیم به کمک وکیل میراث فرهنگی بدانیم که میراث فرهنگی از جنبه های مختلف چه ارزش و اهمیتی دارد. در فصل دوم به دنبال این هستیم که میراث فرهنگی را از جنبه قانونی آن مورد بررسی قرار دهیم. در این جا با کارکرد وکیل میراث فرهنگی بیش تر از قبل آشنا می شویم و می توانیم حیطه کاری او را بهتر درک کنیم. در واقع پاسخ عمده پرسش های اساسی که در بالا طرح شده را می توان در این فصل پیدا کرد. از طرف دیگر در فصل سوم کمی در خصوص سازمان یا بهتر بگوییم وزارت میراث فرهنگی و قوانین حاکم بر آن صحبت خواهیم کرد. در این فصل می خواهیم بدانیم که آیا وکیل میراث فرهنگی می تواند در این سازمان کارکردی داشته باشد یا خیر. در فصل انتهایی نیز سعی می کنیم بر اساس تمام اطلاعاتی که به دست آوردیم با ویژگی های بهترین وکیل میراث فرهنگی آشنا شویم.

شاید در ابتدای این کار تصور می کنید که وکیل میراث فرهنگی یک نوع وکیل خاص محسوب می شود و چندان کارکردی نمی تواند در جامعه و برای عموم مردم داشته باشد. ما تلاش می کنیم در انتهای این مقاله شما متوجه شوید که داستان از چه قرار است. در واقع هدف ما این است که شما در انتهای این مقاله دید جامع و درست تری نسبت به یک وکیل میراث فرهنگی پیدا کنید. بنابراین همراه ما باقی بمانید که قرار است از جنبه های مختلفی به میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن نگاه کنیم.

وکیل میراث فرهنگی (8)
وکیل میراث فرهنگی (8)

وکیل میراث فرهنگی  و میراث گذشتگان ما

وکیل میراث فرهنگی را شاید بتوان به نوعی از حافظان میراث گذشتگان بدانیم. وکیل میراث فرهنگی  کسی است که بر اساس تمام قوانین و شرایط قانونی سعی می کند این میراث را تحت عنوان دفاع از موکل خود حفظ کند. میراث فرهنگی و تاریخی یکی از مهمترین عناصر در هر جامعه امروزی محسوب می شود. در واقع به گفته وکیل میراث فرهنگی، این میراث به عنوان ریشه یک جامعه و کشور محسوب می شود. به بیان بهتر این میراث نشان دهنده قدرت و ریشه یک ملت و جامعه است.

به طور مثال کشور و جامعه ای که تازه تاسیس می شود و چنین میراثی ندارد عملا بدین معنی است که اصالت خاصی هم ندارد. جامعه ای که اصالت نداشته باشد درست مانند کسی که بی خانواده و بی اصالت باشد اساسا غیر قابل اعتماد محسوب می شود و از اعتماد به نفس خوبی نیز برخوردار نخواهد بود.

کشورهایی مانند ایران که بر اساس شواهد تاریخی قدمتی بالغ بر هفت هزار سال دارد را نمی توان با کشورهایی مانند برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه کرد که طی چند دهه گذشته تشکیل شده اند. میراث فرهنگی درست مانند یک شناسنامه عمل می کند و بر اساس آن می توان جامعه را به جهانیان معرفی کرد.

از این روست که برخی از کشورهای ثروتمند و مطرح جهان که از چنین میراثی تا حدود زیادی بی بهره هستند مدام در تکاپو می باشند تا از کشورهای غنی مانند ایران چنین میراثی را خارج کنند و آن ها را در طول زمان به نام خود ثبت کنند. تا روزی بتوانند ریشه ای در تاریخ – هر چند جعلی – برای خود بسازند.

