20 فروردین 1400

20 فروردین 1400
الزام به تنظیم سند رسمی ملک (1)

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

وقتی صحبت از انتقال مالکیت یک ملک است دو نوع سند مطرح می شود. سند عادی و سند رسمی
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×