30 آذر 1400

30 آذر 1400
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی (2)

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یکی از موارد بسیار مهم و اساسی در حل مناقشات مربوط به انتقال سند […]
30 آذر 1400
لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع (3)

لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع

لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع در لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع چنین آمده است که اگر ملکی دارای مساحت مشخص […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×