وکیل میراث فرهنگی (1)
وکیل میراث فرهنگی (1)

وکیل میراث فرهنگی و دفاع از میراثی فرهنگی و تاریخی

وکیل میراث فرهنگی  باید بتواند بر اساس قوانین و شرایط به درستی از موکل خود در این حوزه دفاع کند. در واقع در بسیاری از کشورها توجهات خاصی به میراث فرهنگی وجود دارد. در این کشورها عمدتا تلاش می شود تا میراث فرهنگی به عنوان یک قطب اساسی به جهانیان معرفی شود. اما میراث فرهنگی فاکتوری محسوب می شود که نیاز به زمان دارد.

وکیل میراث فرهنگی  به درستی می داند که اثر گذاری میراث فرهنگی در ابعاد مختلف اجتماعی کمی طولانی است و نیاز به زمان دارد. از این رو در کشورهایی که از ثبات اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار نیستند نمی توان انتظار داشت که جامعه توانایی چنین صبری را داشته باشد. متاسفانه یکی از این جوامع ایران است!

در ایران تا اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه و زمان شروع مشروطیت اساسا توجهی به میراث فرهنگی نمی شد و کمتر کسی می دانست که این مفهوم به چه منظور در جهان استفاده می شود. در واقع می توان گفت که گرچه ایران ذاتا کشوری اصیل و با ریشه محسوب می شود، اما ریشه توجه به میراث فرهنگی در آن بسیار کوچک است و نمی توان اتکای زیادی به آن داشت. با این حال به کمک وکیل میراث فرهنگی در ادامه فصل اول این مقاله سراغ اثرگذاری های میراث فرهنگی در ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهیم رفت. با ما همراه باشید.

وکیل میراث فرهنگی (2)
وکیل میراث فرهنگی (2)

وکیل میراث فرهنگی حافظ عنصری برای تمام ابعاد جامعه

وکیل میراث فرهنگی  به خوبی می داند که میراث فرهنگی یک عنصر حیاتی برای هر جامعه ای محسوب می شود. در واقع این میراث در جامعه جهانی به عنوان یک شناسنامه محسوب می شود و دولت ها می توانند بر اساس آن قدرت واقعی جامعه خویش را به رخ بکشند. اما در اینجا می خواهیم کمی تخصصی تر به این موضوع بپردازم. همچنین دوست داریم کمی عمیق تر با کارکرد وکیل میراث فرهنگی آشنا شویم.

در واقع در بالا به جنبه های اجتماعی، تاریخی و سیاسی میراث فرهنگی به صورت کلی اشاره کردیم و دانستیم ملتی که تاریخ ندارد اساسا نمی تواند آینده خاصی هم داشته باشد. بنابراین سعی می کنیم این بحث را در این ابعاد به پایان ببریم. از آن جایی که هدف اصلی این مقاله در حوزه قانونی است و مهمترین موارد قانونی ایجاد شده در این بخش عمدتا در جنبه اقتصادی میراث فرهنگی است، پس بیایید به کمک وکیل میراث فرهنگی بتوانیم کمی از اثر گذاری میراث فرهنگی در جنبه اقتصاد یک جامعه صحبت کنیم.

سوال این است که آیا میراث فرهنگی می تواند تاثیر چندانی در مسئله اقتصاد یک کشور داشته باشد؟ از دو جنبه به این سوال می توان پاسخ داد. اگر ملت یا فردی قصد داشته باشد این ریشه ها را به فروش برساند و از این طریق به سود برسد مسلما برای مدت کوتاهی برد اقتصادی خوبی نصیب آن خواهد شد اما در ازای این برد اقتصادی عملا در سایر جنبه ها این جامعه ضعیف خواهد شد. از این روست که قانون این چنین درآمدزایی را غیر قانونی دانسته است.

وکیل میراث فرهنگی (6)
وکیل میراث فرهنگی (6)

وکیل میراث فرهنگی و تاثیر او در اقتصاد جامعه

وکیل میراث فرهنگی از دید یک جامعه سطح اول در جهان به عنوان یکی از مهمترین عناصر اجتماعی شناخته می شود. در واقع میراث فرهنگی می تواند به عنوان یک مرغ تخم طلا برای اقتصاد محسوب شود. اما چگونه؟ زمانی که میراث فرهنگی را به عنوان عاملی برای گردشگری قلمداد کنیم آن وقت است که با اثر واقعی اقتصادی این میراث آشنا می شویم.

