11 آذر 1400

11 آذر 1400
لایحه واخواهی (2)

لایحه واخواهی

لایحه واخواهی بر اساس قانون اساسی هرگاه حکمی به صورت غیابی صادر شود فردی که نسبت به آن اعتراض داشته باشد می تواند از طریق لایحه […]
11 آذر 1400
دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو خودرو یکی از اموال منقولی است که به دلیل اهمیت احراز مالکیت برای تنظیم سند لازم است تا همانند اموال […]
11 آذر 1400
وکیل اعاده دادرسی (1)

وکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی  وکیل اعاده دادرسی را تا چه حد می شناسید؟ به نظر شما وکیل اعاده دادرسی باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا بتوان […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×