30 اردیبهشت 1400

30 اردیبهشت 1400
مجازات معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین (3)

مجازات معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عباراتی هستند که در موقعیت هایی خاص
30 اردیبهشت 1400
قسم در دادگاه (3)

قسم در دادگاه

قبل از اینکه به سراغ اصل مطلب، یعنی قسم در دادگاه برویم، لازم است بدانیم که اختلاف نظرها
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×