در واقع میراث فرهنگی و اجتماعی و تاریخی هر کشوری می تواند مهمترین عامل جذب گردشگر محسوب شود. از این روست که برای کشورهایی مانند فرانسه و … وکیل میراث فرهنگی  یک عنصر اثرگذار اجتماعی شناخته می شود. شما دوست دارید پاریس را ببینید تا برای یک بارهم که شده در زیر پای برج ایفل عکس بگیرید! اما شما برای این کار لازم است که ویزای فرانسه را دریافت کنید، هزینه هواپیمایی پرداخت نمایید، برای اقامت خود نیاز به یک هتل یا اقامتگاه دارید، باید برای خورد و خوراک خود هزینه کنید، احتمالا دوست داشته باشید که دیگر جاهای دیدنی پاریس را ببینید و این یعنی هزینه نقل و انتقال درون شهری یا درون کشوری را باید پرداخت کنید و ده ها هزینه دیگر که می توان به این لیست اضافه کرد.

به بیان ساده تر یک برج ایفل زنجیره ای از هزینه ها را برای شما می تراشد، هزینه هایی که برای دولت فرانسه به عنوان یک سرمایه با ارزش محسوب می شود. این داستانی است که می تواند برای هر عنصر فرهنگی و تاریخی ایجاد شود. وکیل میراث فرهنگی با استفاده از این مثال به درستی نشان می دهد که تا چه اندازه یک میراث فرهنگی در تمامی ابعاد از جمله بعد اقتصادی می تواند در دنیای امروز موثر باشد. شما اینگونه فکر نمی کنید؟

وکیل میراث فرهنگی (5)
وکیل میراث فرهنگی (5)

وکیل میراث فرهنگی  و قانون در این حوزه

ما به کمک آموزه های وکیل میراث فرهنگی در این مقاله سعی کردیم تعریفی کلی و جامع از میراث فرهنگی و تاثیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی آن به ما ارائه دهیم. حال که با این تعاریف آشنا شدیم و نوعی توانستیم به یک فهم و زبان مشترک از میراث فرهنگی برسیم نوبت این است که بدانیم چه قوانینی در خصوص میراث فرهنگی تدوین شده است. در واقع در بخش دوم از مقاله ای که در خدمت شما هستیم قصد داریم به کمک وکیل میراث فرهنگی به بخش عمده ای از سوالات مطرح شده در حوزه قانونی پاسخ دهیم. با ما در ادامه همراه باشید.

در قانون ایران قانونی جامع در خصوص میراث فرهنگی وجود ندارد. در واقع هر آن چیزی که شما تحت عنوان قانون برای میراث فرهنگی در قانون ایران پیدا می کنید ماده قانون هایی هستند که در قوانین مختلف پخش شده اند. اگر بخواهیم به صورت دسته بندی شده عمل کنیم این گونه می توانیم بیان کنیم که مواد قانونی مرتبط با میراث فرهنگی عبارتند از:

مواد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اصل 83 قانون اساسی، قانون حفظ آثار ملی که شامل 20 ماده قانونی است، قانون معافیت پرداخت عوارض شهرداری برای اماکن مربوط به میراث فرهنگی، چند ماده از قانون امور گمرکی

این ها مجموعه مواد قانونی است که وکیل میراث فرهنگی به واسطه آن ها امکان دفاع از موکل خود در این حوزه را پیدا می کند. توجه داشته باشید به گفته وکیل میراث فرهنگی این ها آن دسته از قوانین است که در مسیرهای قضایی و دادگاه ها از آن استفاده می شود.

