19 مهر 1400

19 مهر 1400
حکم تخلیه

حکم تخلیه

حکم تخلیه صدور حکم تخلیه زمانی از سوی موجر ارائه می شود که مستاجر به هر یک از تعهداتی که در قرارداد ذکر شده است و […]
19 مهر 1400
تعدیل اجاره بها (1)

تعدیل اجاره بها

تعدیل اجاره بها منظور از تعدیل اجاره بها درخواست موجر یا مستاجر به دلیل تورم یا رکود معیشت در خصوص تجدید نظر در اجاره بها می […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×