30 تیر 1400

30 تیر 1400
شروط باطل و مبطل عقد (1)

شروط باطل و مبطل عقد

شروط باطل و مبطل عقد شروط باطل و مبطل عقد کدامند؟ بهتر است این موضوع را با تعریف لغوی شرط  آغاز نماییم، شرط یعنی “عهد و […]
30 تیر 1400

مجازات شروع به قتل

مجازات شروع به قتل مجازات قاتل عمد اگر عمل فردی منجر به گرفتن ادامه حیات یک انسان شود در اصطلاح فقه قتل صورت گرفته است و […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×