وکیل میراث فرهنگی (4)
وکیل میراث فرهنگی (4)

وکیل میراث فرهنگی و دسته های دیگر از قوانین این حوزه

وکیل میراث فرهنگی  به خوبی می داند که دو دسته دیگر از قوانین وجود دارد که بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اول قوانین مربوط به وزارت میراث فرهنگی است. در واقع این دسته از قوانین در حیطه دولت و اجرایی محسوب می شود و کمتر می توان از آن در مسیرهای قضایی بهره برد. دسته دوم از قوانین مربوط به قوانین بین المللی در خصوص میراث فرهنگی است.

در واقع سازمان های جهانی نسبت به میراث کشورها به عنوان یک حق جهانی حساسیت  های بسیاری به خرج می دهند. در واقع ایده اصلی این سازمان ها این است که اساسا تمامی این ها میراث گذشتگان انسان هاست و متعلق به تمامی انسان ها و کره زمین است. از این رو اگر می خواهیم انسان ها در آینده اطلاعاتی دقیق تر از ما داشته باشند و ما بتوانیم راه درست تری را انتخاب کنیم باید سعی کنیم که این آثار را در هر جای جهان که وجود دارد حفظ کنیم. این ایده ای است که می خواهیم کمی جلوتر از آن صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید که می خواهیم به کمک وکیل میراث فرهنگی به مهمترین قوانین این حوزه بپردازیم. با ما در ادامه همراه باشید.

وکیل میراث فرهنگی (12)
وکیل میراث فرهنگی (12)

وکیل میراث فرهنگی و مصادیق قانونی

وکیل میراث فرهنگی کسی است که به صورت تخصصی می تواند در حوزه پرونده های مربوط به این جریان فعالیت کند. تکنون متوجه شدیم که مجموعه قوانین مربوط به میراث فرهنگی به صورت جامع وجود ندارد و هر بخش از مواد قانونی این حوزه در بخشی جدا قرار دارند. مسلما مهمترین این مواد قانونی را می توان در قانون مجازات اسلامی پیدا کرد.

در واقع در قانون مجازات اسلامی – همانطور که از اسمش پیداست – به جرم و مجازات نگاه می شود. بنابراین در این مواد قانونی طبیعتا باید بیان شده باشد که چه کارهایی در مورد میراث فرهنگی به عنوان یک جرم شناخته می شود و این دسته از جرایم چه مجازات هایی به همراه داد.

وکیل میراث فرهنگی و یک اصل اساسی

وکیل میراث فرهنگی به خوبی می داند که همه قوانین در هر حوزه ای بر اساس اصول قانون اساسی نگارش و تدوین شده است. همین موضوع نیز در حیطه کاری وکیل میراث فرهنگی  وجود دارد. در واقع همه این قوانین در این حوزه از اصل 83 قانون اساسی پیروی می کنند، اصلی که بیان می کند : ” بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. ” بنابراین به گفته وکیل میراث فرهنگی می توان اینگونه تحلیل کرد که هر نوع رفتاری بدون مجوز در خصوص ابنیه، اشیاء و میراث فرهنگی جرم تلقی می شود و اگر فعلیت این جرم ثابت شود یعنی سه رکن مادی، معنوی و قانونی در کنار یکدیگر اثبات شود عملا مجرم باید مجازات شود.

در سایر مواد قانونی نحوه برخورد با میراث فرهنگی مانند خروج آن ها از کشور بحث شده است. در واقع مطالعه این مواد قانونی می تواند به طور کامل نشان دهد که قانون گذار در این دسته از قوانین سعی کرده است تمامی موارد مربوط به میراث فرهنگی را بررسی کند.

انتقادی که به این دسته از قوانین می توان داشت این است که اساسا ضمانت های اجرای این قوانین چندان قوی طراحی نشده است و باگ ها یا خلا های قانونی به نوعی است که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد. این مهمترین نکته ای بود که وکیل میراث فرهنگی به آن پرداخته است.

در ادامه این فصل به این نکته اشاره خواهیم کرد که قوانین بین المللی چه مواردی را در خصوص ابنیه تاریخی و به طور کلی میراث فرهنگی بیان کرده است با ما و وکیل میراث فرهنگی همراه باشید.

