23 مهر 1400

23 مهر 1400
شرایط صدور حکم ورشکستگی

شرایط صدور حکم ورشکستگی

شرایط صدور حکم ورشکستگی زمانی که شخص حقیقی یا حقوقی در مرحله ورشکستگی قرار می گیرند برای قرار گرفتن در مرحله تصفیه خواستار صدور حکم ورشکستگی […]
23 مهر 1400
شرایط صدور حکم حجر (2)

شرایط صدور حکم حجر

شرایط صدور حکم حجر صدور حکم حجر به معنی مانع دخالت فرد محجور در امور غیر مالی و به اخص امور مالی خود است که به […]
23 مهر 1400
شرایط صدور حکم آزادی مشروط (2)

شرایط صدور حکم آزادی مشروط

شرایط صدور حکم آزادی مشروط صدور حکم آزادی مشروط تابع شرایطی است که مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات های اسلامی اگر شخص برای بار اول مرتکب […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×