22 اردیبهشت 1401

22 اردیبهشت 1401
لایحه در خصوص تجاوز به عنف (3)

لایحه در خصوص تجاوز به عنف

موضوع تجاوز به عنف و مجازات مربوط به آن  همواره یکی از موضوعات داغ حقوقی به شمار می آید. قابل توجه است که این موضوع هیچ […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×