وکیل میراث فرهنگی (3)
وکیل میراث فرهنگی (3)

وکیل میراث فرهنگی و قوانین بین المللی

کارکرد وکیل میراث فرهنگی تنها در خصوص قوانین داخلی نیست. در واقع می توان کارکرد وکیل میراث فرهنگی  را در بخش بین المللی نیز بررسی کرد. در واقع در این بخش به این نکته اشاره خواهیم کرد که اساسا قانون حمایت از میراث فرهنگی جهان چیست و به چه مواردی اشاره می کند. با ما در ادامه همراه بمانید.

به طور کلی در سال 1972 سازمان یونیسکو مجموعه قوانینی را در جهت حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ثبت می کند و از کشورهای عضو ملل متحد می خواهد تا به این قانون ملحق شوند. دو سال بعد یعنی در سال 1353 ایران به این قانون ملحق می شود و مواد مطرح در آن را می پذیرد.

بنا بر این ماده قانونی میراث فرهنگی به سه بخش آثار، مجموعه ها و محوطه ها تقسیم بندی می شود و در صورتی که این تعاریف برای میراث فرهنگی هر جامعه مصداق پیدا کند از نظر این قانون در حیطه میراث فرهنگی شناخته می شود.

وکیل میراث فرهنگی و کارکرد آن در حوزه بین المللی

به طور کلی به گفته وکیل میراث فرهنگی این قانون به دنبال این است که تا جایی که ممکن است دولت ها را در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی چه به صورت منطقه ای و چه به صورت جهانی ترغیب کند.

نکته مهمی که در این قانون وجود دارد این است که بر اساس این قانون برخی از آثار یا مجموعه ها یا محوطه های تاریخی و میراثی به نحوی است که می توان آن ها را تحت عنوان میراث فرهنگی جهانی معرفی کرد. به طور مثال اهرام مصر به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی جهان ثبت شده است. بنابراین این سازمان و کشورهای عضو متحد هستند که نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام کنند.

در این قانون شرایط ثبت یک میراث فرهنگی به صورت جهانی آورده شده است. یکی از مهمترین شرایط آن را می توان رضایت دولت مذکور دانست. نکته مهم این است که بعد از این که آن میراث فرهنگی تمام فاکتورهای لازم را برای ثبت به صورت جهانی پیدا کند و این میراث به عنوان یک میراث فرهنگی جهانی ثبت شود، تمام هزینه های مربوط به نگهداری و ترمیم و … آن بر عهده این سازمان قرار دارد.

بنابراین با ثبت شدن یک اثر تاریخی یا یک محوطه یا یک مجموعه به عنوان یک میراث فرهنگی جهان اساسا این سازمان جهانی یونسکو و کشورهای عضو این قانون است که هزینه های لازم برای نگهداری و ترمیم آن را پرداخت می کنند. این نکته بسیار مهم در خصوص این قوانین بود که باید به آن توجه می شد. در واقع اگر می بینید در ایران چند میراث فرهنگی به صورت جهانی ثبت شده اند بدین معنی است که سازمان یونسکو فراتر از هر نوع تحریم مالی و اقتصادی و سیاسی خود را موظف می داند نسبت به حفظ آن میراث فرهنگی اقدام کند. این نکته بسیار مهمی است که وکیل میراث فرهنگی بیان می کند.

وکیل میراث فرهنگی (1)
وکیل میراث فرهنگی (1)

وکیل میراث فرهنگی و تعارض قوانین

در واقع عمده کارکردی که می توانیم برای یک وکیل میراث فرهنگی در نظر بگیریم این است که بتواند در این دسته از تعارضات کارکرد مناسبی داشته باشد و بتواند حق را به نفع موکل خود بگیرد. بگذارید ساده تر بیان کنیم. مهمترین تعارضی که در خصوص میراث فرهنگی وجود دارد، حق مالکیت است. در واقع حق مالکیت از حقوق اساسی یک شهروند در جامعه محسوب می شود و بر اساس قانون هر چیزی که در دل این مالکیت قرار داشته باشد برای آن فرد است و هیچ قانون یا هیچ فردی حق تداخل در امور آن را ندارد.

