15 خرداد 1400

15 خرداد 1400
خیار تبعض صفقه (1)

خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه علم حقوق پیچیدگی های خاصی دارد و قطعا معاملات و شرایط ویژه آن ها، بر پیچیدگی های این علم افزوده است. به طور […]
15 خرداد 1400
توقیف فوری اموال برای مهریه (2)

توقیف فوری اموال برای مهریه

توقیف فوری اموال برای مهریه در کشور قانونگذار این حق را به زوجه داده است که برای مطالبه مهریه اش، درخواست توقیف فوری اموال همسرش را […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×