28 اردیبهشت 1400

28 اردیبهشت 1400
کارشناسی و تحقیق محلی (2)

کارشناسی و تحقیق محلی

آیا می دانید کارشناسی و تحقیق محلی چیست؟ بر اساس قانون وقتی شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می کند
28 اردیبهشت 1400
صورت مجلس تفکیکی (3)

صورت مجلس تفکیکی

صورت مجلس تفکیکی تفکیک: در معنای لغوی جدا کردن قطعات از یکدیگر را گویند و در موضوعات حقوق ثبتی به معنای کوچکتر کردن مال غیر منقول […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×