به بیان ساده تر فرض کنید که شما خانه ای دارید، هر چیزی که در این خانه است برای شماست و هیچ فردی نمی تواند بدون در اختیار داشتن سند آن را از شما بگیرد. همچنین این خانه برای شما محسوب می شود و تنها خود شما هستید که با اختیار خودتان می توانید آن را به فرد دیگری منتقل کنید.

حال در این جا فرض کنید که شما در خانه ای سکونت دارید که از پدر و پدربزرگتان به ارث رسیده است. این خانه از نظر تاریخی به عنوان یک میراث فرهنگی شناخته می شود. بر اساس قانون میراث فرهنگی برای همه مردم جامعه محسوب می شود و هیچ کس حق مالکیت آن را ندارد ( اصل 83 قانون اساسی ) بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا شما باید بر اساس این اصل قانونی این خانه را تحویل دهید و یا بر اساس اصل مالکیت می توانید آن را حفظ کنید و مالکیت خودتان را داشته باشید.

وکیل میراث فرهنگی در مقابل شهرداری

یکی از کارکردهای مهم وکیل میراث فرهنگی را می توان تقابل او در مقابل شهرداری به منظور دفاع از موکل خودش است. در واقع مهمترین تعارض ایجاد شده این است که مالکیت در برابر میراث فرهنگی قرار می گیرد. این یکی از همان تعارض هایی است که در فصول گذشته نیز به آن اشاره کردیم. همانطور که در برخی از فیلم ها و سریال ها احتمالا دیده باشید، مالک یک ساختمان تاریخی بر اساس قوانین شهرداری و قوانین کشور این اجازه را داد که ساختمان خود را تخریب کند و به جای آن ساختمان جدیدی بنا کند.

حال شما با تشکیل حلقه انسانی یا وزارت میراث فرهنگی با ارائه هر نوع اخطار و … تقریبا نمی تواند کاری از پیش ببرد. در واقع اگر بخواهیم بر اساس آن چیزی که واقعی است پیش برویم، این حق مالکیت است که کارایی بیشتری دارد و می تواند در دادگاه حق را به مالک بدهد.

بنابراین اگر می بینید در گوشه و کنار کشور برخی از آثار تاریخی نابود می شود و کسی نمی تواند حرفی به آن ها بزند دقیقا به خاطر همین تناقض های قانونی است. یکی از مهمترین کارکردهای وکیل میراث فرهنگی را می توان در این تعارضات قانونی جست و جو کرد. نظر شما چیست؟

کارکرد وکیل میراث فرهنگی

حال می خواهیم ویژگی های بهترین وکیل میراث فرهنگی را پیدا کنیم. در واقع ما در این جا می خواهیم بدانیم در چه مواردی می توانیم از یک وکیل کمک بگیریم و کدام وکیل می تواند گزینه مناسبی برای ما باشد.

به طور کلی تعارضات ایجاد شده در مورد میراث فرهنگی از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول را می توان مربوط به کارهای دولتی و به نوعی کلیت موضوع دانست. در واقع دعوی های ایجاد شده در این حالت معمولا میان شخصیت های حقوقی و دولتی در این موضوع است. به طور مثال یکی از رایج ترین این تعارضات را می توانیم میان شهرداری و وزارت میراث فرهنگی پیدا کنیم. شهرداری به عنوان یکی از بزرگ ترین مالکان شهری همواره مدعی است که توانایی محوطه سازی و … را در هر ناحیه ای دارد. اما وزارت میراث فرهنگی معتقد است که بافت سنتی شهری باید حفظ شود و بر حفظ آن باید کوشید. هر کدام از این ها برای خود وکلایی دارند که می توانند کارایی لازم را داشته باشند.

