4 شهریور 1400

4 شهریور 1400
مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه مهریه عندالاستطاعه نوعی از مطالبه مهریه است که اخیرا در قانون و عقد نامه ازدواج مطرح شده  و اجرا می شود که در ادامه […]
4 شهریور 1400
نکات حقوقی دلال (1)

نکات حقوقی دلال

نکات حقوقی دلال دلال کیست و چه وظایفی دارد؟ نکات حقوقی دلال کدام است؟ آیا دلال وکالت حقوقی دارد؟ انواع دلالی کدام است؟ مسئولیت دلالی در […]
Call Now Buttonتماس با وکیل پایه یک دادگستری
×