مسلما شما به عنوان یک انسان حقیقی و عادی در جامعه چندان کاری با این موضوعات نخواهید داشت. آن چیزی که باعث می شود شما درگیر یک دعوی در این خصوص شوید مسائلی مانند همان جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مثلا ممکن است وزارت میراث فرهنگی از شما بابت خرید یک عتیقه شکایت کرده باشد. حال این جاست که شما باید سعی کنید از خودتان در برابر این موضوع دفاع کنید.

حیطه کاری وکیل میراث فرهنگی

در چه مواردی می توانید از وکیل میراث فرهنگی استفاده کنیم؟ به طور کلی هر نوع تعارضی که میراث فرهنگی با شما داشته باشد و یا اگر شما به عنوان مالک به دنبال بازگردانده شدن مال خود از این وزارت خانه هستید می توانید از یک وکیل میراث فرهنگی بهره بگیرید.

همچنین در برخی از موارد افراد به دنبال خروج محدود برخی از عتیقه ها از کشور هستند. مثلا فردی دوست دارد هنگام مهاجرت به خارج مهمترین میراث خانوادگی خود که یک گلدان تاریخی و عتیقه است را با خود ببرد. اما بر اساس قانون گمرک اجازه خروج از کشور برای آن وجود ندارد. در این گونه شرایط است که می توان از یک وکیل میراث فرهنگی در این زمینه بهره گرفت و از او خواست تا بتواند مجوز لازم برای خروج از کشور را از وزارت میراث فرهنگی دریافت کند. این وکیل باید به نحوی عمل کند که بتواند این خروج را بگیرد. در برخی از موارد ممکن است حتی این چنین اقداماتی باعث شود که وزارت میراث فرهنگی نه تنها اجازه خروج را صادر نکند بلکه همان عتیقه را از آن فرد بگیرد! پس می بینید که وکیل میراث فرهنگی چندان هم وکیل خاص و دور از جامعه نیست. هر انسان عادی در جامعه می تواند روزی به چنین وکیلی احتیاج پیدا کند اما سوال اینجاست که این وکیل را چگونه می توانیم پیدا کنیم؟ در ادامه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که بهترین وکیل میراث فرهنگی را چگونه می توانیم پیدا کنیم؟

انتخاب بهترین وکیل میراث فرهنگی

چگونه می توانیم برای تعارضات ایجاد شده از یک وکیل میراث فرهنگی کمک بگیریم و بهترین آن ها را چگونه می توانیم پیدا کنیم؟ مثلا در خانه زیرخاکی پیدا کرده ایم  و نمی دانیم با آن چه باید بکنیم!! در این حالت چگونه می توانیم یک وکیل مناسب پیدا کرده و از او راهنمایی بگیریم؟

تا به این جا سعی شد نگاه جامعه ای به مسئله میراث فرهنگی از همه نظر داشته باشیم. در واقع هدف ما این بود که تمامی جنبه های میراث فرهنگی به خصوص جنبه های قانونی آن مورد بررسی قرار بگیرد. بر اساس این جنبه ها توانستیم به کارکرد یک وکیل در این حوزه برسیم. حال سوال مهم و اساسی این است که چگونه می توانیم بهترین این وکلا را پیدا کنیم؟

اولین گام در این مسیر این است که اساسا شما باید نیاز قانونی خودتان را بدانید. در واقع ممکن است نیاز شما جنبه حقوقی یا کیفری داشته باشد. یعنی ممکن است علیه شما اعلام جرم شده باشد و خود شما این موضوع را ندانسته باشید. بنابراین بهتر است در اولین مرحله از یک متخصص حقوقی مانند مشاوره حقوقی بخواهید تا وضعیت قانونی و پرونده ای که درگیر آن هستید را مشخص کند. در واقع این مشاوره این وظیفه را بر عهده دارد که بتواند کلیت مسیر شما را مشخص کند. بر اساس این کلیت شما می توانید بدانید که در چه مرحله ای هستید و چگونه می توانید گام بردارید.

ویژگی های بهترین وکیل میراث فرهنگی

بعد از آن که نیاز قانونی خودتان را کشف کردید نوبت به انتخاب بهترین وکیل میراث فرهنگی می رسد. انتظار نداشته باشید که ما در این جا نامی از بهترین ها ببریم. اما می توانیم به شما راهنمایی هایی داشته باشیم. در واقع شما برای انتخاب بهترین وکیل می توانید از دو کلید اساسی استفاده کنید.

کلید اول تخصص است. در واقع یک وکیل مجرب در حوزه میراث فرهنگی بر چند قانون مجازات اسلامی، قانون گمرک، قانون اساسی، اساسنامه وزارت میراث فرهنگی و قوانین بین المللی باید مسلط باشد. در واقع این قوانین به صورت مجتمع نیستند و همین موضوع باعث سختی کار این دسته از وکلا می شود. اما یک وکیل حرفه ای کسی است که بتواند اشرافیت خوبی در این حوزه ها داشته باشد.

اما کلید دوم بسیار مهم تر از کلید اول است. در واقع تخصص باعث می شود که وکیل بداند بهترین مسیر کدام است اما این تجربه است که به وکیل کمک می کند که بتواند این مسیر را به درستی و در سلامت کامل طی کند. در واقع نکته اصلی این است که مسیرهای قانونی می تواند بسیار مبهم و عجیب باشد. درست مانند همان تعارضاتی که در بالا بیان کردیم. اما این تجربه است که نشان می دهد یک وکیل باید در هر مرحله و در هر موقعیتی چه کارکردهایی از خودش نشان دهد. این نکته بسیار مهمی است که شما می توانید در انتخاب وکیل به آن توجه داشته باشید.

 وکیل میراث فرهنگی و بررسی چند موضوع حقوقی

وکیل میراث فرهنگی برای این که بتواند با زبان قانون صحبت کند نیاز دارد که از چند ماده قانون استفاده کند. برخی از این مواد قانونی را در ادامه آوردیم.

افعالی مانند دزدیدن اشیاء تاریخی و متعلق به میراث فرهنگی، تخریب آن ها و یا حتی حفاری بدون مجوز به عنوان جرم در این قانون شناخته شده است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم می توانیم به ماده 562 قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم. در این قانون بیان شده است که:

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.

خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود . “

بنا بر این ماده قانونی هر نوع حفاری، خرید و فروش اشیاء تاریخی و متعلق به میراث فرهنگی جرم محسوب می شود و مستحق مجازات لازم است.

وکیل میراث فرهنگی در حوزه قانون اداری میراث فرهنگی

به گفته وکیل میراث فرهنگی در سال 1364 برای اولین بار در تاریخ ایران قانون سازمان میراث فرهنگی با اختیارات دولتی معرفی شد. این سازمان طی سال های گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده است و امروز آن را تحت عنوان وزارت خانه می شناسیم.

در واقع با تبدیل سازمان به وزارت خانه حکومت و دولت این هدف را پیگیری می کند که اختیارات میراث فرهنگی در اجرای قوانین و نگهداری این میراث را افزایش دهد. در واقع مهمترین مرجع دولتی و قانونی که مجوزهای لازم در خصوص میراث فرهنگی و هر اقدامی که در این باره صورت می گیرد را صادر می کند. در واقع مهمترین کارکرد وزارت میراث فرهنگی از دید قوه قضاییه این است که این قوه بر اساس مدارک و مجوزهای این سازمان می تواند بزه را از غیر بزه تشخیص بدهد و مشخص کند که آیا یک فرد مجرم است یا خیر.

در واقع در مواردی که خلاف قانونی در خصوص میراث فرهنگی رخ می دهد این وزارت میراث فرهنگی است که به عنوان متولی اصلی به عنوان خواهان در دادگاه حاضر می شود. این ها مهمترین نکاتی است که در خصوص میراث فرهنگی و وزارت آن باید به آن توجه می کردیم. وکیل میراث فرهنگی می تواند این نکات را به ما توضیح دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×